Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Vijfde Zondag van Pasen B
1 en 2 mei 2021
 
 

Verkondiging (preek):


Tijdens een wandeling kwam ik een man tegen die zijn hond uitliet,

al leek het eerder of de hond hém uitliet.

De man liep schreeuwend achter het dier aan:

“Kom! Hier blijven,

Luisteren! Blijf!”

Intussen sleurden zij elkaar van links naar rechts

en moest iedereen wijken.

 

Een stukje verder kwam ik weer een hondenbezitter tegen,

met nog een gróter exemplaar aan de lijn.

Ik zette mezelf al schrap,

maar dit baasje wás de baas.

Hij zei één keer “Blijf!”

En zijn viervoeter drukte zich tegen het been

van zijn baasje aan.

In alle rust liepen zij samen verder.

 

Ook in het Evangelie van vandaag klonk de oproep “Blijf”.

Jezus gebruikte dat woord meerdere keren.

“Blijf in mij … blijf met Mij verbonden!”

 

Wanneer Jezus zo spreekt,

wil hij ons niet vastpinnen op één plek,

of ons vasthouden in één ervaring of één moment.

Denk maar aan de verheerlijking op de berg,

toen Jezus zo dicht bij de hemel kwam

dat Hij straalde als het helderste licht.

Petrus wilde dat moment vasthouden:

“Laten wij hier blijven!”

Maar Jezus antwoordde toen:

“Blijf liever bij Mij, terwijl we terug keren naar de wereld”.

 

Blijf in mij …

dat is vooral een uitnodiging om verbonden te blijven met Jezus.

Om je weg te gaan mét Hem.

Ook in deze tijd,

ook in deze wereld.

 

Jezus gebruikt daarbij een prachtig beeld,

Hij vertelt over een wijnstok.

De stam wortelt in de grond

en door zijn knoestige stam stroomt het leven.

Die wijnstok is Jezus zelf.

 

En wij? Wij mogen de ranken zijn,

die groeien aan de wijnstok.

Die zijn leven in ons opnemen

en vrucht laten dragen.

 

De ranken kunnen alleen druiven voortbrengen,

wanneer zij verbonden blijven met de stam.

En de stam heeft de ranken nodig

om het leven door te geven

en vrucht te dragen.

 

“Blijf!” roept Jezus ons daarom toe.

Blijf in Mij,

dan blijf Ik in jou

en samen brengen wij een rijke oogst voort

aan geloof, hoop en liefde,

vruchten die deze wereld zo hard nodig heeft.

 

Nu is het niet altijd eenvoudig om steeds met Hem verbonden te blijven.

De samenleving om ons heen verandert.

Ooit was het Christelijk geloof

als een vast kader om je heen,

dat heel het dagelijks leven bepaalde.

Een vanzelfsprekend houvast,

een manier van leven

die velen deelden.

 

Dat lijkt wel ieder jaar te veranderen.

Geloven in Jezus wordt steeds meer een keuze.

Net zoals dat gold voor de eerste Christenen,

die vaak anders met het leven en met elkaar omgingen

dan de cultuur om hen heen.

Jezus volgen heeft alles te maken met naastenliefde,

met barmhartigheid,

met eerbied voor het leven,

met dienstbaarheid

en vergevingsgezindheid.

 

Soms moet je tegen de stroom ingaan,

in een samenleving die zo hard en oppervlakkig kan zijn.

En juist dan is het belangrijk dat je verbonden blijft met Jezus.

 

Blijf in Mij … dat is zijn uitnodiging, waaruit vertrouwen spreekt.

Want wanneer je in Hem blijft,

dan zúl je goede vruchten voortbrengen,

dan zal zijn kracht dankzij jou deze wereld bereiken.

 

En is het soms moeilijk,

dan kan zijn belofte

ons gebed worden:

 

Heer,

blijf in mij,

dan blijf Ik in U.

Samen zúllen wij vrucht dragen.

 

Amen! 

 

 

 

 

        
 
 
2021 Parochie Pey