Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vierentwintigste zondag door het jaar (C)
11 en 12 september 2010
 
 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas

Telkens kwamen alle tollenaars en zondaars naar Jezus luisteren.
De farizeeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden:
“Die man ontvangt zondaars en eet met hen.”
Maar Hij vertelde hun deze gelijkenis:
“Als een van u honderd schapen heeft en er één van verliest,
laat hij dan niet de negenennegentig andere schapen in de eenzaamheid achter
om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt?
En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders;
thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun:
‘Deel in mijn blijdschap want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden.’
Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert,
dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.
Of als een vrouw die tien drachmen heeft, er één verliest, steekt ze dan niet een lamp aan,
veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die drachme vindt?
En als zij die gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt:
‘Deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik verloren had, heb ik teruggevonden.’
Zo, zeg Ik u, is er blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.”


Verkondiging (preek)

In onze tijd spelen kinderen vaak binnenshuis, terwijl ze achter de computer zitten,
met een Playstation of de Wii.
Maar onlangs zag ik hoe kinderen ouderwets buiten verstoppertje speelden.
Het leuke van dat tijdloze spel is,
dat je weet dat anderen je zoeken, maar je niet kunnen vinden.
Met bonzend hart zitten kinderen achter een heg of een muurtje,
terwijl ze weten dat er naar hun wordt uitgekeken.
Het is en het blijft een geweldig spel.

Maar soms lijkt het leven maar weinig op een spelletje.
Dan verstoppen mensen zich, vanuit het idee dat niemand ze zoekt.
Soms voelen mensen zich onbegrepen, onbemind of mislukt.
Dan verstoppen ze zich,
in de hoop dat niemand zal ontdekken hoe donker het is, diep van binnen!
Mensen kunnen letterlijk wegkruipen in afzondering
zodat ze nauwelijks buiten de deur durven komen.
Of ze kruipen weg achter een masker,
waarmee ze zich anders voordoen dan het van binnen voelt.

Dat is het verhaal van de psychiatrische patiënt die nauwelijks kan uitleggen
hoeveel pijn de donkerte in zijn gedachten doet.

Het is het verhaal van het kind,
dat in de pauze op het toilet gaat zitten, omdat het gepest wordt in school.

Het is het verhaal van de gescheiden ouder,
die het alleen zorg dragen soms teveel wordt.

Maar ook van de man of vrouw die fouten heeft gemaakt
en met een loodzwaar schuldgevoel verder moet.

Iedere tijd kent zijn eigen verloren zonen en dochters!
Juist naar hen was Jezus voortdurend op zoek.
Naar de vrouw die teleurgesteld was in haar leven.
Naar de man die bezeten werd door razernij.
Naar de zondaar die niet meer geloofde in vergeving.
Of de arme die alles was kwijtgeraakt.

Juist naar hen was Jezus op zoek.
Al speelden ze nog zo goed verstoppertje, Hij wist hen te vinden.
Wie geminacht werd, noemde Hij zijn broer of zijn zus.
Wie geen gevoel van zelfwaarde had, hoorde uit zijn mond
dat ieder mens met zorg door God geschapen is.
En het gebeurde, dat mensen Hem geloofden op zijn Woord.

De lezing van vandaag begon met gemor en gemopper.
De Farizeeën en de Schriftgeleerden vonden het maar niets wat Jezus deed.
Want Hij hield zich niet aan hun spelregels.
Jezus ontving zondaars en zat met hen aan één tafel.
Misschien vond Hij bij zijn verloren broeders en zusters
wel meer oprechtheid
dan bij de leiders van kerk en volk uit die tijd.

Daarom legt Jezus de spelregels van het Koninkrijk van God aan hen uit.
De leiders kenden dan wel de Bijbel op hun duimpje,
hun veroordelende wijsvinger wees er echter op dat ze nog veel moesten leren.

God lijkt namelijk op een man,
die zoekt naar zijn verloren schaap.
Net zolang tot hij het gevonden heeft.

God lijkt ook op een vrouw,
die zoekt naar haar verloren munt.
Zoals die vrouw, kruipt ook God over de vloer van deze wereld,
om te zoeken naar mensen die verloren raakten,
onder het stof bedekt.
Wie naar Jezus kijkt, ontdekt dat.
Want in Hem is God op zoek, naar mensen die verloren lopen.

Jezus heeft zijn gelijkenissen niet alleen verteld,
Hij heeft ze ook gedáán!

Voel jij je soms verloren?
Weet dan dat Hij ook naar jou zoekt,
om te zeggen dat je leven de moeite waard is.
Om te helen wat gebroken werd
en je nooit meer kwijt te raken.
Want jij bent van waarde,
jij bent door God geschapen.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey