Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zestiende zondag door het jaar (C)
21 en 22 juli 2010
 
 

Schriftlezing

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas:

Op hun rondreis ging Jezus eens een dorp in.
Een vrouw, Martha genaamd, ontving Hem.
Zij had een zuster die Maria heette.
Die kwam aan de voeten van de Heer zitten
en luisterde naar zijn woorden.
Martha had het heel druk met bedienen.
Ze ging naar Jezus toe en vroeg:
“Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar dat ze mij komt helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord:
“Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles,
maar slechts één ding is nodig.
Maria heeft het beste deel gekozen
en dat zal haar niet worden ontnomen.”

Verkondiging (preek)

Ooit zag ik een oude prent van een jongetje dat op een ezel reed.
Het knulletje had een stok vast, waaraan een stuk touw was gebonden,
net alsof het een hengel was.
Aan het einde van het touw hing een wortel, die precies voor de neus van de ezel bungelde.
Het dier rende in volle vaart achter de lekkernij aan,
zonder er ook maar een centimeter dichterbij te komen.

Eigenlijk is dat ook wat heel wat mensen in onze tijd doen.
We houden onszelf en anderen voor, dat zoveel moet en laten ons daardoor opjagen.
Er moet immers zoveel.
Je moet carrière maken; je moet altijd en overal bereikbaar zijn.

Je hoort het zelfs in de manier waarop wij praten.
Let er maar eens op hoe vaak je dat zegt:
“Ik moet nog zoveel doen!”
“Ik moet snel verder!”
“Ik moet meteen aan het werk!”
Zo hollen wij van het een naar het ander … aan onszelf en de ander voorbij.

Ook in het Evangelie van vandaag kwamen we een vrouw tegen, die dat overkwam.
Het is Martha.
Zij nodigt Jezus uit om bij haar te gast te zijn.
Met Oosterse gastvrijheid zet zij de tafel vol met lekkernijen.
Haar bedoelingen zijn goed, daar hoeft niemand aan te twijfelen, maar Martha draaft door.
Zij gaat zo op in haar werkzaamheden, dat ze haar gast uit het oog verliest.

Ze geniet niet van het bieden van gastvrijheid,
maar wordt helemaal in beslag genomen door het “moeten”.
En dat terwijl haar Gast daar helemaal niet om vraagt.
Jezus spreekt niet over moeten, maar juist over het tegendeel …
over ont-moeten!
Want daarvoor is Hij gekomen,
om mensen los te maken uit de gejaagdheid van het bestaan,
zodat ze bij Hem op adem kunnen komen.

Hij wil anderen voeden met woorden die goed doen.
Hij wil met zijn aanwezigheid betekenis geven aan hun leven.

Martha heeft het gevoel dat ze van alles moet; zij rent zichzelf en haar Gast voorbij.
Maar haar zus Maria, die heeft het beter begrepen.
Zij gaat aan de voeten van Jezus zitten,
zij luistert naar Hem en daardoor ontstaat er een wisselwerking.
Want zij besteden tijd aan elkaar;
waardoor Jezus aan het Woord kan komen
en Maria levenskracht opdoet.

Uiteindelijk blijkt dat Maria het beste deel heeft gekozen.
Want Martha blijft zitten met een grote afwas en vol ergernis;
maar Maria kan verder met een gevuld hart en nieuwe kracht.

In een wereld die steeds sneller en gejaagder lijkt te worden,
is dit verhaal wel heel actueel.
Want nog steeds nodigt Jezus ons uit, om bij Hem op adem te komen.
Bij Jezus hoef je niet op je tenen te lopen,
je mag aan zijn voeten zitten.
Want wie Hem ontmoet, zal als een ander mens verdergaan.
Dáárom spreekt Jezus Martha zo uitdrukkelijk toe:
Martha, Martha, waar ben je toch mee bezig?”
Het klinkt als een berisping, wanneer Hij haar naam twee keer noemt,
maar in de Bijbelse taal worden mensen zo door de Heer geroepen.

Er zijn maar liefst zes teksten in de Bijbel,
waarin iemand twee keer bij zijn naam geroepen wordt.
Dat is zo bij de aartsvaders Abraham en Jakob,
bij Mozes, de profeet Samuël en Saulus.
Het zijn grote persoonlijkheden uit de verhalen van ons geloof.
Hun naam wordt twee keer genoemd, omdat zij geroepen worden tot een bijzondere dienst.

En dat is ook bij Martha het geval.
Wanneer zij in paniek raakt en de werkdruk niet meer aankan,
dan noemt Jezus twee keer haar naam.
In de hoop dat ze stilstaat bij wat ze doet, en waarom het gaat in het leven.
Want wanneer je af en toe stilstaat, dan ga je als een herboren mens verder.
Martha is de zesde persoon in de Bijbel, die tot twee keer toe bij haar naam wordt geroepen.

Maar als je het Evangelie van vandaag goed verstaat, dan weet je,
dat je ook je eigen naam mag invullen in dat verhaal.
Want ieder van ons wordt door Jezus uitgenodigd, om zo nu en dan aan zijn voeten te gaan zitten.
Om van Hem te horen dat een mens meer is dan wat hij presteert.

Wanneer je geen tijd hebt voor je gezin,
ga dan eens aan de voeten van de Heer zitten,
om je af te vragen wat nu werkelijk nodig is om hen gelukkig te maken.

Wanneer je carrière alle aandacht vraagt,
luister dan eens naar de Heer,
die in alle eenvoud wérkelijk groot was.

Wanneer je geen rust en tijd hebt om te bidden, om stil te worden,
ga er dan eens voor zitten
en je zult ontdekken hoeveel kracht je daardoor krijgt.

Want je bent een ezel, wanneer je maar blijft hollen
achter alles wat schijnt te moeten.

De Heer roept je bij je naam,
om kostbare tijd te delen
waarin niets moet,
zodat je echt kunt ont-moeten!

Amen!

 

Voorbede

Pr. Ook wij worden vandaag uitgenodigd om plaats te nemen aan de voeten van de Heer, bidden wij daarom tot Hem:

Le. Heer, bedaar ons hart
 wanneer wij onrustig en gejaagd zijn.
 Dat wij in uw nabijheid mogen ervaren
 hoe bevrijdend het is om  naar uw stem te luisteren.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, verlicht ons verstand
 wanneer wij ons evenwicht dreigen te verliezen.
 Dat wij de balans bewaren
 tussen werken en rusten, tussen drukte en stilte.
 Laat ons bidden …

Le. Heer, roep ons bij onze naam,
 wanneer onze agenda overloopt.
 Dat wij telkens weer de vraag stellen
 wat U van ons verlangt.
 Laat ons bidden …

Pr. Heer, vandaag werden wij door U geroepen
 om hier gelovig samen te zijn.
 Daarom durven wij al ons lief en leed bij U te brengen
 in een moment van stilte (…)
 En wij voegen daarbij de intenties van deze Viering …
 Laat ons bidden …

Pr. Heer, help ons om het beste deel te kiezen,
 door te leven met Jezus,
 uw Zoon en onze Heer.
 Amen.

 

Zending

Wij mochten vandaag te gast zijn bij de Heer.
Maar wie aan de voeten van de Heer heeft gezeten,
zal ook weer op moeten staan
om anderen tegemoet te treden.

Ga dan van hier heen
als gastvrije mensen,
die ruimte scheppen in hun leven
voor God en voor hun naaste.

 

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey