Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Nieuwjaar
1 januari 2021
 
 

Verkondiging:

We bevinden ons in het jaar 5780.
Zo is het voor Joodse gelovigen,
die hun telling beginnen met de schepping.

Wij zijn in het jaar 1442.
Volgens de Islamitische jaartelling verhuisde Mohammed
van Mekka naar Medina en ontstond de Islam.

Het is het jaar 2563, 
volgens Boeddhisten stierf Boeddha,
zoveel jaren geleden.

Zo zijn er heel wat verschillende jaartellingen.
In Japan bijvoorbeeld rekent men in periodes, 
die samenvallen met de regering van een keizer.
Natuurvolken leven minder met jaartallen
en vaak meer op het ritme van seizoenen.

Waar jaartellingen gebruikt worden,
is er een verband tussen verleden en heden.
Er spreekt het besef uit,
dat wie we nú zijn
alles te maken heeft
met de geschiedenis waarin wij staan.
Het maakt tijd tot iets dat niet zomaar vervliegt.
De toekomst is al begonnen in het verleden.

Voor ons als Christenen is dit het jaar 2021.
Onze jaartelling begint met de geboorte van Jezus.
We spreken plechtig van Anno Domini, 
het Jaar van de Heer. 
Velen zullen het amper beseffen
dat onze jaartelling zó door-en-door Christelijk is.

Wij beginnen te tellen vanaf het moment
dat God het meest kwetsbaar werd:
in een Kind gekomen,
afhankelijk van de zorgen van Jozef en Maria,
bedreigd door de haat van Herodus.
Zo klein kwam God naar ons toe
en nog was er geen plaats voor Hem.
Jezus kwam ter wereld in een stal,
in een geleende kribbe.

Maar juist dát moment is zo groot,
dat we opnieuw zijn gaan tellen.
Juist dát moment vertelt,
dat onze kleine mensengeschiedenis
gezien en gekend wordt.
God komt naar de wereld in wat klein en kwetsbaar is.
Dat vertelt onze jaartelling.

Zo mogen wij Hem ook in 2021 verwachten.
In kinderen die geboren worden,
en die een beroep doen op het hart van mensen.
In het kind dat worstelt met deze tijd,
waarin het houvast van school en regelmaat
niet vanzelfsprekend is.

In dit jaar mogen wij Christus verwachten,
in zorg die gedeeld wordt,
de een zo afhankelijk, de ander zo dienstbaar,
verbonden door goedheid die ook deze tijd heiligt.

Wij mogen Hem verwachten
in onze parochies die ervoor kiezen
om juist nú nog nauwer samen te werken,
zodat de kracht van de één, 
de kwetsbaarheid van de ánder aanvult.

Wij mogen Christus verwachten,
in de Vieringen die dit jaar zullen volgen.
Nu met dertig mensen.
Wie weet hoe het gaandeweg zal worden.
Maar Hij is Aanwezig.
Waar twee of drie samenzijn in zijn Naam.
Waar iemand achter de achter de eigen voordeur bidt.
Of waar straks hopelijk weer velen naar Hem toestromen.

Besef het goed.
Dit is niet zomaar een jaar.
Het is een Jaar van de Heer.
Anno Domini 2021.

In Jezus worden oude beloften waar,
dromen van profeten worden vervuld.
God is in ons midden.
Dat maakt alles anders.
Dat zal ons ook leiden door deze onzekere tijd.

Het nieuwe jaar zal niet gemakkelijk worden.
Maar we mogen het samen binnentrekken,
zoals Joseph en Maria het deden,
met trouwe zorg om elkaar.
Zoals de herders het deden,
met stille aanwezigheid en verwondering.
Zoals de engelen het deden,
met een boodschap van vrede en hoop
voor alle mensen van goede wil.

Laten wij er samen het beste van maken,
een jaar vol kansen om lief te hebben,
om geloof te delen en elkaar te ontmoeten
in het Licht van Christus.
Een goed Jaar van de Heer toegewenst.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey