Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Heilige Drie-eenheid
29 en 30 mei 2021
 
 

De bekende dirigent Bernard Haitink

heeft voor de grootste orkesten gestaan.

Met het toenemen van de jaren,

werden zijn bewegingen steeds intenser.

Geen brede gebaren meer,

maar kleine nuances

waardoor het stokje letterlijk

heel dicht bij zijn hoofd en hart bleef             

en bewoog tussen zijn schouders.               

 

Voor musici was het een bijzondere ervaring,

alsof Haitink ze meenam op een innerlijke reis,

zodat ze begrepen wat hij heeft begrepen

en voelden wat hij voelt.

Zo een grote dirigent dirigeert met verstand, met hart en ziel.

 

Vandaag vieren wij de Heilige Drie-eenheid.

Eigenlijk een onbegrijpelijk feest.

Want wie kan het wezen van God doorgronden,

wie kan begrijpen hoe God één is

en zich veelvuldig aan ons toont?

Er zijn bibliotheken over volgeschreven,

er is over gediscussieerd en nagedacht.

En tegelijkertijd ontdekken we telkens weer

dat ons denken en kennen

te klein is om te bevatten wie God is.

 

Daarom is het goed om te kijken naar grote Godzoekers.

Zoals Mozes, die we tegenkwamen in de Eerste Lezing.

Mozes leert ons om te zien, hoe God met mensen omgaat.

Dáárin openbaart God Zichzelf.

God is als vuur, dat niet verteert, maar bezielt.

God is een Bevrijder, die een klein slavenvolk groot maakte.

Die de roep om recht verstaat

en de stem van kleine mensen hoort.

Mozes weet waarover hij spreekt,

want zó heeft hij God ervaren in zijn eigen leven,

dat zo wonderlijk is verlopen.

 

Mozes hoorde Gods stem

in een wereld waarin anderen alleen over zichzelf spraken.

De Bijbel noemt hem “de meest bescheidene van alle mensen”.

 

Farao wees met zijn gouden staf zijn soldaten de weg,

om het Joodse volk te vernietigen.

En Mozes dirigeerde met een herdersstaf dat volk

naar de vrijheid, naar het Beloofde Land.

 

Mensen die God hebben ervaren,

beschrijven hun levensweg vaak

als een reis naar hun innerlijk en daardoor naar hun naaste.

 

Wanneer Jezus je door het leven dirigeert

dan neemt Hij je mee met intense gebaren.

 

Jezus deelt zijn eigen leven,

omdat Hij de honger kent die een mens kan voelen.

De honger naar dagelijks brood,

maar ook naar de broodnodige zin in het leven,

de honger naar waardigheid en liefde.

Hij breekt het brood en deelt een beker,

om voorgoed in ons midden te zijn.

 

Jezus vergeeft, waar anderen alleen maar oordelen.

Hij omarmt, waar anderen iemand wegjagen.

Hij raakt mensen aan, met wie niemand iets te maken wil hebben.

Zijn gebaren zijn vaak bescheiden,

maar ze openbaren de grootheid van zijn hart,

waar plaats is voor zijn Hemelse Vader

en voor alle mensenkinderen.

 

Wanneer Jezus gevraagd wordt naar de weg naar God,

dan antwoordt Hij:

“Bemin God met hart en ziel, met je verstand en je kracht

en je naaste als jezelf”.

 

Wie leert luisteren naar Jezus,

wie leeft met zijn voorbeeld voor ogen

wordt meegenomen op een innerlijke reis;

waarop Hij zijn ervaring met je gaat delen

en zijn kracht in je laat groeien.

 

Jezus dirigeert je van hoofd naar hart,                      

met je schouders onder het leven van je naaste,    

zoals Jezus zijn schouders onder jouw leven zet.

Een leven

+       in de naam van de Vader en de Zoon             

en de Heilige Geest.                                       


Amen!

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey