Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Christus Koning A
21 en 22 november 2020
 
 

Verkondiging

In het Afrikaanse Land Zimbabwe staan op vele plaatsen
“vriendschapsbanken”.
Op een bank, in de schaduw van een boom
kunnen mensen hun verhaal vertellen
aan een hulpverlener.
Het zijn plekken, waar mensen terecht kunnen
met hun zorgen, hun angst, hun eenzaamheid.

De psycholoog dokter Chibanda,
is de grondlegger van dit project.
Hij begon met het toerusten van vrijwilligers,
zodat zij leerden luisteren en spreken,
zoals een echte vriend dat doet.
De vrijwilligers kregen een opleiding als psycholoog.
Zij zijn vaak de enigen waar mensen terecht kunnen
met hun angsten, of een depressie.
De vriendschapsbank is een veilige plek.
Daar wordt niet geoordeeld, maar geholpen.

De vrijwilligers vangen mensen op,
of nodigen ze uit voor een gespreksgroep.
Het is zo’n succes geworden,
dat door heel Zimbabwe vriendschapsbanken staan.
Ook in andere landen wordt dit mooie initiatief overgenomen.
Zelfs in een moderne stad als New York vind je inmiddels
“Friendship Benches”.

Vandaag vieren wij Christus Koning.
Jezus vertelt over zijn Koninkrijk.
Het lijkt erop, dat Hij niet op een troon zit.
Eerder op een Vriendschapsbank.
Want Jezus ziet om naar 
degenen die honger hebben,
die dorsten naar liefde,
die naakt, ziek en geslagen door het leven gaan.
Hij gaat naast hen zitten
en verbindt zijn leven 
met dat van hen.

Wil je Jezus volgen?
Ga dan naast iemand zitten,
die je nodig heeft.
Wat je doet voor één van de kleinsten,
dát heb je voor Jezus gedaan.

Jezus doet iets heel bijzonders.
Hij zet juist de zwaksten in het midden.
De sterken redden het niet, wanneer zij daaraan voorbij leven.

Wij hebben de tobbers nódig,
de armen, de zieken,
degenen die bang en onzeker zijn.
Want alleen in de zorg voor hen,
vinden wij het Koninkrijk van Jezus.
Hoe mooi is dat!

Het Koninkrijk van Jezus begint in heel wat huizen,
waar mantelzorgers met liefde 
een zieke of oudere verzorgen.

Zijn Koninkrijk begint
waar een vreemdeling welkom wordt geheten
en menswaardig wordt behandeld.

Het Koninkrijk van Jezus begint,
waar liefde voor het eigen land
anderen niet buitensluit.

Zijn Koninkrijk begint,
waar delen vanzelfsprekend is
en geven als een voorrecht wordt beschouwd.

Zijn Koninkrijk begint
waar kleinen en zwakken
de meeste zorg en bescherming ontvangen.

De Vriendschapsbanken uit Zimbabwe
willen een veilige plek zijn
en de ervaring bieden,
dat ieder mens gezien en aanvaard wordt.

De troon van Koning Jezus
zou daar wel eens heel veel
op kunnen lijken.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey