Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Kerstmis
24 -25 -26 december 2020
 
 

Verkondiging (preek):

Een van de mooie eigenschappen van kinderen
is verwondering.
Een kind kan vaak helemaal opgaan
in een verhaal,
in een spel,
in een bonte vogel in de tuin
of een knutselwerk dat ontstaat.
Verwondering is een gave
die kinderen ook schenken aan ouders.
Met een baby in je handen,
begrijp je ineens wat een wonder is.
En grootouders die spelen met hun kleinkind
gaan vaak mee in een wereld vol fantasie.

Verwonderd kijken laat je méér zien van het leven.
Met Kerstmis gaat het precies daarom … verwondering!
Dat is de weg die het Kerstkind ons wijst.
Meer heb je niet nodig om Hem te vinden.
De herders waren de eersten 
die Hem op het spoor kwamen.
Zij stonden met lege handen in het leven.
Maar ze waren verwonderd, dat was hun rijkdom.

De engelen vertelden dat de wereld bezoek krijgt.
God zelf komt naar ons toe,
in een kind,
in doeken gewikkeld,
met als wiegje een voerbak.
De rijken zagen het niet,
de geleerden geloofden het niet,
de machtigen hoorden het niet.
Maar de herders zeiden vol verwondering:
Laten wij gaan zien, 
wat wij gehoord hebben.
Die verwondering is ons innerlijk navigatiesystheem.
De weg die ons thuisbrengt bij Jezus.

Kerstmis 2020 lijkt misschien meer dan ooit
op het allereerste Kerstfeest van het jaar nul.

De gewone, vertrouwde manier van vieren is weggevallen.
Geen tafel vol met gasten.
Geen kerk waar je schouder aan schouder zit.
Geen kerstwens met handen schudden en kussen.
Geen uitbundige samenzang of een groot muziekkorps.

Heel wat mensen durven nog niet naar de kerk te komen,
omdat ze oud of kwetsbaar zijn.
Anderen kunnen helaas niet komen,
omdat wij slechts dertig kerkgangers mogen ontvangen 
en de Nachtmis alleen een online-viering mag zijn,

En toch is de weg naar het Kerstkind nog even kort
als bij het eerste kerstfeest.
Wees verwonderd … dat leidt je naar Jezus.
Laat het besef toe,
dat Hij jou zoekt,
nog voor je Hem zoekt.

Al kun je niet op zijn Geboortefeest in de kerk komen,
Hij kan en wil wel bij jou op bezoek komen.
Hij wil zich verwonderen over wie jij bent,
over wat je voor een ander wil en kunt betekenen,
over jouw verlangen om warmte te geven,
om liefde tastbaar te maken.

En jij mag je verwonderen over God,
die jou zo belangrijk vindt,
dat Hij naar jou toekomt.
Tot in je eigen huis, hoe groot of klein je ook woont.
Ooit was een geleende voederbak groot genoeg
om Jezus te ontvangen.
De weg naar Jezus, is het besef,
dat Hij op weg is naar jou.

In een stille donkere nacht
kijkend naar hemels licht,
wonderlijk, onverwacht,
een oneindig vergezicht.

Arme herders verstonden
als eersten in die nacht:
Hemel en aarde verbonden,
in een Kind dat op je wacht.

De kleinste plek is genoeg
om Hem te ontmoeten.
die om niets meer vroeg,
dan jou te mogen begroeten.

Hoe donker ook de tijd mag zijn,
hoe lang het ook zal duren.
Hij verzacht de diepste pijn,
is nabij in je eenzaamste uren.

Wees verwonderd, als een kind
dat droomt en speelt met God.
Zoek naar Hem, tot Hij je vindt,
heb elkaar lief, naar zijn gebod.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey