Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Mis bij de Kapel van Schilberg.
9 september 2010.
 
 

Deze Viering wordt verzorgd vanuit de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Koningsbosch. De Viering vindt plaats in de tent nabij de Kapel van Schilberg.

Uit het heilig evangelie volgens Lucas:

Tijdens haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria:
“Met heel mijn hart roem ik de Heer,
met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam, barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats.
Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij, zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.”
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.

Verkondiging (preek):

In het televisieprogramma “tussen kunst en kitsch” worden dozenvol met
beelden, vazen, schilderijen en andere voorwerpen aangedragen.
Soms ziet een een voorwerp er heel kostbaar uit, maar blijkt het nep te zijn,
terwijl een onooglijk schilderijtje kapitalen waard is.

Het valt op dat de deskundigen in het programma meestal eerst kijken
naar de achterkant van een bord of vaas, of naar de onderkant van een schilderij.
Want daar staat als teken van echtheid een merkteken of een handtekening.
Wie er oog voor heeft, ontdekt zo het verschil tussen kunst en kitsch.

In de grote wereld om ons heen is het eigenlijk niet anders.
Er is veel dat van waarde lijkt te zijn.
Vaak kijken we onze ogen uit op wat glanst en opvalt.
Geld en goed kunnen verblinden, zodat niets anders lijkt te tellen.
Er wordt gezegd dat carrière en succes een leven geslaagd maken.
De machtigen, de rijken, de sterken, hebben het doorgaans voor het zeggen.

Maar pas op, ook in het leven loopt een scheidslijn tussen kunst en kitsch,
tussen waardevol en nep.
Maria had dat goed in de gaten,
want als een echte deskundige zocht zij naar een teken van echtheid,
naar de handtekening van God
onder de samenleving die haar omringde.

We hoorden dat zojuist in het Evangelie,
want daar laat Maria haar hart spreken.
Ze kijkt naar de wereld om haar heen,
waar een deel van de mensen tassenvol eigendunk en hebzucht met zich meedragen.
Voor hen heeft Maria een teleurstellende mededeling:
hun leven is kitsch
Omdat de handtekening van God ontbreekt.
Want zijn teken van echtheid heeft God onder een andere levenswijze gezet.

Mensen zoals Maria, die zijn echt,
omdat ze puur zijn
en niet alleen op zichzelf gericht.

Mensen die kunnen delen,
zijn echt rijk in de ogen van God,
want zij maken van deze wereld weer het kunstwerk
dat God voor ogen heeft.

Maria beseft dat,
want zij weet dat God zijn teken van echtheid hecht
aan die plaatsen waar kinderen beschermd worden
en vreemden tot vrienden worden.

Waar macht niet het laatste woord heeft,
maar  waar zelfs de kleinste mens gezien wordt.

Daarom zingt zij in het Magnificat,
over machthebbers die van hun troon vallen
en over eenvoudigen die tot hun recht komen.
Haarscherp ziet zij het verschil tussen kunst en kitsch,
Tussen wat van God komt en wat je van God verwijdert.

Het is goed dat wij Maria vieren,
want zij is een deskundige wanneer het gaat om de waarde van je leven.
Zo als zij zelf mocht ervaren, begint het verhaal van God niet
in bolwerken van macht,
maar in een hart dat zich opent,
in een mens die tegen God en de naaste zegt:
“Hier ben ik!”

Laten wij daarom biddend vragen aan Maria
om haar wijsheid met ons te delen
en ons te leiden op de weg van Jezus haar zoon.

En misschien kan dat wel met de volgende woorden
van een gebed uit Peru:

Moeder Maria,
neem mij bij de hand
en help mij de weg te vinden
naar het ware geluk.
Soms voeren goede wil en zwakheid
een strijd in mij,
leg dan uw hand op mijn schouder.
De weg wordt zeker gemakkelijker,
wanneer wij hem met zijn tweeën gaan.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey