Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Kerstmis 2009
24 en 25 december 2009
 
 

Schriftlezingen:

Eerste lezing uit de profeet Jesaja

Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: "Uw God is koning!"
Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.

Evangelie volgens Lucas

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af
dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.
Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,
om zich te laten inschrijven samen met Maria,
zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld,
ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen:
"Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.
Hij is de messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt."
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger
dat God prees met de woorden: 
"Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft."

Verkondiging (preek)

In het reclameblok is de laatste tijd een prachtige reclame te zien
van Douwe Egberts.
Er wordt geen woord in gesproken.
Je ziet twee doofstomme mensen,
die elkaar met gebaren te woord staan.
Eerst hebben ze ruzie, daarvan spreken hun opgewonden handen.
Dan drukt de man een kop koffie in de handen van de vrouw,
een dikke traan wordt weggestreeld
en een glimlach wordt geboren.

De reclame eindigt met de woorden:
“Het is niet wat je zegt, het is wat je deelt!”

Die zelfde woorden zou je ook boven het feest van Kerstmis kunnen schrijven.
Het is niet wat je zegt, het is wat je deelt!

Met Kerstmis wordt er nogal wat gezegd.
We wensen elkaar vrede en een zalige tijd.
Kerstkaarten worden volgeschreven met goede wensen.
Een mooi kerstfeest,
een liefdevol Nieuwjaar,
alles wat wenselijk is.
Nu is dat heel mooi, om dat alles te zeggen.
Maar uiteindelijk het is niet wat je zegt, maar wat je deelt.
Dat leert ons het Kerstverhaal.

Want daarin wordt eigenlijk helemaal niet zoveel gezegd,
maar des te meer spreken de gebaren.

Maria en Jozef bijvoorbeeld, spreken geen woord,
maar ze koesteren hun kind.

Ze heten herders welkom, die normaal buiten de deur worden gehouden.
Dát zijn gebaren die tellen:
de liefde voor een kind.
de gastvrijheid voor vreemdelingen.

Ook de herders spreken nauwelijks!
Ze stamelen hoogstens dat engelen hun gestuurd hebben
en dan worden ze zelf engelen van mensen.
De herders openen hun tassen.
Ze delen hun schamel bezit,
een beetje eten, een schapenvel.
Dat zijn gebaren die tellen:
delen wat je kunt delen,
eerbied hebben voor kleine mensen.

Ook de hoofdpersoon spreekt niet!
God wordt een klein kind,
amper twee handen groot.
Hij heeft geen woorden, geen aanzien.
God wil uit alle macht tot ons komen,
maar zonder enig vertoon van macht.
Hij komt als een kwetsbaar mens, net zo klein als ieder mensenleven begint.
God wordt afhankelijk van de zorgen van anderen,
net zoals alle kleine kinderen,
maar ook zoals zieken en ouderen.
Dát is een gebaar dat telt.
God is met ons, ook in onze broosheid en kleinheid.

Kerstmis is niet zozeer het feest van wat je zegt,
maar vooral het feest van wat je deelt.

Het is Kerstmis,
waar kinderen van mensen
worden ontvangen als een geschenk van God.

Het is Kerstmis,
waar vreemdelingen worden gezien
als gasten die welkom zijn.

Het is Kerstmis,
waar mensen iets te delen hebben,
al is het maar wat tijd en aandacht.

Het is Kerstmis,
waar we beseffen hoe groot de liefde is van God,
die zó dicht bij ons wil zijn.

Het is Kerstmis,
waar daden spreken van geloof,
hoop en liefde.

Waar een ruzie wordt bijgelegd,
en een traan wordt weggestreeld
zodat een glimlach geboren kan worden.

Het is niet wat je zegt,
het is wat je deelt,
waardoor dit Kerstfeest zalig kan zijn.

Amen!

 


 

 

        
 
 
2020 Parochie Pey