Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Witte Donderdag
1 april 2020
 
 

Enkele gedachten bij het Evangelie van Witte Donderdag:
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen.

Regelmatig worden reclames vertoond voor “Save the children”.
Voor het journaal begint, zie je ineens beelden van een meisje uit Afrika
of een jongetje uit een vluchtelingenkamp.
De reclame belooft: “Wij helpen … onvoorwaardelijk”.
Dat laatste woord is nogal een belofte.
Om kinderen in nood te helpen,
waar zij ook vandaan komen,
omdat ieder mensenkind recht heeft op liefde, op hulp.

Onvoorwaardelijk
dat woord past ook helemaal bij deze dag.
Wij gedenken het Laatste Avondmaal.
Jezus geeft zichzelf, onvoorwaardelijk:
voor alle mensenkinderen van alle tijden.
Hij ziet in ieder mens
een kind van God,
met je vreugde en je kracht,
met je zorgen en verdriet.
Je telt, je wordt gezien,
Hij is er voor jou!

Onvoorwaardelijk is zijn dienstbaarheid.
Jezus gaat vandaag door de knieën voor zijn apostelen.
Hij doet het werk van een dienaar en wast hun voeten.
Dat is een gebaar vol betekenis.
Wie de wereld wil helen
moet niet bouwen op macht en overheersing.
Dat is uiteindelijk niets in de ogen van God.
Maar dienstbaarheid wel,
liefde die je uittilt boven je eigen belang,
dat is kostbaar in de ogen van God.
Jezus wenst een kerk die dat uitstraalt,
die niet heerst maar dient,
die niet zelf het hoogste woord heeft, 
maar Jezus aan het woord laat.

Het liet me denken aan het eerste bezoek 
van een Duitse regeringsleider aan Polen,
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Het was een beladen moment, vol oud zeer, 
verwond door het verleden.
In 1970 bezocht Willy Brandt het voormalig getto in Warschau.
Hij legde een bloemenkrans bij het monument,
deed een stap terug
en zonk ineens op beide knieën.
Een gebaar dat kwetsbaar en krachtig was.
Een erkenning van de Duitse schuld aan het lijden in Polen.
Een teken van de hoop op verzoening.
Een regeringsleider die door de knieën gaat
en een onvergetelijke indruk nalaat.
Dat gebaar maakte het begin van verzoening mogelijk.

Voordat Jezus het brood breekt en de beker deelt,
toont Hij onvoorwaardelijke liefde.

Jezus knielt namens ons allen,
om God vergeving te vragen,
om een gebroken wereld te helen,
om de aarde naar de hemel te bewegen.

In Jezus knielt God voor ons.
Om ons te leren dat dienstbaarheid, naastenliefde, vergeving,
je alleen maar groter en heiliger maakt.
Om de hemel naar de aarde te bewegen.

“Doe dit om Mij te gedenken”
zegt Jezus,
wanneer Hij brood en beker deelt,
maar ook wanneer hij de voeten van zijn leerlingen wast.
Het is één groot getuigenis van Gods liefde 
voor alle mensenkinderen.
Onvoorwaardelijk!

Gezegend 
de arts zonder grenzen,
die naar helse plekken reist
om het leven van Gods mensenkinderen te redden.

Gezegend 
de politicus,
die niet alleen aan eigen volk denkt,
maar zich sterk maakt voor het vaccineren in arme landen.

Gezegend 
onze paus,
die de kerk dienstbaarheid leert
en zelf daarin voorgaat.

Gezegend 
degenen die in deze moeilijke tijd
niet alleen over zichzelf praten
maar ook het lijden van anderen ter harte nemen.

Gezegend
ouders en leerkrachten, 
die hun levensgeluk vinden
in het geluk van kinderen.

Gezegend 
verplegenden en artsen
die nu al een jaar álles geven
ten dienste van kwetsbare mensen.

Gezegend
wie met Jezus door de knieën durft te gaan,
omdat God woont in liefde
die onvoorwaardelijk is.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey