Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
33ste zondag door het jaar
14 en 15 november 2020
 
 

Verkondiging

Een van de bekende uitspraken van Jezus luidt:
“Zoek en je zult vinden”.

Het is dus belangrijk om te zoeken
naar wat van God komt.
Om te zoeken naar wat waar en goed is.
Want wie openstaat,
zal veel eerder zien en erkennen,
hoeveel God ons ook in deze tijd te zeggen heeft.

De Eerste Lezing van vandaag begon met een vraag.
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Het is een oproep om te zoeken,
naar die sterke vrouwen in ons midden,
die zorgen en liefhebben,
in huis en gezin.
Maar wie het volledige Bijbelfragment leest,
ontdekt dat de zoektocht veel vérder gaat.
Want daar lezen wij ook over de sterke vrouw,
die er op uittrekt,
die is als het schip van een koopman,
steeds op zoek naar wat het leven kostbaar maakt.
De sterke vrouw uit de Bijbel
toont haar kracht in huis en gezin,
maar ook ver daar buiten.
Zij straalt waardigheid uit,
zij toont kracht,
zij is een werktuig van God.

Jezus herkende die kracht in heel wat sterke vrouwen,
die Hem volgden
en vaak beter begrepen dan zijn apostelen.

De sterke vrouw zien we in Maria,
die zich liet roepen door God
en in haar Magnificat de wereld omdraaide.
Niet de Machthebbers komen eerst,
maar de kleine en de zwakken.
Maria is het toonbeeld van trouw.
Zij doet, wat gedaan moet worden.
Zij zet Jezus aan tot zijn eerste wonder in Kana
en blijft Hem trouw tot onder het kruis.

De sterke vrouw zien wij in Marha en Maria,
twee zussen met wie Jezus bevriend was.
Maria zal ieder woord van Jezus in haar opnemen.
Martha zal getuigen dat Jezus Leven brengt, sterker dan de dood.

Een andere sterke vrouw is Maria Magdalena,
de eerste die Jezus ontmoet als de Verrezen Heer.
De eerste mens die dat geloof verkondigt!

Zoek en je zult vinden.
Dat geldt ook wanneer je zoekt naar sterke vrouwen
in de geschiedenis van de kerk.
Komende dinsdag bijvoorbeeld, vieren wij de Heilige Elisabeth.
Zij staat onder meer afgebeeld in de kerken van Maria Hoop
en Koningsbosch.
Elisabeth werd geboren in het jaar 1207.
Zij was een koningsdochter en trouwde met een rijke graaf.
Kinderen werden geboren en de graaf overleed.
Elisabeth sloot zich niet op in haar hofhouding,
maar zag hoe de eenvoudige mensen leefden.
Zij bracht brood naar de armen en zorgde voor de zieken.
Ook toen de adel haar verbood om dit te doen, ging zij door.
Een sterke vrouw,
die zich niet liet intimideren,
maar haar hart volgde en het goede bleef doen.


Vaak wordt zij afgebeeld met een schort vol rozen.
Volgens een Middeleeuwse legende bracht zij brood naar de armen,
hoewel haar dat streng verboden was.
Toen wachters haar aanhielden,
moest zij haar schort openen.
Maar als door een wonder was het brood veranderd in rozen,
een teken van liefde.

Die oude legende verbeeldt de kracht van geloof.
Waar het brood met de armen wordt gedeeld,
waar naastenliefde de hoogste wet is,
waar de liefde overwint,
daar ontvangen wij tekens van liefde.

Het is een oude legende,
maar ook nu zie je het gebeuren.
Wie zoekt, die vindt voorbeelden van trouw en goedheid,
mensen vol liefde.
Goddank voor al de vrouwen,
die binnen en buiten de kerk
ons samenleven optillen
door hun kracht, hun liefde, hun oprechtheid.

God geeft ons sterke vrouwen, 
met bijzondere talenten,
als wegwijzers door deze verwarrende tijd.

Wie zoekt, zal ze vinden, ook in ons midden.
 
Amen!
 

        
 
 
2021 Parochie Pey