Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Palmpasen
27 en 28 maart 2021
 
 

“Kruisdragers gezocht ..”

deze oproep werd aan het begin van de Vastentijd gedaan.
Er werd gezocht naar mensen die tijdens The Passion
het verlichte kruis willen dragen
door de straten van Roermond.
Kandidaten konden zich aanmelden,
met een motivatie waarom zij mee wilden doen.

Ook een volwassen acoliet uit een van onze parochies,
wilde zich aanmelden.
Maar zij werd teleurgesteld.
Zij is namelijk te klein.
Kruisdragers moeten minimaal een meter zeventig zijn.
Zij begrijpt dat het een praktische keuze is,
zodat het kruis op de schouders van de dragers kan rusten,
maar ze vond het wel heel jammer.

Een kruisdrager die wordt afgewezen omdat zij te klein is.
Dat past eigenlijk niet bij de weg van Jezus.
Want juist de kleinen werden door Hem gezien.
Hij maakte hen zelfs tot voorbeeld.
Toen de apostelen ooit ruzieden wie de grootste van hen was,
plaatste Jezus een kind in hun midden,
met de woorden:
“Wie niet wordt als dit kind, zal mijn Koninkrijk niet vinden”.

Jezus zag de kleinen in deze wereld.
Daarvan getuigt ook het moment van de blijde intocht in Jeruzalem.
Jezus wordt als een koning onthaald.
Maar Hij zit niet als een koning hoog te paard.
Hij zit op een ezeltje, het vervoermiddel van gewone mensen,
op ooghoogte met de menigte langs de kant.

Niet veel later wordt Hij dezelfde stad uitgejaagd.
De soldaten bespotten Hem: “Is dat nou jullie koning”.
Een naakte koning met een doornenkroon.
Gebukt onder een kruis gaat hij zijn dood tegemoet.
Maar Hij gaat ook zijn Koninkrijk tegemoet,
waar liefde regeert,
waar de kleinen gezien worden,
waar het leven overwint.

In zijn spoor hebben heel wat kleine mensen grote dingen gedaan.
Denk aan Franciscus van Assisi,
een klein mannetje
dat de kerk vernieuwde.
Hij noemde zich minderbroeder, broeder van de minsten,
omdat Hij begreep dat Jezus de weg van eenvoud heeft gewezen.

Denk ook aan Moeder Teresa.
Een kleine vrouw, wij zouden zeggen “ein kroekestöpke”.
Maar wat een krachtige vrouw,
die haar leven wijdde aan de allerarmsten in deze wereld.
Ook zij begreep dat de weg naar Jezus Koninkrijk loopt
via degenen die honger hebben, die dorsten, die verloren lopen.

Het zou een idee zijn,
om volgend jaar de oproep voor de Passion te veranderen.
“Kruisdragers gezocht, maximaal een meter zeventig lang”.

Want het kruis van Jezus rust op de schouders
van heel wat kleinen in deze wereld.
De een wordt onderdrukt en kleingehouden.
De ander is in alle eenvoud heel krachtig.
Waar zij gezien worden, komt Gods Koninkrijk nabij.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey