Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Sacramentsdag
5 en 6 juni 2021
 
 

Sommige data staan voorgoed geschreven

in het geheugen van de geschiedenis.

Dat geldt zeker voor 6 juni.

Voor velen is dat D-day,

de dag van de landingen in Normandië in 1944,

het begin van de bevrijding van Europa.

Een oud-mijnwerker vertelde,

dat hij nooit het moment zou vergeten

waarop hij uit de mijn kwam

en kompels tegenkwam die zeiden:

“De geallieerden zijn geland in Frankrijk”.

Thuisgekomen maakte hij zijn vrouw en kinderen wakker,

om dat nieuws te delen.

Het bericht werd gefluisterd door heel bezet Europa.

Er was nog een lange weg te gaan, maar er was hoop.

 

De stranden van Normandië

en de dorpen in de omgeving

zagen er op dat moment nog weinig hoopvol uit.

Overal dood en verwoesting.

Hele dorpen en steden in puin.

Maar ook daar ontstonden opnieuw bijzondere verhalen.

 

Zo stond langs een weg een kruis.

De armen van het Jezusbeeld waren weggeschoten tijdens de strijd.

Iemand schreef op een bordje bij het gehavende kruisbeeld:

“Hij heeft geen andere armen, dan die van jou”.

 

Dat is een indrukwekkend getuigenis.

Hij heeft geen andere armen, dan die van jou,

om deze wereld te helen,

om te troosten en te bemoedigen,

om het brood te delen met wie honger heeft.

 

Het raakt aan deze dag.

omdat het 6 juni is.

 

Het raakt aan deze dag,

omdat het Sacramentsdag is.

 

Jezus geeft aan zijn apostelen de opdracht

om het brood en de beker te delen,

zo wil Hij in ons midden blijven.

Zijn woorden worden iedere dag vele keren uitgesproken:

“Doe dit om Mij te gedenken”.

Zo komt Hij tot ons en leeft in het hart van mensen,

als het Hart van de kerk.

 

Jezus heeft ervoor gekozen

om via mensenhanden

nabij te zijn.

Hij roept ons om het brood te delen in zijn Naam.

Het dagelijks brood,

maar ook het Heilig Brood.

Hij geeft ons de opdracht om het leven te delen,

wanneer het breekbaar is als brood,

omdat we veel te geven hebben,

of juist veel nodig hebben.

 

Doe dit om Mij te gedenken,

zegt Jezus, wanneer wij samenkomen in dit Heilig Huis.

Maar ook wanneer we proberen samen Christen te zijn,

in de huizen waar wij wonen, liefhebben, het leven delen.

Hij roept ons bij zieken en ouderen,

om te zorgen, te troosten en te bemoedigen.

Om nabij te zijn in zijn naam.

 

Denk af en toe maar aan dat kruisbeeld in Normandië.

Dat verbeeldt onze opdracht:

“Ik heb geen andere armen, dan die van jou”.

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey