Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Spaanshuijsken
30 augustus 2010
 
 

Ieder jaar wordt er in augustus de Eucharistie gevierd in de kapel van Spaanshuijsken, gelegen aan de Nederlands-Duitse grens. De Misteksten en liederen zijn tweetalig.

Schriftlezingen:

Erste Lesung aus dem Profeten Jesaja

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht;
über Denen die im Land der Finsternis wohnen,
strahlt ein Licht auf.
Du erregst lauten Jubel
und schenkst groβe Freude.
Man freut sich in deiner Nähe,
wie man sich freut bei der Ernte,
wie man jubelt wenn Beute verteilt wird.
Denn wie am Tage von Midian
zerbrichst du das drückende Joch,
das Tragholz aug unserer Schulter
und den Stock des Treibers.
Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft,
jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist,
wird verbrannt,
wird ein Fraβ des Feuers.
Denn uns ist ein Kind geboren,
ein Sohn ist uns geschenkt.
Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter,
man nennt ihn:
Wunderbarer Ratgeber,
Starker Gott,
Vater in Ewigkeit,
Fürst des Friedens.
Seine Herrschaft ist groβ,
und der Friede hat kein Ende.

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden
naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret,
naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,
die uit het huis van David stamde;
haar naam was Maria.
De engel trad bij haar binnen en zei:
“Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.”
Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei
en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.
Maar de engel zei:
“Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.
U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven.
Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.”
 “Maar hoe moet dat dan?”
zei Maria tegen de engel.
“Ik heb geen omgang met een man.”
De engel antwoordde haar:
“De Heilige Geest zal tot u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.
Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand.
Want voor God is niets onmogelijk.”
Toen zei Maria:
“Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.”
Hierna ging de engel van haar weg.

 

Korte overweging:

Wellicht kent u de reclame voor de energiedrank Red Bull.
Tijdens de reclame zie je getekende figuren, die extra energie nodig hebben.
Ze hoeven maar één slok uit het blikje te drinken,
om vooruit te kunnen
en het gevoel te hebben dat ze kunnen vliegen.
Zoals de reclame het zegt:
“Red Bull geeft je vleugels!”

Ook in de Bijbel komen we mensen tegen die kracht
en energie ontvangen.
Alleen is het daar niet een drankje dat vleugels geeft,
het is iets anders …
namelijk de aanraking van God!
Dat houdt mensen gaande.
Dat geeft de kracht om over je eigen schaduw heen te stappen
en grote dingen te doen.

Wanneer God je aanraakt, dan geeft dat als het ware vleugels!
Niet voor niets gebruikt de Bijbel het beeld van de Engel,
wanneer God een mens aanraakt.
Een gevleugelde boodschapper.

We hoorden het zojuist in het Evangelie.
Daar werd Maria aangeraakt door God,
terwijl een engel
spreekt tot die "engel van een vrouw".

In de reclame van Red Bull krijgen mensen vleugeltjes
en beginnen mensen te zweven door het luchtruim.
Wanneer God je aanraakt,
dan krijg je een heel ander soort energie.
Dan sta je met je voeten op de aarde
en met je hoofd in de hemel,
terwijl je hart onrustig blijft,
net zolang totdat de hemel en de aarde dichter bij elkaar gekomen zijn.

Maria wordt aangeraakt door God!
In haar leven kómt een stuk hemel op aarde.
Want zij draagt vanaf dat moment Jezus met zich mee,
negen maanden in haar schoot
en een leven lang in haar hart.

Ze ziet in Hem de hemel naderbij komen.
Want Jezus is zoals Jesaja droomde:
“de wonderbare Raadsman,
de Vorst van de vrede,
God’s kracht.”

In Hem geeft God onuitputtelijke energie,
aan Maria
en aan ieder die Jezus meedraagt in zijn hart.

Wanneer God je aanraakt, dan geeft dat als het ware vleugels!
Het geeft kracht naar kruis,
het geeft hoop voorbij angst,
het geeft liefde voorbij wrok,
het geeft licht voorbij donkerte,
het geeft leven voorbij de dood.

Mogen wij dat van Maria leren, die engel van een vrouw
door wie God ook ons leven aan wil raken.

Amen!

Voorbede:

Pr. Herr, gib uns deine Kraft, damit wir dein Licht in diese Welt tragen:

Le. Für Begeisterung und blühende Phantasie
 im Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
 Für offene Ohren und hörende Herzen
 im Umgang mit Alten und gebrächlichen.
 Lasset uns beten …

Le. Für hilfsbereite Hände und freudliche Blicke
 gegenüber Unbeholfenen und Schüchternen.
 Für gute Worte und kleine Geschenke
 bei Sprachlosen und Mutlosen.
 Lasset uns beten …

Le. Für die Engelsgeduld und die Sanftmut,
 mit Unbeherrschten und Aufgebrachten.
 Für trost und Unterstützung
 gegenüber Kranken und pflegenden Angehörigen.
 Lasset uns beten …

Le. Intenties …

Al. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
 der Herr ist mit dir.
 Du bist gebenedeit unter den Frauen,
 und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
 Heilige Maria, Mutter Gottes,
 bitte für uns Sünder,
 jetzt und in der Stunde unseres Todes.
 Amen.

Slotgebed:

Heer God,
maak van ons een instrument van uw vrede.
Laat ons liefde brengen waar haat overwoekert,
vergeving waar beledigd werd,
eendracht waar tweedracht heerst.
Laat ons waarheid brengen waar mensen verdwalen,
geloof waar vertwijfeling is,
hoop waar wanhoop heerst.
Laat ons licht brengen waar duisternis heerst
en vreugde waar droefheid is.
Opdat uw wil geschiede,
tot in eeuwigheid.
Amen.


Zending:

Möge ein Engel der Stärke hinter dir stehen,
wenn du nein sagen muβt, um dich ab zu grenzen
und gut für dich selbst zu sorgen.

Möge ein Engel der Langmut dich unterstützen,
wenn dich deine Aufgaben fordern
bis an die Grenzen deiner Belastbarkeit.

Möge der Engel des Humors dir Schwung geben
und dir zegen, wie manches spielerisch leichter geht,
ohne den Ernst der Sache zu verraten.

Möge der Engel der Musik dich beflügeln,
wenn du verstimmt bist und vergessen hast
manchmal ganz einfach auf alles zu pfeifen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey