Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Hemelvaartsdag
13 mei 2021
 
 

Ooit zat de natuurkundige Isaac Newton onder een boom

en zag een appel naar beneden vallen.

Hij vroeg zich af waarom een appel steeds naar beneden valt

en ontwikkelde de wetten van de zwaartekracht.

 

De aarde heeft een aantrekkingskracht,

waardoor we heel ons leven

aan de aarde gebonden zijn.

Wij worden letterlijk met onze voeten op de grond gezet.

 

Tegelijkertijd hebben mensen ook telkens gezocht

naar de weg naar boven.

Op zoek naar inzicht, naar verlichting, naar verheven ideeën;

dromen achterna, met verlangen naar méér dan hier en nu.

 

Wanneer Jezus geboren wordt,

komt God letterlijk ter aarde.

Jezus staat met twee voeten in deze wereld.

Hij ziet en ervaart wat mensen meemaken.

Een leven op aarde brengt vreugde, liefde, verbondenheid.

Maar ook verdriet, pijn en eenzaamheid horen bij het bestaan.

Jezus wordt naar de aarde getrokken,

dáár moet Hij zijn opdracht waarmaken.
Hij staat tussen de mensen,

door medelijden bewogen,

broeder van de armen,

vriend van de kwetsbaren,

reisgenoot van wie vol goede wil door het leven gaan,

houvast voor wie ploeteren van dag tot dag.

 

En tegelijkertijd reist zijn hart steeds weer naar boven,

naar zijn Hemelse Vader,

naar het Koninkrijk van vrede.

Jezus probeert het zijn leerlingen duidelijk te maken:

“Jullie zijn in de wereld, maar niet van de wereld”.

“Zoek wat boven is, dan wordt de rest je erbij gegeven”.

 

Hij neemt mensen mee

naar een wereld van hoop.

Jezus wijst de weg naar de hemel,

die hier op aarde begint.

“Wees gezegend en kom naar mijn Koninkrijk”,

zal Hij zeggen tot degene

die zijn brood deelt met de hongerige,

die de dorstige te drinken geeft,

de naakte kleedt,

de zieke bezoekt,

de eenzame niet alleen laat.

Hoe hoger je in de hemel wil komen,

des te dieper moet je afdalen in het leven op aarde.

Wil je Jezus volgen tijdens zijn Hemelvaart,

dan mag je de ogen niet sluiten voor de nood die je omringt.

 

Op Hemelvaartsdag wordt dat opnieuw duidelijk.

In Jezus is God ter aarde gekomen,

gevallen onder het kruis,

opgeborgen in een graf.

Maar hoe dieper Jezus afdaalt in ons leven,

des te hoger zal Hij opstijgen.

Wanneer Hij alles gegeven heeft, zal Hij alles ontvangen.

Hij zal verrijzen, Hij zal leven.

Dát is de weg die Hij ons vandaag wijst.

 

Wil je met Jezus hogerop komen,

je bestemming vinden in de ontmoeting met de Eeuwige?

Staar dan niet naar de wolken,

maar ga op weg in deze wereld.

Het spoor van Jezus ligt er nog steeds,

zodat je het kunt volgen.

 

Hij zal je leiden naar wie je nodig heeft.

Hij zal zijn woorden in je mond leggen

en je oren openen voor wie roepen om een naaste.

De apostelen beleefden een hemels moment.

Zij zagen Jezus naar zijn bestemming gaan

en konden zelf niet van hun plaats komen.

Totdat een stem uit de hemel hen in beweging zette.

 

De hemelse weg van Jezus

begint immers hier op aarde.

Wie in Hem geloofd,

kan gebroken levens helen,

hoop leggen in de harten van mensen

en het kwaad overwinnen.

En de Heer zal hen daarbij helpen,

om hun woorden kracht te geven

zodat zij wonderen van geloof kunnen verrichten.

Zoals Jezus vandaag in het Evangelie beloofde.

 

Een appel kent maar één weg.

Vanuit de boom naar de aarde,

bewogen door zwaartekracht.

 

Wie Jezus volgt, gaat twee wegen tegelijk.

De weg naar de aarde,

naar het leven hier en nu.

En daar begint ook de weg naar de hemel:

Leven dat eeuwig is.

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey