Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Veertiende zondag door het jaar (C)
3 en 4 juli 2010
 
 

Schriftlezing:

Uit het heilig evangelie volgens Lucas

In die tijd wees de Heer nog tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou.
Hij zei tegen hen: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.
Ga nu, maar weet wel,
Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen,
en groet onderweg niemand.
Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst:
`Vrede aan dit huis.’
Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten;
zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.
Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt,
want de arbeider is zijn loon waard.
Trek niet van het ene huis naar het andere.
Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet.
Genees er de zieken en zeg tegen hen:
`Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen.’
Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt,
ga daar de straat op en zeg:
`Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden
- wij vegen het af. Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij.’
Ik zeg jullie: voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo’n stad.
De tweeënzeventig kwamen opgetogen terug.
`Heer,’ zeiden ze, `zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.’
Hij zei tegen hen:
`Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.
Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven
om op slangen en schorpioenen te trappen
en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten;
niets kan jullie deren.
Toch moeten jullie je niet verheugen
omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen;
nee, verheug je omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.”


Verkondiging (preek):

Heel wat gevels van huizen worden in deze dagen gesierd door een vlag en een boekentas.
Opgeluchte leerlingen laten zo zien dat zij geslaagd zijn.
Het diploma is binnen en de tas met studieboeken mag naar buiten.
Voor de meeste geslaagden begint binnenkort een nieuwe fase.
Zij gaan verder studeren of zoeken inmiddels naar werk.
Nu leven ze nog met het hoofd in de wolken,
maar straks worden zij weer met beide voeten op de grond gezet.

Ook de leerlingen van Jezus hebben zoiets meegemaakt.
Ze werden geroepen om Jezus achterna te gaan en mochten gaandeweg veel leren.
Ze hoorden zijn woorden,
die het Oude Verhaal van de Bijbel springlevend lieten klinken.
Ze zagen zijn daden, die uitnodigden tot navolging.

De leerlingen liepen bij tijd en wijle met het hoofd in de wolken,
maar Jezus zet hen telkens weer met de voeten op de grond.
Wanneer de apostelen sterallures krijgen,
dan richt Jezus de aandacht op de onbevangenheid van een kind.
Wanneer zij zich afvragen wie de belangrijkste is,
dan leert Jezus hen om dienstbaar te worden.

De apostelen hebben hun stage bij Jezus voltooid.
Ze denken dat ze nu wel begrijpen, Wie Hij is en wat Hij wil.
Het is tijd om de vlag uit te steken en de tas buiten te hangen.

Maar Jezus maakt hen duidelijk, dat het nu pas begint.
Hij stuurt de apostelen de wereld in,
om zelf de juiste woorden te spreken,
om vrede aan huis te brengen en het kwaad uit te bannen.

Net zoals de geslaagden uit onze tijd, zullen de apostelen daaraan begonnen zijn,
met voorzichtig vertrouwen,
maar ook met kriebels in hun buik.
Want het valt niet mee om jezelf waar te maken
in een wereld die soms zo hard kan zijn.
Om vrede te brengen en negativiteit te overwinnen,
moet je stevig in je schoenen staan.

Juist daarom stuurt Jezus zijn leerlingen twee aan twee de wereld in.
Hij weet dat er momenten zijn,
waarop een mens een ander nodig heeft.

Zo zendt Hij zijn leerlingen voor zich uit:
twee aan twee.
Zodat ze elkaar kunnen herinneren aan de woorden die Jezus heeft gesproken
en vreugde kunnen delen wanneer hun inzet succes heeft.

Maar ook om elkaar te bemoedigen, wanneer de wind tegen zit,
want ook dat hoort bij het leerling van Jezus zijn.
Dat je soms niet begrepen wordt
of dat je goede bedoelingen op weerstand stuiten.
Dan heb je iemand naast je nodig,
die je helpt om het stof van je voeten te schudden en verder te gaan.

Alleen is maar alleen, maar samen sta je sterker.
Zoals Prediker in het Oude Testament zegt:
“Een gevlochten touw krijg je maar moeilijk stuk!”
Geloven in je eentje is moeilijk vol te houden,
maar samen met anderen red je het vaak wel.

Beste mensen,
wanneer jongelui geslaagd zijn, dan gaat de vlag naar de top
en de boekentas vliegt naar buiten.
Want de kennis van studieboeken
hebben zij zich eigen gemaakt.
Door de opleiding werden hun verstand en vaardigheden ontwikkeld.

Zo stuurt ook Jezus zijn leerlingen op weg:
“Neem geen reistas mee en geen bezit!”
Ook zij mogen hun tas thuislaten.
Want de kennis van het geloof
hebben zij zich eigen gemaakt
door naar Jezus te luisteren en te kijken.

Het enige dat ze niet mogen vergeten
is om elkaar mee te nemen.
Zo gingen die eerste leerlingen op weg,
schouder aan schouder,
met de hand van Jezus in hun rug.

En zo stuurt Hij ook ons de wereld in.
Niet met grote woorden,
maar met een boodschap die ertoe doet:
over God die liefde is en over mensen die dat mogen laten zien.

We mogen niet vergeten om dat geloof te delen met elkaar
en met ieder die wij tegenkomen.
Dan mag de vlag in de top
en de boekentas naar buiten.

Want dan is het Verhaal van Jezus
ook het verhaal van ons leven geworden.
Amen!


Voorbede:

Pr. De Heer zendt ons voor zich uit, om zijn vredeboden te zijn.
 Bidden wij daarom:

Le. Leg uw Woord in onze mond,
 opdat wij anderen kunnen vergeven
 zoals ook wij op vergeving hopen.
 Laat ons bidden …

Le. Houd ons verbonden met Jezus,
 opdat wij met Hem blijven bouwen
 aan een koninkrijk van vrede en recht.
 Laat ons bidden …

Le. Versterk de band tussen allen
 die geroepen werden om leerling van Jezus te zijn.
 Dat geloof ons verbindt en hoop ons gaande houdt.
 Laat ons bidden …

Le. Geef kracht aan allen die hier gekomen zijn,
 dat ons bidden eenheid schept
 en wij elkaars zorgen en tegenslag helpen dragen.
 Laat ons bidden …

Pr. Misintenties …
 Laat ons bidden …

Pr. Zo bidden wij in de Naam van Jezus,
 die ons in deze wereld zendt
 en die bij ons blijft
 tot in eeuwigheid.
 Amen.
 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey