Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede Zondag door het jaar B
16 en 17 januari 2021
 
 

Verkondiging:

Ooit vroeg iemand aan Rabijn Menachim Mendel:
“Waar woont God?”
En de Rebbe antwoordde:
“God woont waar men Hem binnenlaat”.

Die ervaring zouden ook twee leerlingen 
van Johannes de Doper opdoen.
Zij zijn op zoek naar een goed en zinvol leven,
ze zijn op zoek naar God.
Daarom hebben zij zich aangesloten bij Johannes de Doper,
die sprak als een profeet
en leefde volgens de woorden die hij sprak.
Wanneer Johannes hen wijst op Jezus,
dan verstaan zij ook dat woord
en gaan naar Jezus toe met een vraag:

Waar verblijft U?
Waar woont U?

Jezus antwoordt met een uitnodiging:

“Kom en zie!”
En ze komen en kijken hun ogen uit.
Want Jezus woont niet op een vaste plek,
Hij leidt hen naar de plekken waar Hij nodig is,
waar mensen hopen op een teken van God,
waar geleden en gebeden wordt,
waar het leven wordt gedeeld
en mensen hun deur openhouden voor Gods nabijheid.

Gaandeweg worden de leerlingen van Johannes
leerlingen van Jezus.
Ze vinden het antwoord op de vraag: 
“Waar verblijft U?

Want ze ontdekken dat de Heer wil wonen
in hun eigen leven,
in hun gedachten,
in hun hart,
in hun ziel.

Het is de ontdekking waarop Godzoekers hopen.
Terwijl ze zoeken, gevonden worden.
Samuël overkwam het in de eerste lezing,
toen hij leerde zeggen:
“Spreek Heer, uw dienaar luistert”.
De eerste apostelen overkwam het,
toen ze Jezus’ stem hoorden
“Kom en zie!”

God woont daar,
waar wij Hem binnenlaten.

Er zijn ook plekken waar Hij niet welkom is.
Jezus zou dat later ervaren in zijn eigen woonplaats,
waar de mensen niet voor Hem openstonden,
zodat Hij geen enkel wonder kon doen.

Ook in onze wereld zijn er plekken,
waar God haast niet kán wonen,
omdat mensen de deur dichtsmijten
met onverschilligheid,
met haat en egoïsme.

Goddank zijn er veel méér plekken,
waar God wél kan wonen,
omdat daar liefde heerst en vriendschap,
omdat er mensen zijn van goede wil,
dienaren van vrede,
dragers van naastenliefde.

Dit weekend begint de week van gebed voor de eenheid. 
Christenen van alle kerken,
bidden samen om verbondenheid,
in alle verscheidenheid.
Wij komen en zien
hoe de Boodschap van Jezus leeft
in protestantse, orthodoxe, anglicaanse, katholieke
en al die andere kerken.
Niet als concurrenten van elkaar,
maar oprecht verheugd en dankbaar
om het Goede Nieuws van Jezus
dat op zoveel manieren wordt gedeeld.
Met hoofd, hart en handen,
door te vieren en te bidden,
door na te denken en te onderrichten,
door te dienen en te helpen.

Waar woont God?
God woont waar men Hem binnenlaat.
In kerken en huizen,
welke naam de bewoners ook hebben.
God woont op al die plekken
waarnaar Jezus ons is voorgegaan,
waar een woord van troost en hoop nodig is,
in ziekenhuizen en vluchtelingenkampen,
of in je eigen straat.

Waar woont God?
Hopelijk mag je ontdekken
wat profeten en apostelen hebben ontdekt.
God woont daar, waar men Hem binnenlaat.
Het liefst ook in jouw hart.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey