Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel aan de Koestraat.
22 augustus 2010
 
 

Ieder jaar vindt rond Maria ten hemelopneming een Mis plaats bij de kapel aan de Koestraat in Koningsbosch. Dit jaar verschoof deze Viering een week, vanwege weersomstandigheden.

Schriftlezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas

Tijdens haar bezoek aan haar nicht Elisabeth,
Riep Maria uit met blijde stem:

“Met heel mijn hart roem ik de Heer,
met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam, barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats.
Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.”


Verkondiging (preek):

In Amsterdam vindt in deze dagen een grootse gebeurtenis plaats: "Sail 2010".
Zeilschepen uit de hele wereld hebben koers gezet naar de hoofdstad,
om een adembenemend schouwspel te bieden.
Er zullen kleine zeilboten te zien zijn,
maar ook indrukwekkende grote schepen
die vaak de trots zijn van het land van herkomst.

De beelden op het journaal laten een zee van masten en zeilen zien,
maar ook hardwerkende matrozen
die steeds weer het want in moeten om zeilen te reven,
of juist het volle zeil op te zetten.

Wanneer je die beelden ziet, dan raak je vanzelf onder de indruk.
Want die grote machtige schepen vragen vakmanschap.
Stormt het, dan moet het zeil verminderd worden
en is het haast windstil, dan dienen alle zeilen bijgezet te worden.

Dat is zo op een schip, maar ook in een mensenleven!
Er zijn tijden waarop we de wind mee hebben,
dan zitten we in een goed vaarwater
en lijkt ons niets te kunnen stoppen.

Maar soms kan de wind ineens draaien.
Dat weten mensen die ziek worden,
of problemen hebben met hun baan.
Op zo’n moment dobber je hulpeloos rond
en weet je vaak niet hoe het verder moet.

Soms kun je het gevoel hebben dat je vergaat op de levenszee.
In een bekend Marialied zingen we daarover,
over het scheepje onzer ziel,
dat in gevaar is te vergaan.
Juist op zo’n moment zijn er heel wat mensen die een houvast hebben gevonden
bij Maria.
Omdat zij weet wat er in een mens om kan gaan.

Want geloof maar dat het gestormd heeft in haar leven, toen God een beroep op haar deed.
Ook Maria schrok daarvan en stamelde:
“Hoe moet dat in Godsnaam gebeuren”.
Maar Maria gaf het roer van haar leven in Gods handen en zei:
“Laat het in Godsnaam maar gebeuren”.

De reis die zij met God begon leidde haar door prachtige tijden.
Want met een kind in haar schoot zong Maria over een nieuwe wereld.
We hoorden dat zojuist in het Evangelie.
Ze spreekt daar over kleine mensen die gezien worden
en over machtigen die eindelijk eens een stapje terug moeten doen.
Vooral spreekt Maria over Gods belofte die waar wordt.

Zij zal dat zien wanneer zij later een kind in haar handen mag houden.
Want in Jezus ís God nabij,
als nooit tevoren en voor altijd.

Maar Maria zal, zoals iedere moeder, ook duizend angsten uitstaan,
wanneer haar kind de wereld intrekt.
Wanneer Hij spreekt waar anderen zwijgen
en aanwezig is op plaatsen die anderen mijden.

Het zal stormen in het leven van Maria, wanneer Jezus gevangen genomen wordt
en aan een kruis moet sterven.
Maar ook dan geeft zij het roer uit handen, om zich door God te laten sturen.
En God stuurt haar onder het kruis om Jezus nabij te zijn.
God roept haar om moeder te zijn voor Hem en voor alle mensen die lijden.
Maar geeft haar ook de vreugde om de verrezen Jezus te ontmoeten.

Wanneer je zo stilstaat bij het leven van Maria,
dan hoor je een verhaal van hoop en vreugde; van verdriet en zorg.
Juist dat maakt Maria zo vertrouwd.
Zij weet wel wat in mensenharten om kan gaan.

Pas geleden overleed op de Slek een jonge moeder, die zei:
“Ik heb vooral vertrouwen in Maria,
want zij is moeder, zoals ik, dus zij weet wel wat ik voel!”

Beste mensen,

wanneer een schip een vreemde haven binnenvaart,
dan stapt doorgaans een loods aan boord,
die een veilige vaarroute aangeeft.
Misschien is dat wel het mooiste beeld voor Maria.
We mogen haar vragen om bij ons te zijn,
om ons te loodsen en thuis te brengen.

Maria leert ons om dankbaar te zijn voor het goede dat ons overkomt
en om hoopvol te blijven in tijden van zorgen.
Zij leert om de zeilen van hoogmoed te reven
en het anker van geloof mee te dragen.

Niet voor niets zingen wij daarom in een oud Marialied,
dat zij de ster zal zijn op onze levenszeer.
En is het scheepje onzer ziel in gevaar te vergaan,
dan bedaart zij de storm op ons baan.
Want zij stort hoop ons in harte, die Sterre der Zee.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey