Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Doop van de Heer B
9 en 10 januari 2021
 
 

“Dag lieve jongen, fijn dat je gekomen bent …”

met die woorden werd iemand begroet door zijn doodzieke vader.
Hij zal dat moment nooit vergeten.
Soms reizen woorden van hart tot hart
en blijven je ontroeren en bemoedigen.
Alles is dan gezegd in één ademtocht.

“Dag lieve jongen, fijn dat je gekomen bent …”

die woorden klonken vandaag ook in het Evangelie.
Wanneer Jezus gedoopt wordt in de rivier de Jordaan
en oprijst uit het water,
dan klinkt een stem uit de hemel:
“Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind”.
God zegt:
“Dag lieve jongen, fijn dat je gekomen bent …

Dat moment is het begin van het Openbare Leven van Jezus.
Terwijl het water van de doop nog niet droog is,
gaat Jezus de weg die voor Hem ligt.
Een weg die al gewezen werd door oude profeten.
Jesaja sprak er keer op keer over.
Een weg die je thuisbrengt,
die gekwetste zielen laat hopen,
die ogen en oren opent
en een verlamde wereld opricht.
De weg die vóór Jezus ligt,
werd voorbereid door Johannes,
die mensen doopte
en opriep om zich voor te bereiden op Gods toekomst.
De wereld heeft lang moeten wachten,
maar dan is het eindelijk zover.
Gods meest geliefde kind is gekomen.
En de hemelse Vader begroet Hem:
“Dag lieve jongen, fijn dat je gekomen bent …”.

Jezus zou die woorden nooit meer vergeten.
Hij voelde de nabijheid van God
in heel zijn wezen:
mensenkind én Kind van God.

Het moment van zijn doop wordt prachtig beschreven.
Hoe dieper Jezus onderduikt in de stroom van het leven,
des te wijder opent zich de hemel.
Zo zal het zijn.
Jezus deelt het leven,
vooral dat van zijn meest kwetsbare medemensen.
Hij is te vinden, waar het leven pijn doet.
Sprekend zijn hemelse Vader.
Jezus droogt tranen, geneest en heelt,
Hij deelt het brood, Hij geeft zichzelf.
Hij laat ons delen in zijn bijzondere band met God
en leert ons bidden:
“Onze Vader in de hemel”.

Zijn een-na-laatste levensadem geeft Hij aan mensen.
Vanaf het kruis klinken de woorden
“Ik vergeef jullie … je zult met Mij zijn in het Paradijs”.
Zijn allerlaatste levensadem geeft hij aan God:
“Vader, in uw handen beveel Ik mijn Geest”.
En God zou antwoorden en Hem tot leven roepen:
“Lieve Jongen, fijn dat Je gekomen bent!”

Heel de levensweg van Jezus
ligt al samengevat in het moment van zijn doopsel.
Hoe dieper Jezus in de levensstroom duikt,
des te wijder opent zich de hemel.
Gods Geest kan aanwezig zijn,
waar de weg van Jezus gevolgd wordt.

Dat is ook de zin van óns doopsel.
Op het moment dat het water over ons hoofd vloeide,
ging de hemel boven ons leven open.
God zag jou en fluisterde:
“Dag lief meisje, dag lieve jongen, fijn dat je gekomen bent!”

Een leven lang krijgen wij de kans
om daarop te antwoorden.
Om de weg van Jezus te gaan.
Om het leven te delen,
om tranen te drogen, een glimlach te schenken.
om brood te delen en hoop te voeden,
om recht te spreken en rechte wegen te gaan,
om geloof te belijden,
om voor elkaar te bidden
en God te danken voor de kans om goed te doen in zijn Naam,
iedere dag weer.

Ons doopsel vertelt,
dat we niet alléén het hoofd boven water hoeven te houden.
Om ons heen is een gemeenschap
van mensen die in Jezus geloven.
Mensen die ons met hun liefde leren, om lief te hebben,
om goed te doen en goed te leven.

Wij hoeven het niet alléén te doen,
want ook wij mogen vragen om Gods Kracht,
om de Geest die Jezus bezielde
en gaande hield.
Net zolang, tot ook wij kunnen zeggen:
“Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”.
En de hemel zich opent:
“Dag lieve meid, dag lieve jongen, fijn dat je gekomen bent”.

 

        
 
 
2021 Parochie Pey