Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Veertiende zondag door het jaar B
3 en 4 juli 2021
 
 

Overweging bij de veertiende zondag van het jaar (Marcus 6, 1-6).

 

Op een doopboekje stonden ooit deze woorden:

“Wie in een kind het wonder niet ziet,

die snapt het hele leven niet”.

Die woorden vertelden hoe deze ouders naar hun kinderen kijken:

als een wonder, aan hen toevertrouwd,

zodat hun kinderen dat wonder in zichzelf ontdekken.

 

Voor de moeder is het een echt levensmotto.

Ook als onderwijzeres heeft zij haar leven gewijd aan kinderen

en er bewust voor gekozen om te gaan werken

in een Asielzoekerscentrum.

Omdat zij het wonder wil zien in álle kinderen.

Wat een zegen wanneer je van je werk je roeping kunt maken.

En wat een zegen voor die kinderen om zó een juf te hebben.

Vaak maakt het een wereld van verschil,

wanneer iemand in je gelooft

en je helpt om je mogelijkheden te ontwikkelen.

Dat kan de weg naar de toekomst openen.

 

Het tegendeel is ook waar.

Wie nooit mag ervaren dat anderen in hem of haar geloven,

kan soms het wonder in zichzelf kwijtraken

en niet tot ontwikkeling komen.

 

Jezus deelde de visie van die bijzondere juf.

Want ook Hij zag het wonderen in kinderen.

Niets voor niets plaatste Hij hen in het midden:

“Wie niet gelooft als een kind, zal het Koninkrijk van God niet vinden”.

 

Maar ook in grote mensenkinderen zag Hij het wonder.

Jezus stond verwonderd over het geloof van een vrouw,

over het vertrouwen van de Romeinse Honderdman

of de dankbaarheid van een vreemdeling.

 

Jezus keek voorbij het vanzelfsprekende

en daardoor zag Hij méér.

In zijn nabijheid kwamen mensen aan het licht

en ontwikkelden zich op wonderlijke wijze.

Stuntelende apostelen zouden uiteindelijk

zijn Boodschap de wereld indragen …

omdat Jezus in hen geloofde

en dat bleef doen,

ook nadat ze blunderden.

 

Vandaag hoorden wij dat het niet vanzelfsprekend is,

dat mensen het wonder in een ander zien.

Ook Jezus moest dat ervaren.

Wanneer Hij terugkeert naar de plaats waar Hij is opgegroeid,

dan gaat zijn bekendheid voor Hem uit.

Jezus heeft in heel de streek wonderen verricht

en woorden gesproken die het leven helen.

 

Maar in zijn thuisparochie blijken de mensen niet in staat

om het wonder te zien, dat Jezus in zich draagt.

Zij kijken niet verder dan wat ze ooit gezien hebben.

Zij zien alleen de timmermanszoon,

de jongen uit hun buurt, zoon van Jozef en Maria.

Maar ze zien niet hoe God in Jezus werkt,

dat zijn handen een omarming zijn van de Eeuwige,

dat zijn woorden het leven zin geven.

Zij zien het wonder niet

dat Jezus is

en daardoor snappen ze het hele leven niet.

 

En Jezus zelf?

Ach, die staat machteloos tegenover zoveel scepsis en wantrouwen.

Hij kan geen wonderen verrichten,

alleen enkele zieken genezen,

wellicht omdat zij wel in Hem vertrouwen.

 

Het is niet altijd gemakkelijk om het wonder te zien,

om te ontdekken wie een ander ten diepste is,

hoe God zich openbaart in zijn mensenkinderen.

Jezus liet zich graag verrassen door het mooie en bijzondere

dat in vele mensen leeft.

Hij zocht het wonder in de ander

en bracht het aan het licht.

Hij prees de vredestichter, de barmhartige,

de vergevingsgezinde, de eenvoudige en zuivere van hart.

Voor Hem waren zij een openbaring van Gods Liefde.

 

Laat je verwonderen door het mooie,

dat mensen in zich dragen.

Het is zoveel sterker en groter dan de lelijke kanten van het mens-zijn.

Laat je verwonderen door de liefde van ouders,

door de trouw van mantelzorgers,

door de oprechtheid van heel wat jongeren.

Waar wij het wonder in de ander aan het licht brengen,

daar vertelt God ons een verhaal

over de mogelijkheden die Hij in ons gelegd heeft.

 

Laat ook je geloof vol verwondering zijn,

Jezus heeft een Boodschap voor alle tijden, ook die van ons.

Hij kan wonderen verrichten

waar wij Hem vertrouwen schenken.

 

De Latijns-Amerikaanse theoloog Jon Sobrino heeft ooit gezegd:

“Wie meent dat God alles heeft gezegd,

loopt de kans nooit te hebben geluisterd.”

 

Zie het wonder dat zo dichtbij in mensen wacht

om gezien en bevestigd te worden.

God heeft nog steeds heel wat te zeggen,

wanneer wij ons door Hem laten verrassen.

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey