Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Aswoensdag
17 februari 2021
 
 

Korte overweging:

Wanneer een weg pas vernieuwd werd,
dan ligt het wegdek als een gladde donkere baan voor je.
Vaak staat aan het begin een waarschuwingsbord:
“Markering ontbreekt”.

Er zijn dan nog geen strepen aangebracht.
Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn,
wanneer je maar wat minder gas geeft,
goed let op je plek op de weg
en op tegenliggers die naderen.
Met een beetje rust en aandacht, kan eigenlijk niets mis gaan.

Ook wij staan aan het begin van een nieuwe weg.
Zoals ieder jaar gaan we op weg naar Pasen.
Veertig dagen lang krijgen wij de tijd
om wat gas terug te nemen en eenvoudiger te leven,
om te letten op de plek die we innemen op de levensweg
en op degenen die ons tegemoetkomen.

Dit jaar staat ook aan het begin van die weg een waarschuwing:
“Markering ontbreekt”.
Want de twee vertrouwde strepen op ons voorhoofd
kunnen niet geplaatst worden.
Vanwege Corona mogen we elkaar niet aanraken
en is afstand een christelijke plicht.
De vastentijd begint, zonder de vertrouwde markering.
Dit jaar staat geen askruisje op ons hoofd geschreven.

Maar dat hoeft de weg die voor ons ligt
niet minder zinvol te maken.
Wanneer uiterlijke tekenen een keer overgeslagen worden,
dan moet ons innerlijk getuigen
van onze goede wil.
Het gaat meer dan ooit om de juiste woorden te kiezen,
om rechtvaardig te handelen,
om eenvoudig te leven.
Inderdaad:
Wat gas terugnemen,
je weg bewust vervolgen,
letten op wie je tegemoet komen.

De profeet Joël helpt ons daarbij.
Het gaat uiteindelijk niet om uiterlijke tekenen.
Het gaat erom, dat je hart dichter bij God komt,
terwijl je goed bent voor je naaste.
In de tijd van Joël scheurden mensen hun kleren,
om te laten zien dat zij aan het vasten waren.
Joël zegt:
“Scheur liever je hart, keer terug naar God”.

En Jezus gebruikt prachtige woorden:
“God ziet in het verborgene!”
Geef, zonder dat anderen het zien.
Bid, zonder ervoor geprezen te willen worden.
Vast niet met een somber gezicht, 
maar wees blij om je stille gave aan God.
God ziet immers in het verborgene.
Maak van je leven een geschenk 
en God zal het met vreugde aanvaarden.

Het is Aswoensdag.
De markering ontbreekt dit jaar.
Neem daarom tijd om te reizen,
let op je plek op de levensweg,
besteed zorg aan je naaste
en houdt veilige afstand.
Dan ben je op de goede Weg
naar het Feest van het Leven.


Zegening van de Aswoensdagprentjes:

Omdat wij dit jaar niet getekend kunnen worden met as,
worden nu prentjes gezegend met een getekend askruisje.
Zodat u deze na afloop van deze Mis mee naar huis kunt nemen.

Barmhartige God,
kwetsbaar oogt ons leven
terwijl het coronavirus rondwaart
en ons samenleven beheerst.
Heilig deze tijd van inkeer en bezinning, 
opdat wij doordrongen worden van de zin van ons bestaan.
Dat liefde 
ons zorgzaam en geduldig maakt.
Dat hoop
ons krachtig en aandachtig maakt.
Dat geloof 
ons helpt om elkaar te dragen
in het Licht van Jezus
dat ons leidt
naar het komende Pasen,
feest van Leven
tot in eeuwigheid.
Amen.

+ In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey