Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zesde Zondag van Pasen B
8 en 9 mei 2021
 
 

Verkondiging (preek):


Achter Aken ligt een groot bosgebied, het Hürtgenwald.

Eind 1944 vond daar een grote veldslag plaats.

De bossen en dorpen werden grotendeels verwoest

en er waren veel gesneuvelden.

Op een van de begraafplaatsen zag ik ooit een bijzonder graf.

Het was een Duitse militaire begraafplaats,

met rijen grijze stenen kruizen.

Maar bij de ingang lag een heel ander grafmonument voor een luitenant,

met een tekst in het Engels en het Duits.

 

Het monument voor de Duitse officier werd geschonken

door Amerikaanse soldaten.

Tijdens de gevechten in november 1944

lag een gewonde Amerikaan midden in een mijnenveld.

Hij schreeuwde om hulp.

De Duitse officier liep door het niemandsland,

om de gewonde Amerikaan te redden.

Terwijl hij daarmee bezig was, sneuvelde hij zelf.

De Amerikanen die het zagen, zouden het niet vergeten:

zoveel medemenselijkheid in een onmenselijke omgeving.

Na de oorlog schonken zij daarom een ereteken.

Op het monument staat in twee talen de volgende uitspraak:

 

No man has greater love,

than he, who lays down his life for his enemy.

 

Niemand hat grö?ere Liebe,

als wer sein Leben hingibt für seinen Feind.

 

Dat is een bewerking van de woorden die Jezus vandaag sprak.

Hij zei:

Niemand heeft grotere liefde,

dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Zij schreven:

Niemand heeft grotere liefde,

dan wie zijn leven geeft voor zijn vijand.

 

Waarschijnlijk zag op dat moment de Duitse officier geen vijand,

maar een medemens,

iemand in nood,

die schreeuwde van angst en pijn.

Hun uniformen vertelden dat zij vijanden waren.

Zijn hart vertelde dat die ander hem nodig had.

 

Je ziet niet snel een lofrede op de liefde

op een militaire begraafplaats,

maar het is eigenlijk het mooiste eerbetoon

en de grootste les:

“Niemand heeft groter liefde,

dan wie zijn leven geeft voor zijn vijand”.

 

In onze wereld staan mensen regelmatig tegenover elkaar.

 

Wanneer het beest van de oorlog wordt losgelaten,

dan doden mensen elkaar,

zonder elkaar ooit gezien te hebben.

Om een land te veroveren of te verdedigen,

uit economische belangen

vanuit een ideologie,

of de verheerlijking van een volk of ras.

Het is helaas nog altijd aan de orde van de dag in onze wereld.

 

Soms staan mensen ook tegenover elkaar,

omdat zij een andere politieke kleur hebben,

een andere levensvisie,

een verschillend belang.

Discussie en scherpe uitspraken hoeven uiteraard niet slecht te zijn,

maar ze mogen er nooit op gericht zijn

om een ander bewust te beschadigen,

of met het doel om een toekomst stuk te maken.

 

Jezus gelooft dat het ánders kan.

Dat mensen van elkaar kunnen houden,

met al hun verschillen.

Net zoals Hij heeft gehouden

van allen die aan Hem werden toevertrouwd,

zelfs van degenen die Hem in de steek hebben gelaten.

 

Wanneer je zó in het leven staat,

dan ben je geen slaaf meer,

dan ben je een vrij mens,

elkaars vrienden

en Zijn vriend of vriendin.

 

Wie zijn leven laat beheersen door haat of minachting,

is een slaaf van kwade machten.

Wie probeert

om lief te hebben,

om eerbiedig om te gaan met het leven;

die mens heeft een vrijheid gevonden,

die met geen wapen veroverd kan worden.

 

Beste mensen,

soms staan we tegenover elkaar,

zo zit onze wereld nu eenmaal in elkaar.

Maar laat je in Godsnaam niet beroven van de eerbied voor het leven.

Niemand heeft groter liefde,

dan wie zijn leven geeft voor een vriend … of zelfs een vijand.

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey