Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
28ste zondag door het jaar (A)
8 en 9 oktober 2011
 
 

Schriftlezingen:

Jesaja 25, 6-10a

Mattheus 22, 1-14

Preek

Een berg kun je op verschillende manieren beklimmen.
De een kiest de moeilijke weg langs steile hellingen en paden.
Terwijl een ander in de gondel van de kabelbaan stapt,
die je moeiteloos naar boven brengt.
Vaak vind je boven op het bergstation van de  kabelbaan een restaurant.
Wanneer je daar kijkt naar de menukaart,
dan zijn de prijzen met de hoogte meegestegen.

En dat is te begrijpen.
Want al het voedsel en het personeel
moet via de kabelbaan naar boven getransporteerd worden.
Het kost wat, om op een berg te eten.

Wanneer je een feest wil geven,
dan ligt het niet voor de hand om dit op een bergtop te doen,
maar beneden in de dal.

Alleen de profeet Jesaja, die had daar een andere mening over.
We hoorden het in de Eerste Lezing.
Jesaja is een bijbelse profeet van lang geleden,
die hoop aan de wereld wilde geven.
Zijn volk voelde zich verloren
en Jesaja gaf hen een droom voor de toekomst.
Hij spreekt over een wereld naar Gods hart,
waarin zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers,
waarin mensen thuiskomen
en het leven met respect behandeld wordt.

Vandaag reikt Jesaja ons een uitnodiging aan.
Er komt een dag, waarop God een feest geeft.
Niet alleen voor een uitverkoren gezelschap,
maar voor alle volkeren.

Op dat feest veegt God zelf de tranen uit verdrietige ogen.
Hij wordt het antwoord op het oprechte verlangen naar geluk en vrede.

Jesaja geeft ons iets om naar uit te kijken.
Een maaltijd; niet in het dal, maar boven op een berg.

Het is een beeld waarmee de profeet ons wil bemoedigen.
Zodat we het geloof in eenheid bewaren, ook al is de wereld nog zo verdeeld.
Zodat we blijven hopen op vrede, ook al staat de wereld op zoveel plaatsen in brand.
Jesaja leidt ons in Gods Naam uit het dal, tot boven op de berg.
Want daar waar mensen een droom voor ogen houden, daar begint iets nieuws.

Maar de profeet geeft ons daarmee ook een opdracht.
God nodigt ons uit om boven verdeeldheid en onvrede uit te stijgen.
Zoals het zo prachtig in de Lezing stond:
“Op de berg zal de Heer de sluier wegnemen, die volken het zicht op elkaar ontneemt!”

Wie de uitnodiging aanneemt, kan zichzelf niet op de vlakte houden.
Je kunt dan niet onverschillig in het leven staan,
maar zult moeten verlangen naar een betere wereld, naar een liefdevol leven.

Daarom droomt Jesaja van een feestmaal op een bérg.
Waar mensen boven hun eigen kleinheid uitstijgen, daar gebeurt iets verhevens.
Daar worden grenzen heel betrekkelijk.

Eeuwen later zou Jezus die woorden van Jesaja horen
en beter verstaan dan ooit tevoren.
Boven op een berg liet Jezus de droom van de profeet waarheid worden.

De mensen die Hem gevolgd waren kregen honger
en Jezus leerde hen om hun brood te delen,
zodat er ineens genoeg was voor iedereen.

Boven op een berg voedde Jezus mensen ook met zijn woorden.
In de Bergrede bemoedigt Hij de vredestichters, de rechtvaardigen,
de kleinen, de armen.
Zij zullen het Koninkrijk van God zien.
Zij kunnen aanschuiven bij de Maaltijd waarover Jesaja droomde.
Jezus veegt de tranen uit hun gezichten
en neemt de sluier weg, zodat mensen elkaar in de ogen zien,
zodat de een het antwoord wordt op de vraag van een ander.

Net zoals de profeet Jesaja, nodigt Jezus ons uit
en geeft ons in een adem een opdracht.
Je bent welkom, maar je kunt je niet op de vlakte houden.

We hoorden het in het Evangelie:
“Degene die naar het feestmaal komt zonder bruiloftkleding,
zal worden weggestuurd!”
Onverschilligheid houdt een mens klein en ongeïnteresseerd.
Onverschilligheid houdt je gevangen in de dalen van deze wereld.
Zoals de schrijver Edmund Burk het ooit zei:
“Het kwaad kan alleen winnen wanneer goede mensen niets doen!”

Maar wanneer je hart hebt voor een ander.
Wanneer je verlangt naar eenheid.
Wanneer er een beroep op jou gedaan mag worden en je iets te delen hebt,
dan ben je al een stuk op weg naar de berg van de Heer,
naar het feestmaal waarbij God ons trakteert op vrede en vreugde.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey