Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde zondag van de Advent B
12 en 13 december 2020
 
 

Verkondiging

Sommige stemmen herken je meteen.
De schelle stem van Marc-Marie Huybregts,
de lieve stem van nieuwslezeres Amber Brantsen,
of de slepende stem van Maarten van Rossem.
Zo’n stem is als een visitekaartje.

De filmster en zanger Frank Sinatra kreeg ooit als bijnaam 
“the voice … de stem”. 
Wanneer Sinatra zong, gaf dat een gevoel van nostalgie,
met een stijlvolle stijl.

Vandaag kwamen wij in het Evangelie een bekende tegen:
Johannes de Doper.
Hij liet overal van zich horen,
terwijl hij mensen doopte in de Jordaan,
of opriep tot een rechtvaardig leven.
De mensen vergelijken hem met de grote profeet Elia.
Sommigen zien in hem zelfs de Messias, de Redder van Godswege.

En dan geeft Johannes zichzelf een bijnaam.
Hij noemt zichzelf “de stem” … 
Hij is the Voice van het jaar dertig.
Zo hoorden wij hem zeggen:
“Ik ben de stem die roept in de woestijn”.

Zijn repertoire klinkt bekend,
want hij covert teksten van de profeet Jesaja:
“Baan een nieuwe weg, recht naar God”.

Zijn outfit roept herinneringen op
aan de profeten uit het Oude Testament,
die zich bekleedden met eenvoud.

Maar het kenmerkende van Johannes de Doper is inderdaad zijn stem.
Hij spreekt, waar anderen zwijgen.
Hij spreekt zelfs koning Herodus tegen.
Het volk hangt aan zijn lippen
en de machtigen vervloeken zijn stem.

Johannes spreekt niet over zichzelf.
Hij vertelt over de toekomst,
over Degene die komt.
Ieder woord dat uit zijn mond komt, wijst de weg naar Jezus.

In onze wereld klinken heel verschillende stemmen.
Sommige roepen op tot geweld,
ze zaaien haat
of scheppen verdeeldheid.

Andere stemmen nodigen uit tot vrede,
ze prediken verdraagzaamheid
en scheppen eenheid.

Er zijn stemmen die altijd weer klinken,
en andere die haast niet gehoord worden,
of monddood gemaakt worden.

En tussen al die geluiden klinkt ook de stem van God.
Je moet jezelf oefenen om die te herkennen.
Want niet ieder die over God spreekt, is met God verbonden.
De haatzaaier kan niet de Stem van de Liefde zijn,
de onverschillige kan Gods bekommernis niet verwoorden.
Degene die alleen over zichzelf preekt, 
laat God niet aan het woord komen.

De stem van God klinkt zoals Jesaja in de eerste lezing 
luid en duidelijk liet horen:
in goed nieuws voor de armen,
in hoop voor uitgebluste mensen,
in bevrijding voor wie vastgelopen is,
in genade die geschonken wordt.

Jesaja, Johannes, Jezus,
zij klinken eenstemmig,
omdat zij een stem geven aan de Ene
die ons tot het beste roept.

Onze tijd heeft meer dan ooit mensen nodig, 
die moed inspreken,
geloof durven delen,
vreugde scheppen
en recht spreken.
Ieder op zijn of haar eigen wijze.

Denk na over je woorden, 
want ze kunnen helen, maar ook stukmaken.
Overstem de woorden van de Bijbel niet,
maar spreek de taal van liefde die Jezus ons heeft geleerd.

Frank Sinatra stond bekend als “the voice … de stem”.
Zijn bekendste lied was wellicht “I did it my way”.
Doe ook jij het gerust op jouw manier, 
op je werk, thuis, in school, in de parochie.
Wees een stem die de weg wijst,
naar het Koninkrijk van Jezus,
waar liefde regeert.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey