Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Eerste Zondag in de veertigdagentijd (C)
20 en 21 februari 2010
 
 

Schriftlezingen:

Eerste lezing uit het boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk:
"De priester neemt dan de korf van u aan
en zet hem voor het altaar van de Heer uw God.
Dan moet u, staande voor de Heer uw God,
het woord nemen en zeggen:
`Mijn vader was een zwervende Arameeër.
Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan
en, terwijl hij daar als vreemdeling verbleef,
een groot, machtig, talrijk volk geworden.
Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden,
ons onderdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden,
hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen, geroepen.
En de Heer heeft ons verhoord en zich onze vernedering,
ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken.
Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand,
met uitgestrekte arm, onder grote verschrikkingen,
en met tekenen en wonderen.
Hij heeft ons naar deze plaats gebracht
en ons dit land geschonken,
een land dat overvloeit van melk en honing.
Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond,
die U, Heer, mij hebt geschonken.'
Dan moet u die voor de Heer uw God neerleggen,
u voor Hem neerbuigen."

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas

In die tijd keerde Jezus, vol van heilige Geest, terug van de Jordaan.
Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn,
waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld.
Al die dagen at Hij niets,
en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger.
Toen zei de duivel tegen Hem:
"Als U de Zoon van God bent,
zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden."
Jezus antwoordde hem:
"Er staat geschreven:
Niet van brood alleen zal de mens leven."
Daarop nam de duivel Hem mee omhoog
en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien
en zei:
"Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven,
want zij zijn mij in handen gegeven
en ik geef ze aan wie ik wil.
Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn."
Jezus gaf hem ten antwoord:
"Er staat geschreven:
De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen."
Hij bracht Hem naar Jeruzalem,
zette Hem op de rand van de tempel en zei:
"Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
Want er staat geschreven:
Aan zijn engelen zal Hij bevelen U te beschermen,
en: Op hun handen zullen ze U dragen,
zodat U aan geen steen uw voet zult stoten."
Jezus antwoordde hem:
"Er is gezegd:
U zult de Heer uw God niet op de proef stellen."
Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd,
ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd.

Verkondiging (preek):

In de loop van een dag kun je heel wat mensen tegenkomen.
Kinderen die naar school gaan,
bekenden die je ontmoet in de winkel,
collega’s op het werk
of medegelovigen in de kerk.
Soms sta je stil bij elkaar en een andere keer blijft het bij een groet.

Je kunt inderdaad heel wat mensen tegenkomen.
Maar hoe lang is het geleden dat je jezelf tegen bent gekomen?
Dat is de vraag van deze eerste zondag van de veertigdagentijd.

Want soms gaat het leven z’n gangetje
en sta je bij van alles stil,
behalve bij je eigen innerlijk.
Daarom is het goed om die vraag te stellen:
“Hoe lang is het geleden dat jij jezelf bent tegengekomen?”
Wanneer heb je nog afgevraagd wat echt telt in het leven,
wat wezenlijk is
en waarop je leven gericht is?

Vaak stellen wij ons zulke vragen pas wanneer er iets ingrijpends gebeurt.
Wanneer iemand ziek wordt,
dan komt vanzelf de vraag aan de orde wat de toekomst brengen zal.
Dan zijn geld en goed ineens heel betrekkelijk
en besef je dat liefde en vriendschap veel meer waard zijn.

Mensen komen zichzelf tegen op ingrijpende momenten in hun leven.
Ook wanneer er iets prachtigs gebeurt.
Pas geleden vertelde een jonge vader over de ervaring van de geboorte van zijn zoontje.
De vader heeft een garagebedrijf en is dag en nacht in de weer voor het werk.

Maar nu hij een zoontje heeft, zei hij:
“Ineens zijn andere dingen veel belangrijker.
Nu is het me alles waard om tijd te geven aan mijn gezin!”

Sommige levenservaringen brengen je inderdaad terug bij de vraag
wat télt in je leven.

In de Bijbel hebben mensen vaak die ervaring gehad in de woestijn.
Het Joodse volk komt zichzelf tegen,
wanneer ze door de dorre vlakte trekken.
In de woestijn telt geen bezit,
want alles wat je daar meesleept, dat wordt een last.
In de woestijn is een fles water meer waard dan een zak vol goud.
Het Joodse volk werd in de woestijn gaandeweg bevrijd
van het verlangen naar bezit en macht.
Hoe meer ballast ze achter zich lieten,
des te dichter kwamen ze bij het beloofde land.
En hoe meer ze stilstonden bij wat echt telt in het leven,
des te dichter kwamen ze bij God te staan.

De tocht door de woestijn is een van de oerervaringen van het Joodse volk.
Want het is de weg naar de vrijheid geworden!
Gaandeweg liet het volk de slavernij van Egypte achter zich,
maar ook de innerlijke slavernij, van hebzucht en egoïsme.

Het is niet voor niets dat ook Jezus die ervaring wil delen.
Wij kwamen Hem vandaag tegen in de woestijn.
Voordat Jezus vervulling brengt, gaat Hij de leegte in.
Voordat Hij spreekt, luistert Hij.
Voordat Hij naar buiten treedt, keert Hij naar binnen.

En daar in de woestijn komt Hij zichzelf tegen.
Hij ontdekt de bekoringen van deze wereld
en bevrijdt zichzelf van alles wat een mensenleven bederft.

Jezus komt het materialisme tegen, de honger naar steeds meer!
“Pak wat je kunt pakken” zegt het kwaad.
Maar Jezus antwoordt:
“Een mens leeft van meer dan brood alleen!”
Vanaf dat moment zal Hij zijn brood delen met wie honger heeft
en zelfs zijn eigen leven geven voor een ander.

Jezus komt het verlangen naar macht tegen!
De bolwerken van deze wereld worden Hem getoond.
“Graai in de schatkisten van deze wereld” zegt het kwaad.
Maar Jezus antwoordt:
“Ik wil alleen God dienen!”
En vanaf dat moment zal Hij kijken met de ogen van God.
Hij zal het hart van de mensen op waarde schatten
en niet de dikte van hun portemonnee.

Tenslotte komt Jezus het verlangen naar aanzien tegen!
“Plaats jezelf in het middelpunt” zegt het kwaad.
"Maak een show van je leven.
Spring van de tempel en laat de engelen je opvangen."

Maar Jezus antwoordt:
“Ik wil met twee voeten op de aarde blijven staan!”
Vanaf dat moment zal Hij tussen de eenvoudigste mensen leven,
Hij wordt de broeder van de melaatse, de vriend van de uitgestotene,
een koning op een ezel, God op een kruis.

Zo kwam het Joodse volk zichzelf veertig jaar lang tegen in de woestijn.
En zo komt Jezus zichzelf veertig dagen tegen op die dorre plek.
Het was geen gemakkelijke ervaring, maar wel een wezenlijke.
Want wie zichzelf echt tegenkomt, die ontdekt wat telt in het leven.

Op de tocht door de woestijn kun het onderscheid maken
tussen wat waarde heeft en wat ballast is,
tussen wat kwaad doet en wat van God komt.
Precies die kans wil ons ook de vastentijd geven.
Veertig dagen lang worden wij uitgenodigd
om te ontdekken wat écht van waarde is.

Door stil te worden, te midden van een wereld vol rumoer.
Door sober te zijn, in een maatschappij van steeds meer.
Door eenvoud te bewaren, in plaats van je ego te strelen.
Want alleen door je handen te openen, zul je het echte leven vast kunnen pakken.

Wie zichzelf tegenkomt krijgt een unieke kans
om mens van God te worden.
En weet u wat zonde is?
Het zou echt zonde zijn om díe kans te laten liggen.

Amen!

 

 

 

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey