Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
21ste zondag door het jaar B
21 en 22 augustus 2021
 
 

Een overweging bij de eenentwintigste zondag door het jaar,

gebaseerd op de eerste lezing uit het boek Jozua 24, 1-2a.15-17.18b.

 


In de film “La vita è bella” komt een scène voor,

waarin de hoofdpersoon het vak van ober leert.

Hij gaat werken in het hotel van zijn oom

en doet erg zijn best.

Wanneer hij buigt, dan doet hij dat zó diep,

dat zijn lijf dubbel klapt.

Dan zegt zijn oom het volgende:

 

         Kijk eens naar de zonnebloemen,

         die buigen naar de zon,

         maar nooit zo diep dat zij breken.

         Jij bent dienaar, maar je bent geen knecht.

         Dienen is de hoogste kunst.

         God is de hoogste dienaar,

         maar hij is geen knecht van de mensen.

 

Die scène beschrijft prachtig het verschil

tussen een dienaar en een knecht.

 

Een knecht of slaaf wordt gedwongen

om voor een ander te zorgen,

om eerbied te tonen

of een werk te doen.

 

Een dienaar kiest ervoor

om dienstbaar te zijn,

om een taak te vervullen.

Een dienaar maakt ten diepste een vrije keuze.

 

In de eerste Lezing stelde Jozua een vraag

aan het Joodse volk:

         “Kies heden, wie je dienen wilt.”

 

Dat volk wist uit ervaring wat het betekende om knecht te zijn.

Ooit waren zij slaven in Egypte,

waar zij dagelijks gedwongen werden

om te werken voor de Farao.

 

Na een lange reis kwam het volk eindelijk aan

in het Beloofde Land.

Daar wachtte voorspoed en vrijheid.

En dan stelt Jozua zijn volk voor een keuze.

Kies vandaag, wie jullie willen dienen.

 

Die vraag klinkt op het moment, dat menigeen koos

voor de afgoden van het nieuwe land.

In Kanaän werden stenen beelden aanbeden,

afgoden die geld, goud, rijkdom en macht beloofden.

Menigeen viel al snel van zijn geloof af

en boog diep voor de beelden in Kanaän.

Nauwelijks vrij, maakten zij zichzelf tot slaven van valse goden,

slaven van het verlangen naar bezit en macht.

 

Jozua vraagt zijn volk om een keuze te maken.

Je kunt immers niet God dienen én de Mammon.

 

Het is een vrije keuze, geen opgelegd geloof.

Maar het is geen vrijblijvende keuze

Want wie kiest voor God,

zal anders moeten omgaan met welvaart en vrijheid.

Wie kiest voor God,  leert om te delen,

om het geluk van een ander te dienen,

om in alle vrijheid ongedwongen het goede te doen.

 

Jozua maakt duidelijk dat geloof een levenskeuze is.

Niet iets dat je morgen of overmorgen misschien gaat doen.

         “Kies heden wie je dienen wilt”.

 

Laat vanaf dit moment, hier en nu,

jouw leven een getuigenis zijn van je geloof.

Jozua geeft het voorbeeld:

         “Ik en mijn huis, wij dienen de Heer”.

Dat goede voorbeeld trekt zijn volk over de streep.

Menigeen roept:

“Ook wij willen God dienen, Die ons bevrijd heeft!”

 

Jozua is dienaar van God en van zijn volk.

Hij is geen slaaf, geen knecht,

maar maakt in alle vrijheid de keuze

om oprecht en dienstbaar te leven.

Hij is écht thuisgekomen in het Beloofde Land.

 

Iedere tijd stelt ons voor dezelfde keuze, ook de onze.

Menigeen schreeuwt over vrijheid,

maar is intussen slaaf geworden.

Slaaf van de economie, van geld en bezit.

Slaaf van sociale media, die zoveel aandacht opeisen.

Slaaf van wat je wordt aangepraat.

Slaaf van de ik-cultuur, die mensen egoïstisch maakt.


Wie met Jozua kiest voor God,

zal leren om anders om te gaan met het leven.

Om rijkdom te vinden in eenvoud,

om vreugde te vinden in dienstbaarheid.

Je bent pas echt vrij, wanneer je kiest om dienaar te zijn.

Het leert je om te buigen, zonder gebroken te worden.

Om te geven en te vergeven.

 

Dienstbaarheid is een keuze die vrij maakt.

Dat klinkt ook door in ons volkslied,

dat ten diepste een bevrijdingslied is.

Verlost van de Spaanse onderdrukking,

vertelt een strofe over de vrije keuze om dienaar te zijn

van God de Heer, zodat de tirannie moet wijken …

 

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey