Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zevende Zondag van Pasen B
15 en 16 mei 2021
 
 

In een van de vroege optredens van Toon Hermans,

was hij een stuntelende goochelaar.

Bekend werd de “Truc met de duif”.

Wanneer het doosje open gaat,

blijkt de duif niet meer te leven.

“De doif is tot” zegt de goochelaar.

“De doif heeft te lang in het zwarte doosje gezeten.

Doiven moeten fladderen, meneer.”

 

In deze tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren

wordt gebeden om de Heilige Geest.

Met de apostelen kijken wij uit naar de kracht van God,

die Jezus beloofd heeft.

Een helper, een bezieler.

De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als een duif.

De Bijbel reikt ons dat beeld aan.

Toen Jezus in de Jordaan gedoopt werd,

daalde de Geest uit de hemel over Hem neer, zoals een duif dat doet.

Je moet opmerkzaam zijn,

om een duif aan te zien komen.

Met zachte vleugelslag volgt die duif zijn innerlijk kompas,

om op zijn bestemming neer te dalen.

 

Zo komt ook de Geest van God.

Je moet ervoor openstaan,

verlangen naar inzicht en kracht,

geloven dat je zó bezield kunt raken

dat je woorden en daden iets toevoegen aan de wereld,

dat groter is dan jezelf.

 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

zetten de Apostelen hun oren en hart open

voor de zachte vleugelslag van Heilige Geest.

 

Maria is in hun midden.

Dat is niet voor niets,

want zij is degene bij wie het verhaal van Jezus begonnen is.

Zij kon luisteren naar Gods stem

en schonk vertrouwen aan Degene die haar vertrouwen schonk.

 

Net zoals die kerk van het begin,

zijn ook wij op weg naar Pinksteren.

Wanneer je kijkt naar de wereld om je heen,

dan kun je je soms voelen zoals die stuntelende goochelaar

uit de act van Toon Hermans.

Dan zou je haast denken:

“De doif is tot”.

 

Er is zoveel onrecht in deze wereld:

geen geld om Afrika te vaccineren,

maar intussen dreigt wel een nieuwe wapenwedloop

die kapitalen opvreet.

 

Er is ongeduld en onverschilligheid bij heel wat mensen,

terwijl ziekenhuizen nog steeds onder spanning staan

door de vele coronapatiënten.

 

Er is vaak meer aandacht

voor de carrière van politici,

dan voor het welzijn van hun land.

 

Maar toch: “de doif is niet dood”,

Gods Geest waait nog steeds.

Te midden van alle onrecht zou je het haast vergeten,

maar de zachte vleugelslag van Gods Geest klinkt nog steeds.

 

Luister naar de verpleegkundige,

die zo moe is, maar niet anders kan

dan blijven zorgen voor zieken.

 

Luister naar de stem van het kind,

dat met haar Oma zingt door de telefoon

zodat beiden met een glimlach de dag ingaan.

 

Luister naar de voetstappen van de buren,

die de deur niet platlopen

maar op elkaar kunnen rekenen wanneer het nodig is.

 

Luister naar de muziek in onze kerk,

die met zorg werd uitgezocht

en die ons stil wil maken in een wereld vol lawaai.

 

Luister naar het gebed

waarin mensen het leven toevertrouwen

aan de Liefde van God.

 

Luister naar de verontwaardiging,

van degene die het opneemt

voor het recht van anderen.

 

Luister goed,

dan hoor je ook in onze tijd

de vleugelslag van de Heilige Geest.

Laat je raken en bezielen

door het voorbeeld van Jezus,

dat wij één zijn, zoals Hij het ons toewenst.

 

“Doiven moeten fladderen!”

Dat geldt ook voor de Geest van God.

Die Doif is niet dood, maar leeft,

God zij dank!

 


 

        
 
 
2021 Parochie Pey