Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Christus Koning (B)
21 en 22 november 2009
 
 


Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes

"Bent U de koning van de Joden?" vroeg Pilatus.
Jezus antwoordde:
"Bent u daar zelf op gekomen
of hebben anderen u over Mij verteld?"
"Ben ik soms een Jood?" zei Pilatus.
"Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd.
Wat hebt U gedaan?"
Jezus antwoordde:
"Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Als mijn koningschap van deze wereld was,
zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben
dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd.
Mijn koningschap is echter niet van deze wereld."
"U bent dus toch koning?" zei Pilatus.
"Ja", zei Jezus,
"Ik ben koning:
met geen andere bestemming ben Ik geboren
en in de wereld gekomen
dan om te getuigen van de waarheid.
Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem."

Verkondiging (preek)

In het jaar 1943 kwam er in Denemarken een bevel van de Duitse bezetters.
Alle Joden moesten een gele Davidster gaan dragen,
zodat de Joden herkend en  vervolgd konden worden.

Maar op diezelfde avond zond de radio de volgende boodschap uit aan alle Denen:

"Van het paleis van Amaliënborg heeft Koning Christiaan
het volgende antwoord gegeven op het bevel van de Duitsers
dat alle Joden een ster moeten dragen.
De Koning heeft gezegd dat de ene Deen gelijk is aan de andere Deen.
Hijzelf zal de eerste Ster van David dragen
en verwacht dat iedere loyale Deen hetzelfde zal doen!”

De volgende dag verscheen de Koning inderdaad met een Ster van David op zijn kleding.
En door zijn voorbeeld droeg al snel de hele bevolking een Davidster.
Wat Koning Christiaan deed in 1943, dat laat iets zien van het echte koningschap!
Hij zorgde ervoor dat de meest kwetsbare bevolkingsgroep in zijn land beschermd werd.
Wat een koning tot koning maakt, dat is niet zijn kroon,
ook niet een paleis, legers of rijkdom.
Een koninklijk mens gebruikt zijn positie om anderen te dienen.

In Bijbelse tijden werd dat heel symbolisch uitgebeeld.
De Koningen van Israël werden niet gekroond.
Ze werden gezalfd!
Want een kroon die kun je op en af zetten, zoals je wilt.
Maar zalf dringt door tot in je huid.
Zalf maakt zacht wat verhard is,
het heelt wat pijnlijk is,
het maakt sterk wat zwak is.

En precies zo moesten de Koningen van Gods volk zijn!
Mensen die heel konden maken, die pijn konden verzachten en het zwakke versterken.
Zo werd ooit koning David gezalfd,
een herdersjongen die werd uitgekozen om Herder te zijn voor een heel volk.

Later zal uit het Huis van Koning David Iemand geboren worden,
die Herder was als geen ander.
Een Koning die niet hoog te paard zat,
maar op een klein ezeltje Jeruzalem binnentrok.
Een Koning die geen gouden kroon droeg,
maar een doornenkroon.
Een Koning die uitriep:
“Ik heb dorst” …
net zoals zoveel mensen in deze wereld dorst hebben
naar water of naar gerechtigheid.
Een Koning die zuchtte: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”,
een kwetsbare koning, die de eenzaamheid van het lijden heeft gevoeld.

Vandaag horen wij Jezus spreken over zijn Koningschap.
Uitgerekend op het moment dat hij geboeid voor Pilatus staat,
terwijl de schaduw van het kruis al op zijn weg valt.

Jezus is Koning,
maar anders dan alle andere koningen, heersers en leiders.
Hij komt niet om gediend te worden, maar om te díenen.
Hij is de Koning van de zwakke, de arme, de zieke, de melaatse,
van al die mensen die terecht zijn gekomen aan de zijkant van de maatschappij.

Net zoals Koning Christiaan van Denemarken,
zo draagt Jezus op zijn lichaam het teken van zwakke en vervolgde mensen.
Hij is geen koning op een troon, maar op een kruis.

Het koninkrijk dat Jezus voor ogen heeft, kent geen grenzen.
Daarom heeft Hij geen macht nodig om het te verdedigen.
Liefde is zijn enige wapen.

Wil je dat Koninkrijk van Jezus binnengaan?
Zoek dan naar wat goed is,
eer het kleine,
maak het zwakke groot,
wees als zalf in de wonden van deze wereld.

Of zoals een dichter uit onze tijd het verwoordde:

In wie van hun armoe delen,
voor de ander niet verhelen
dat zij elkanders rijkdom zijn,
komt zijn koninkrijk nabij.

In wie zomaar, zonder vragen,
lasten van een ander dragen,
de levensweg tezamen gaan,
breekt zijn koninkrijk ruim baan.

Aan wie met elkander spreken,
het gegeven woord niet breken,
verzoening stellen boven schuld,
wordt zijn Koninkrijk onthuld.

Amen!

 

 

        
 
 
2020 Parochie Pey