Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zeventiende zondag door het jaar B
24 en 25 juli 2021
 
 

Een gedachte bij de zeventiende zondag van het jaar.
Wij vieren voor de eerste keer een jaarlijks terugkerende dag van gebed
“voor grootouders en ouderen”.
Een nieuw initiatief van onze Paus,
om het charisma van ouderen te vieren. 

 


Wanneer knieën gaan kraken,

of je moet wat langer nadenken om op een naam te komen,

dan zeggen we: “De jaren gaan tellen”.

Bij het ouder worden horen vaak ook de nodige gebreken.

 

Maar met het toenemen van de jaren

kan het leven ook een nieuwe rijkdom betekenen.

Wanneer mensen levenswijs zijn en kunnen adviseren of relativeren,

dan tellen de jaren in positieve zin.

In onze cultuur vergeten we soms,

dat je om verder te komen

niet mag vergeten waar je vandaan komt.

Dan verspillen we wijsheid,

door te weinig te luisteren naar de ervaring

van oudere generaties.

Veranderingen zijn nodig,

maar wie op weg gaat zonder levenswijsheid,

loopt de kans om te verdwalen.

 

Paus Franciscus wil juist “het charisma van ouderen” eren.

Daarom stelde hij een “Dag voor grootouders en ouderen” in.

Jaarlijks zal op de vierde zondag van juli

aandacht besteed worden aan de bijzondere rol van ouderen

in kerk en samenleving.

Paus Franciscus benadrukt hun belang

bij de vorming van kinderen en jongeren.

 

Wij leven bijvoorbeeld in een wegwerpmaatschappij,

waarin ouderen uit ervaring kunnen vertellen

dat het ook anders kan.

Heel wat ouderen hebben in hun eigen jeugd geleerd,

dat je in tijden van crisis niet moet hamsteren,

maar moet delen, zoals ook de Schriftlezingen ons vandaag leren.

Alleen dán red je het … samen!

Verhalen, woorden en voorbeelden van Opa’s en Oma’s 

zijn vaak wezenlijk bij het opgroeien van hun kleinkinderen.

 

Ook bij het doorgeven van geloof

spelen ouderen een heel eigen rol.

Heel wat kinderen en jongeren weten dat hun grootouders

voor hen bidden of een kaars aansteken tijdens spannende tijden.

Tijdens de communievoorbereiding

leerden de kinderen het Onze Vader.

Een van de kinderen zei met verbazing:

“Dat is het gebedje van Opa en Oma”.

Daar heeft zij het geleerd, aan tafel, voor het eten.

 

De datum van deze jaarlijkse dag is gekozen

met het oog op het feest van Joachim en Anna,

de vader en moeder van Maria.

Maandag is het hun gedenkdag.

Wij ontmoeten Joachim en Anna niet in de Bijbel,

maar wel in een oude traditie

die vertelt over de Opa en Oma van Jezus.

 

Een verhaal dat wel in de Bijbel te vinden is,

vertelt over aartsvader Jakob.

Wanneer hij zijn verloren gewaande zoon terugvindt in Egypte,

dan ontmoet hij ook voor het eerst zijn kleinkinderen Manasse en Efraïm.

Hij legt zijn handen op hun hoofd en zegent hen.

Een prachtig moment:

Opa Jakob zegent zijn kleinkinderen

en geeft zo de rijkdom van zijn geloof en leven door.

 

Wat een mooi initiatief van onze Paus,

om jaarlijks het charisma van ouderen te vieren,

als een gave aan de jongere generaties.

De zogenaamde grijze golf

kun je ook zien als een kleurrijk geschenk:

vol ervaring

en wijsheid.

Een oudere verwoordde de wisselwerking tussen generaties

in een gedicht:

 

Voelt de jeugd zich aan de ouderdom verknocht,

voelt de ouderdom zich aan de jeugd gebonden,

dan hebben beiden het onvergankelijke gezocht

en in elkaar iets van eeuwige vreugde gevonden.

 

 

 

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey