Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Tweede Zondag van de Advent B
5 en 6 december 2020
 
 

Verkondiging

Een van de meest intieme geloofsmomenten is de ziekenzalving.
Daarvan spreken de handen die op worden gelegd,
de dankwoorden, een kus en een omhelzing door familieleden,
de olie waarmee handen en hoofd gezalfd worden.
Een mensenleven wordt zo intens gedeeld,
met mensen en met God.
Het is een Sacrament van nabijheid.

Ook dat is heel anders geworden in deze Coronatijd.
Er is meer afstand nodig.
Onlangs werd ik naar het ziekenhuis geroepen,
bij iemand die besmet was met Corona.
Via een sluiskamer kom je terecht bij de patiënt,
bekleed met een mondmasker, schort, handschoenen, veiligheidsbril.
Met niet meer in handen dan een wattenstokje met wat ziekenolie,
een blaadje met Bijbelteksten
en het advies om niet te lang bij de zieke te blijven.
Het Sacrament van nabijheid,
verpakt in afstand.
Op zo’n moment kun je niet meer doen,
dan met Bijbelwoorden troost proberen te bieden
en samen te bidden tot de Goede Herder,
die wél nabij kan zijn aan de zieke en de familie.

Het geeft ook een gevoel van machteloosheid,
om niet te kunnen troosten zoals we dat gewend zijn.
Dat gevoel van onmacht klinkt ook door in de Eerste Lezing 
van vandaag.
Daar komt God zelf aan het woord.
Een deel van het Joodse volk was in ballingschap in Babylon.
Zij voelden de pijn van afstand,
het oude, vertrouwde leven was zo ver weg.
God wil zijn volk nabij zijn, 
maar door hun verdriet, voelen zij zich verlaten.

En dan laat God zijn hart spreken:
“Troost, troost toch mijn volk!”
Hij roept de profeet Jesaja om nabij te zijn in Gods Naam.
Om de hoop van het volk te voeden.
Jesaja zál een instrument van God worden.
Het volk ziet als een berg op tegen de toekomst
en gaat door een dal van verdriet.
En Jesaja legt een beeld in hun ziel,
over bergen die worden afgegraven
en dalen die worden gevuld.
Hij baant een weg naar huis, naar het vertrouwde,
naar het Land van God.

Het zijn de woorden van Jesaja, 
waardoor God zijn volk moed in kan spreken en troosten.
In deze tijd van noodzakelijke afstand,
delen wij de roeping van Jesaja.
Wanneer de afstand pijn doet, 
kan een goed gekozen woord, 
of gewoon het nabij zijn
een wereld van verschil maken.
Soms ben je inderdaad de enige, die op dat moment,
op die plaats, bemoediging kan schenken.

De heilige die we dit weekend vieren,
heeft daar zijn roeping in gevonden.
Zes december viert de kerk
de heilige Nicolaas.
Als jonge man maakte Nicolaas een wandeling
en hoorde door een openstaand raam vertwijfelde stemmen.
Een gezin verkeerde in financiële nood.
Om de schulden te betalen dreigden de drie dochters 
tot prostitutie gedwongen te worden.
Er heerste troosteloze ellende.
Maar Nicolaas ging naar huis en haalde zijn erfenis.
Hij vouwde de goudstukken in drie doeken
en gooide die even later door het open raam.
Zo werden de jonge vrouwen gespaard van een wreed lot.
Verdriet veranderde in dankbaarheid.
Hoewel Nicolaas een anonieme gever was,
had iemand zijn goede daad gezien.
Toen men later een nieuwe bisschop nodig had,
werd daarom Nicolaas gekozen.
Omdat hij op dat moment een instrument van God was geworden.

Nicolaas liep niet voorbij,
maar stond stil bij de nood van een ander.
Al was er fysieke afstand,
zijn hart reisde tot in de kamer
en stond net zo wijd open
als het raam waardoor de noodkreet klonk.
Nicolaas gaf, zonder daarvoor geëerd te willen worden.
Dat maakte het tot een bijzonder intiem geloofsmoment.
God kon de meisjes en hun ouders troosten …
door Nicolaas.

In de tijd die wij samen meemaken,  
doet de afstand regelmatig pijn.
Maar wie zich laat roepen door God,
zal ook nu wegen en woorden vinden om anderen nabij te zijn.

“Troost, troost toch mijn volk”, zo luidt ook onze opdracht.
Spreek elkaar moed in, 
luister naar het verhaal van je naaste,
neem eens de telefoon om te vragen hoe het met een ander gaat,
bid voor wie het moeilijk hebben.
Net zoals Jesaja, 
die zijn volk toekomst gaf
met woorden vol hoop.
Net zoals Nicolaas,
die de nood van een ander verstond
en daardoor God hielp om te helpen.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey