Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Eerste Zondag van de Veertigdagentijd B
20 en 21 februari 2021
 
 

Verkondiging:

Hoelang een verhaal duurt,
ligt er vaak maar aan wie de verteller is.
De één heeft veel woorden nodig,
zodat een gesprek haast geen einde lijkt te hebben.
De ander heeft aan enkele woorden genoeg
om te vertellen waarover het gaat.

Dat is ook zo bij de verhalen over Jezus in de woestijn.
Mattheus en Lukas beschrijven in hun Evangelie uitgebreid
hóe Jezus op de proef wordt.
Hoe de duivel probeert om Jezus in zijn macht te krijgen.
Mattheus en Lukas vertellen hoe Jezus honger krijgt
hoe de duivel Hem meeneemt naar de poort van de Tempel
en de koninkrijken van deze wereld toont.
De twee Evangelisten laten Jezus daarbij aan het Woord komen,
terwijl Hij al de verleidingen weerstaat.

Vandaag hoorden wij hoe Marcus dit verhaal vertelt.
Deze Evangelist heeft genoeg aan enkele woorden.
Hij vertelt niet hóe Jezus op de proef wordt gesteld.
Hij vertelt niet wát Jezus zegt of doet.
Marcus schrijft dat Jezus door Satan op de proef werd gesteld.
Meer hoeven we volgens Marcus niet te weten.

In de woestijn begint de roeping van Jezus.
Op een plek van leegte,
waar je jezelf niet kunt ontlopen.
Wie in de woestijn leeft,
leert om sober te zijn.
In de woestijn heb je niets aan aardse rijkdom,
maar zijn water en wat schaduw kostbaar.

Daar vindt Jezus zijn roeping.
Diep in zichzelf.
Te midden van de hitte en droogte
ontdekt Hij een Bron die altijd zal stromen.
In de leegte van de woestijn
stroomt Hij vol met de Liefde van God.

Marcus heeft er haast geen woorden voor.
Het is alsof hij niet wil inbreken bij dat intieme moment.
Vol eerbied en ontzag schrijft hij 
dat de duivel Jezus op de proef stelt
en dat de engelen Jezus dienen.

Dat geeft aan welke keuze Jezus gemaakt heeft.
Hij dient niet de macht van het kwaad,
Hij komt niet om te overheersen, om aardse rijkdom te vergaren.
Jezus komt om te geven, 
heel zijn leven wordt een gave aan God en zijn naaste.
Wie zo leeft, voelt zich thuis te midden van engelen.

Engelen zijn Gods postboden,
zij brengen Gods woorden over,
zij spreken moed in en wijzen de weg.
Dáárvan leeft Jezus, midden in de woestijn.

En wanneer zijn weg weer naar de bewoonde wereld leidt,
dan wordt Hijzelf een hemelse boodschapper.
Ook dat vertelt Marcus.
Jezus verkondigt Gods Goede Nieuws.
Hij draagt een Blijde Boodschap uit:
“Het Koninkrijk van God is nabij!”

Juist in zijn bescheiden woordkeuze
is Marcus heel eerbiedig.
De roeping van Jezus is zo een intiem moment,
dat hij niet teveel wil zeggen.
Welke woorden kunnen beschrijven wat in Jezus gebeurt?
Van die bescheidenheid van Marcus kunnen we leren.
Ook in onze tijd zijn heel wat mensen op zoek
naar de zin van hun leven,
naar het doel van hun bestaan.
Voor jongeren vooral is het een lastige tijd.
Door Corona zijn scholen gesloten, ontmoetingen vaak onmogelijk.
Het is zorgelijk om te horen hoeveel jongeren leegte ervaren,
tegen een burn-out aanzitten, of drugs gebruiken.

Ook zij zitten in de woestijn
en worden bekoord door kwade krachten.
Je kunt er veel over zeggen en denken,
je kunt oordelen en veroordelen.
Maar je kunt ook zoals Marcus eerbiedig nabij zijn,
luisteren naar verhalen,
spreken wanneer je wordt uitgenodigd.
Dan ontdek je wellicht dat jezelf als een engel 
in het leven van een ander kunt komen.
Een engel die dient,
die trouw is in dorre tijden
en het leven van de ander op waarde schat.
Jezus moest zijn eigen strijd strijden
en zijn eigen weg vinden.
Maar Hij liet zich dienen door de engelen
die God op zijn weg zond.

Wees een engel … wees aanwezig.
Laat de jongeren in je omgeving
niet alleen in de woestijn van deze tijd,
maar vraag hoe het met hen gaat,
spreek moed in wanneer zij het moeilijk hebben,
bemoedig hen wanneer zij het goed doen.
Net zolang tot zij hun roeping vinden
en de weg zich opent
zodat zij zelf goed nieuws met anderen kunnen delen.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey