Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zesde Zondag door het jaar B
13 en 14 februari 2021
 
 

Verkondiging:

Een maand geleden werd in Keulen 
het zogenaamde “Dreigestirn” voorgesteld.
In die stad is er naast de Prins ook een Boer en een Jonkvrouw.
Zij zijn hét gezicht van Carnaval in Keulen,
overal aanwezig om mensen bijeen te brengen,
om te vieren en vreugde te scheppen.
Dit jaar is ook dát heel anders.
Geen grote zittingen,
maar kleine momenten van aandacht,
digitale vieringen,
verbonden op veilige afstand.

Het is gebruikelijk dat het Dreigestirn wordt ingezegend.
Prins, Boer en Jonkvrouw.
Drie volwassenen en drie kinderen.
Dit jaar gebeurde dat in een vrijwel lege Dom,
waar de deken van de kathedraal hen toesprak:
“Jullie hebben dit jaar nog meer dan andere jaren
een belangrijke taak.
Om warmte en vreugde te brengen
in een koude en verdrietige tijd.”

De priester van de Dom straalde, terwijl hij keek 
naar de drie volwassenen en de drie kinderen,
die kwamen om gezegend te worden.
Zij baden samen voor mensen die verdrietig zijn,
die lijden door de pandemie,
die zorgen hebben over de toekomst,
voor kinderen in eigen land en in ontwikkelingslanden.

In de voorbede klonken deze woorden:

“Wij bidden voor onze stad
en voor alle mensen,
dat wij het lachen nooit verleren
en altijd weer ervaren
dat U bij ons bent en ons begeleidt."

De deken deed zijn naam eer aan.
Hij vouwde vervolgens Gods zegen
als een warme deken om de twee Dreigestirne.
Zodat zij warmte en vreugde kunnen scheppen,
nabij op afstand.

Tenslotte leidde hij hen onder de grote schrijn,
met de relieken van de Drie Koningen.
Allen moesten zich bukken,
de kinderen wat minder,
de volwassenen het meest.

Een mooi symbolisch moment.
Wie Gods zegen wil ontvangen, 
moet zichzelf wat kleiner maken
om die zegen met anderen te moeten delen.

Vandaag kwamen wij in het Evangelie een man tegen,
die zichzelf klein maakt.
Hij smeekt, hij werpt zichzelf op de knieën voor Jezus.
Maar Jezus kijkt niet neer op de man,
Hij ziet de grootheid van zijn geloof, van zijn vertrouwen.
Die ander is melaats.
Hij lijdt aan een besmettelijke ziekte
en wordt op afstand gehouden.
Maar Jezus raakt de man met zijn goede wil.
Ik wil het, zegt Jezus, sta op, wees geheeld,
ga je laten zien en wordt weer deel van de samenleving.

In deze Coronatijd voelen we ons allemaal wel eens, zoals die melaatse.
Op afstand van elkaar, uit zorg voor de ander en voor jezelf.

Het vraagt nederigheid, om uit deze ellende te komen.
Niet schreeuwen over je eigenbelang,
maar zorgen voor elkaar,
soms buigen, om anderen te beschermen.
Niet van jezelf het middelpunt van de wereld maken,
maar heel de wereld biddend bij Jezus brengen.

Hij wil ook jou en mij raken met zijn woorden.
Hij wil bemoedigen, ons door deze tijd heen slepen.
Hij wil ons aan elkaar geven.
Wanneer je dat begrijpt,
dan schept dat vreugde,
dan biedt dat hoop en perspectief.
Zoals tijdens die bijzondere zegening 
in de Dom van Keulen gebeden werd:

Goede God, U gaat met ons mee,
wanneer we vrolijk zijn
en wanneer we verdrietig zijn.
Wij verheugen ons,
omdat wij U mogen kennen,
vandaag en alle dagen van ons leven.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey