Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde Zondag van de Veertigdagentijd B
6 en 7 maart 2021
 
 

Ter inleiding:

Wij noemen Jezus “Onze Lieve Heer”,
omdat Hij mensen liefdevol nabij was.
Hij werd door medelijden bewogen
en had hart voor de meest kwetsbaren.

Maar vandaag is Jezus boos.
Een heilige woede bezielt Hem
En dat nog wel in de Tempel,
het heiligste Huis van Jeruzalem.

Jezus ziet hoe geloof misbruikt wordt,
om er zelf beter van te worden.
Hij ziet heel veel buitenkant,
waar geen liefdevol hart in klopt.

Dat raakt Hem tot in zijn ziel.
Jezus veegt de Tempel schoon
om ruimte te maken voor God,
die woont waar oprechte liefde is.

Verkondiging (preek):

Een trouwe groep vrijwilligers draagt bij
aan de waardigheid van onze kerken.
Zij werken buiten het zicht van anderen, heel het jaar door.
Het zijn de poetsers,
die vlijtig stoffen en boenen.
Wanneer het gesneeuwd heeft, dweilen zij het zout weg.
In deze coronatijd komt daar ook het ontsmetten bij,
zodat we veilig samen kunnen komen.
Geen spinnenweb ontgaat hen.
Dankzij hen, kunnen wij met onze beste zondagse kleding 
in de kerk plaatsnemen.
Wij mogen hen heel dankbaar zijn.
Met poetsdoeken, emmers en dweilen,
waken zij over de waardigheid van onze heilige Huizen.

Vandaag versterkt Jezus ineens de poetsploeg van de Tempel.
Hij veegt het heiligste Huis van Jeruzalem schoon.
Niet met een bezem, maar met een gesel.
Jezus kan het niet meer aanzien,
hoe die plek van geloof vervuild is 
door winstbejag en schijnheiligheid.

Wat was er gaande?
De Tempel was ooit gebouwd als een plek
waar hemel en aarde aan elkaar konden raken.
Mensen bereidden zich dan ook voor op hun bezoek,
ze reinigden zich en traden vol eerbied binnen.
In de Tempel brachten zij een offer,
om God te danken
en om zegen te vragen.

Maar Jezus ziet hoe vuil en vies dat Heilige Huis geworden is.
De leiders van het volk paraderen met hun mooiste kleding,
ze dragen brede gebedsriemen en staan in het zicht te bidden.
Vol van zichzelf.
In de voorhof van de Tempel lijkt het wel een marktplaats.
Daar wordt gehandeld in offerdieren.
Mensen konden niet betalen met de officiële munten,
want daarop stond de Romeinse keizer afgebeeld.
Ze moeten die munten omwisselen voor Tempelgeld,
waaraan flink verdiend werd.
Een en al commercie en schijnheiligheid.
Jezus kan het niet meer aanzien.
Met de woede van een Bijbelse profeet jaagt hij de geldwisselaars
en de handelaars weg.

Hij veegt de Tempel schoon.
Want in de Tempel moeten mensen God kunnen ontmoeten,
zonder te struikelen over onnodige rommel.
In een Huis van God moeten mensen kunnen ervaren,
dat zij staan op heilige Grond,
een plaats waar zij gezien worden door de Eeuwige
en hun eigen leven tot heilige ruimte wordt.

Jezus is eigenlijk altijd "in de Tempel".
Wanneer Hij tussen die oude muren in Jeruzalem staat.
Maar ook wanneer hij rondtrekt
en mensen in Godsnaam nabij is.
Heel zijn leven is een Tempel,
een plaats waar hemel en aarde elkaar raken.
Die Tempel is een eeuwig Huis.
Waar mensenwerk door de tijd wordt afgebroken,
daar bouwt Jezus iets dat altijd stand houdt.

Hij leert ons eerbied voor wat heilig is.
Kathedralen en kerken
kunnen nog zo groot zijn,
ze kunnen God nooit helemaal bevatten.
Maar in een hart waar geloof en liefde één zijn,
daar woont God in heel zijn volheid.

Soms moet je schoonmaak houden,
ook in een geloofsgemeenschap.
Dat leert ons de geschiedenis.
Een kerk die regelmatig keert voor haar eigen deur,
is veel geloofwaardiger dan een kerk die van binnen vervuilt.
Een eerlijke blik naar binnen
is een teken van oprecht geloven.

Laat Jezus ook af en toe poetsen
in het huis van je eigen leven.
Veeg samen met Hem de vloer aan met eigenbelang
en poets je naastenliefde op.

Dan zul je ontdekken
hoeveel mooier je leven en je samenleven wordt.
Het leven van Jezus werd een Tempel
en wij mogen daarin thuis komen.
Zoals Jongerius ooit dichtte:

Niet in een huis van steen of hout
wilt Gij onder ons wonen,
maar in een mens die van ons houdt
hebt Gij U willen tonen.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey