Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweeëntwintigste zondag door het jaar (C)
28 en 29 augustus 2010.
 
 

Schriftlezing:

Uit het heilig evangelie volgens Lucas

Toen Hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande Farizeeër ging,
waar Hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog.
Hij vertelde de genodigden een gelijkenis,
want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen.
Hij zei tegen hen:
“Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats,
want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u,
en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: ‘Sta uw plaats aan hem af.’
Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen.
Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats,
zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: ‘Kom toch dichterbij!’
Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt.
Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.”
Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd:
“Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren,
in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen.
Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit.
Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen,
maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.”

Verkondiging (preek)

Soms dragen woorden een betekenis met zich mee.
Wanneer je ze zorgvuldig uitspreekt, dan word je vanzelf aan het denken gezet.
Zo is het ook in het Evangelie van deze dag,
Jezus is op bezoek bij vooraanstaande mensen.

En vooraanstaand zijn ze.
Ze staan letterlijk vooraan,
om de eerste
en de belangrijkste te zijn.

Jezus ziet met verbazing aan,
hoe de gasten aan tafel de beste plaats uitzoeken.
De een wil niet onder doen voor de ander.
Ze zijn immers belangrijke mensen in de gemeenschap
en dus staan ze vooraan,
wanneer het gaat om eer en aanzien.

Jezus verliest er haast zijn eetlust door, want die grote mensen,
die zichzelf zo belangrijk vinden,
zijn in zijn ogen maar piepklein.
In het Koninkrijk van Jezus gelden andere tafelmanieren.
Daar staat degene vooraan, die heeft gedeeld.
Wie een ander te eten geeft, zal dicht  bij God mogen zitten.
Wie dienstbaar in het leven stond, wordt daar door de Heer zelf bediend.

Je bent misschien een vooraanstaande wereldburger,
wanneer je naam ontzag inboezemt
en je aanwezigheid anderen in de schaduw zet.

Maar je bent daardoor nog geen vooraanstaande volgeling van Jezus.
Dat word je pas wanneer je vooraan staat om een zieke te verzorgen,
wanneer je de eerste bent om te helpen
en de beste in het delen van je brood.

De schilder Sieger Köder drukte dat ooit uit in een prachtig schilderij.
Het heet “het gastmaal van Jezus”.
Je ziet een vrouw die de deur opent
voor een vereenzaamde man.
Er hangt een affiche aan de muur van een kledingactie voor de derde wereld.
Een jonge vrouw schenkt een beker water in voor een dorstige gast
en een zwarte en blanke man delen samen het brood.
Iemand van een ziekenbezoekgroep verzorgt een gast.
En tussen al die mensen in zit Jezus,
als een van hen.

Want Hij is aanwezig waar eersten laatsten worden
en laatsten eersten.
Waar niemand zich te groot voelt
om naast een ander plaats te nemen.
En waar niemand te klein is
om gezien te worden.

Zo zal het zijn wanneer Jezus een gastmaal geeft.
Bij een maaltijd waar iedereen welkom is, daar voltrekt zich Gods droom met de mensen.
Want daar is er genoeg voor iedereen.
Zoals deze aarde voldoende voedsel heeft om alle monden te vullen,
wanneer dat voedsel maar eerlijk gedeeld zou worden.
Hebzucht, eigenbelang en egoïsme,
maken de wereld hongerig en arm.

Daarom is het de hoogste tijd dat wij de tafelmanieren van Jezus overnemen!

Waar Hij deelde, daar was genoeg voor iedereen.
En Hij houdt niet op met zichzelf te geven, zoals wij dat telkens weer vieren
met het Heilig Brood in onze Handen.

Het verschil tussen hemel en aarde ligt vaak in de keuzes die je maakt.
Daar vertelt een klein verhaal over dat ik ooit ergens las:

Een man vroeg aan God:
“Laat me eens de hel zien en de hemel,
zodat ik weet wat mensen te wachten kan staan.”

God verhoorde de man en nam hem mee naar de hel.
Daar stonden de tafels vol met heerlijk eten, maar de mensen in de hel leden honger.
Hun armen waren stijf, zodat ze het eten niet naar hun mond konden brengen.
Het was ellendig om aan te zien.

Vervolgens nam God de man mee naar de hemel.
Ook daar stonden de tafels vol met heerlijk eten.
En ook daar waren de armen van de mensen stijf, zodat ze het voedsel niet naar hun eigen mond konden brengen.
Maar de een gaf de ander te eten
en legde het heerlijkste voedsel in de mond van de ander.
Het was geweldig om te zien.

Het verschil tussen hel en hemel,
dat kun je inderdaad vaak zelf maken.

Amen!


Voorbede:

Pr. Laten wij bidden om wijsheid en inzicht,
 zodat wij de Woorden van Jezus echt kunnen verstaan:

Le. Christus, maak ons meer bescheiden.
 Dat eenvoud van hart
 ons dichter brengt bij God en bij onze naaste.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, maak ons eerbiedig en aandachtig.
 Dat wij oog krijgen voor mensen
 die altijd achteraan moeten staan.
 Laat ons bidden …

Le. Christus, verlicht ons verstand,
 zodat we niet opzien tegen de verkeerde mensen
 en nooit neerkijken op eenvoudigen.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, help hen die leiding geven.
 Dat zij eigenwaan en hoogmoed
 inruilen voor eenvoud en dienstbaarheid.
 Laat ons bidden …

Pr. Christus, aan U vertrouwen wij de intenties van de Viering toe (…)
 Laat ons bidden  …

Pr. Heer,
 doordring ons van uw wijsheid
 dat geven leven doet,
 nu en in eeuwigheid.
 Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey