Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Pasen
april 2021
 
 

Verkondiging (preek):

Op de stranden van de Caribische eilanden spoelen regelmatig
blauwe glazen kralen aan.
Het zijn zogenaamde slavenkralen.
In een triest verleden moesten in de Nederlandse koloniën
vele mensen leven en werken als slaven.
De blauwe kralen werden in Nederland gemaakt
en gebruikt als ruilmiddel.
Er werd slaven wijsgemaakt dat zij met genoeg kralen
wellicht ooit hun vrijheid konden kopen.

Het is opvallend dat deze blauwe kralen 
niet gevonden worden bij voormalige plantages,
maar dat deze wel aangespoeld worden door de zee.
Dat heeft te maken met de afschaffing van de slavernij.
Degenen die toen vrij werden,
gooiden de slavenkralen in de zee.
Zij waren niet langer bezit,
maar vrije mensen.
Zij verlosten zich van schijnvrijheid
en van de tekenen van onderdrukking.

Er wordt daar gezegd, dat je zo’n slavenkraal niet vindt,
maar dat de kraal jóu vindt,
als een boodschap van de voormalige slaven,
een getuigenis van hun lijden, hun kracht
en de uiteindelijke vrijheid.

Ieder jaar spoelt ook in ons leven een teken van bevrijding aan.
Wij vieren Pasen.
Een feest dat de weg naar óns vindt,
als een herinnering aan het lijden van Jezus,
aan de donkerte van kruis en lijden.
Maar vooral aan de opstanding uit de dood,
de verrijzenis uit het doemdenken,
de bevrijding en het leven.

Pasen vind je niet zoals paaseieren,
die verstopt zijn in een tuin.
Pasen vindt jóu,
als een Boodschap van hoop,
een feest van bevrijding.
God nodigt ons ieder jaar uit om met Hem te geloven
in de kracht van de liefde,
in bevrijding uit doodse situaties,
in hoop die doet leven.

Pasen is meer dan een liefelijk lentefeest.
Het begínt met de pijn die het leven kan doen.

Wij herinneren ons op deze dag het Joodse Paasfeest,
dat begon in de slavernij van Egypte.
Een volk dat tegen de verdrukking in bleef geloven
en op weg ging naar het Beloofde Land.

Wij herinneren ons de pijn van Jezus,
die verraden en verlaten werd.
Bespot en vernederd, stierf Hij aan het kruis: 
een slavendood.
Het kruis werpt een schaduw in ons midden,
omdat achter dat kruis nieuw licht daagt.
Het Levenslicht, dat uiteindelijk sterker is 
dan dood, pijn en slavernij.

Pasen zoekt zijn weg naar jóu.
Ook in deze donkere tijd die ons is overkomen.
Ons kruis is corona,
waardoor zovelen ziek zijn geworden,
of zelfs overleden.
Heel wat mensen voelen zich eenzaam,
we missen elkaar in families, kerken en verenigingen.
Door corona hebben velen hun werk verloren,
hun bedrijf ten onder zien gaan.
Pasen wil ook nu naar ons komen.
Maar of het feest van het leven ons kan bereiken,
dat zal voor een groot deel afhangen van onszelf.

Corona heeft het beste én het slechtste 
in mensen naar boven gebracht.
De een is eindeloos zorgzaam, 
de ander puur op zichzelf gericht.
De een luistert naar zijn naaste, 
de ander schreeuwt alleen over eigen belang.
De een heeft de kracht van gebed ervaren,
de ander vloekt en tiert.

Zal Pasen ons bereiken?
Het ligt eraan hoe wij in het leven staan.
Er is de slavernij van egoïsme, onverschilligheid,
hebzucht en oppervlakkigheid.
Alleen wie zich daarvan bevrijdt,
heeft de handen vrij om tekenen van leven te ontvangen.

Een oud slavenlied uit Amerika vertelt over het geloof
dat Jezus ons lijden kent,
dat Hij onze pijn en zorgen deelt,
dat Hij een paaslied in onze mond wil leggen,
zodat wij vrij en voorgoed van het Leven kunnen getuigen:

Nobody knows the trouble I have seen,
Nobody knows, but Jesus.
Glory halleluja!

Dat is meer dan een slavenkraal die aanspoelt uit het verleden.
Dat is Paasgeloof, waardoor mensen kracht krijgen
om het vol te houden, om op te staan.
De kracht om op Jezus te lijken, die de Verrijzenis en het Leven is.

Glory halleluja! 

        
 
 
2021 Parochie Pey