Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria tenhemelopneming
14 en 15 augustus 2021
 
 

Een overweging bij het feest van Maria tenhemelopneming,

dat gevierd wordt in het weekend van 14 en 15 augustus 2021.

Evangelielezing: Lucas 1, 39-56.

 

Onlangs werd ik naar het verzorgingshuis geroepen voor een ziekenzalving.

De man in bed was stervende en niet aanspreekbaar.

Naast hem zat zijn vrouw.

Ik stelde voor dat zij samen de ziekenzalving zouden ontvangen

en daar was mevrouw het meteen mee eens.

Ze waren maar liefst 61 jaar getrouwd

en natuurlijk wilde zij ook dit moment met haar man delen.

Het was bijzonder voor heel het gezin.

Mevrouw klaagde niet over het naderend afscheid.

Ze was eigenlijk vooral dankbaar

en uitte dat in een gebed:

“We hebben het samen zo goed gehad.”

“Leef Hieërke, bedanktj”.

 

Op dat moment keek zij terug op al die jaren samen

en daardoor kon ze ook gelovig vooruit kijken.

Met een glimlach telde zij haar zegeningen

en legde haar liefste in de Handen van God.

“Leef Hieërke, bedanktj”.

 

Die woorden zeiden alles.

Daarmee verbond zij aarde en hemel,

wat was en wat komen gaat,

en heel haar gezin, dat haar glimlach overnam.

“Leef Hieërke, bedanktj”.

 

Het maakt mensen mooi,

wanneer zij dankbaar in het leven staan

en hun geloof in de toekomst voeden

met de mooie ervaringen uit het verleden.

 

Dat maakte ook Maria zo mooi.

Wij hoorden haar vandaag zingen over het leven.

 

Maria heeft vast en zeker beseft dat haar weg

niet eenvoudig zou zijn.

Zij is in verwachting,

zonder dat zij een man heeft.

Zij heeft een boodschap van God ontvangen,

die lang niet iedereen zal verstaan.

 

Maar vandaag horen we haar zingen

over het vertrouwen dat God háár geschonken heeft,

over een wereld die wordt omgekeerd,

over kleine mensen

met wie God grootse plannen heeft.

Magnificat roept zij uit, het is magnifiek.

Maria ziet in één blik de aarde en de hemel,

zij is dankbaar omdat God omziet naar haar

en naar de armen en kleinen in deze wereld.

“Leef Hieërke, bedanktj”.

 

Zo zal zij haar weg gaan

en deel worden van het Grootste Verhaal

dat God ooit heeft verteld.

Zij zal Jezus nabij zijn, van de kribbe tot onder het kruis.

Zij zal Hem verliezen en voorgoed vinden wanneer Hij verrijst.

Maria zal moeder zijn voor de Apostelen

en hen leren omzien en vooruitzien,

met hoop in hun hart, totdat het Pinksteren wordt.

 

De kerk heeft veel van haar geleerd,

dat blijkt dit weekend.

Wij vieren Maria tenhemelopneming.

Wij gedenken dat Maria sterft

en in de hemel thuishoort.

Wij dragen haar voorbeeld, haar geloof, met ons mee

en prijzen haar de hemel in.

 

Het is een feest om met een glimlach te vieren.

De weg van Maria is een weg ten leven.

Luister naar haar lofzang.

Waar kleinen gezien worden,

waar handen open gaan en delen,

waar geloof vertrouwen wekt,

daar wordt onze weg op aarde

een weg naar God.

 

God zij dank voor Maria.

God zij dank voor zoveel vrouwen en mannen,

die trouw zijn, elkaar niet laten vallen,

een stukje hemel vinden in de zorg om elkaar.

 

God zij dank voor gelovigen,

die trouw blijven aan wat hen heilig is,

die hun handen vouwen om te bidden

en ze uitstrekken naar wie hen nodig hebben;

die elkaar vasthouden

omdat ze geloven dat God ons allen vasthoudt.

 

Wij vieren Maria tenhemelopneming.

Maria verbindt voorgoed de aarde en de hemel

en laat ons zien hoe mooi een mens kan zijn.

“Leef Hieërke, bedanktj”.

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey