Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
32ste zondag door het jaar A
7 en 8 november 2020
 
 

Verkondiging op Willibrordzondag

Afgelopen zondag plakte iemand midden op de kerkdeuren van Pey
een gekopieerd pamflet.
Het stond vol met complottheorieën.
Regeringsleiders, landen en ook de huidige paus
zouden samenspannen om de wereld te ontwrichten.
Het was een van de vele complotgedachten,
die je in deze tijd tegen kunt komen.
Eén ding valt op bij al die theorieën,
zij kijken voortdurend naar anderen, wijzen schuldigen aan 
en leggen alle ellende van deze tijd
bij mensen die anders leven en anders denken.

Maar ze missen iedere vorm van zelfreflectie.
Complottheorieën stellen vrijwel nooit de vraag:
Wat is mijn rol? 
Wat doe ik verkeerd?
Wat kan ik veranderen?
Er klinken alleen beschuldigingen richting anderen.
Daar schieten we niets mee op,
het voedt alleen haatgevoelens en maakt mensen ontevreden.
 
Wanneer we vandaag luisteren naar de woorden van Jezus,
dan vertelt ook Hij over donkere uren.
Hoe wij daar samen doorheen komen, 
hangt voor een groot deel af,
van wat ieder zelf doet om het licht brandend te houden.

Tien meisjes zitten in het donker, zij hebben hun lamp bij zich.
Vijf zijn voorbereid, zij hebben ook olie meegenomen,
die nodig is om het licht te voeden.
De vijf anderen zitten hebben niet nagedacht,
hoe zij hun lamp brandend kunnen houden.
Je kunt in dat Verhaal van Jezus
ook het verhaal van onze tijd leggen.

Wij zien jongeren die illegale feesten organiseren.
Hun bestaan moet wel heel leeg zijn,
wanneer je leven niets betekent zonder feesten.
Zij komen midden in de nacht stiekem bijeen.
Meerdere jongeren die gearresteerd werden,
keken met lege ogen naar de camera,
duidelijk onder invloed van drank en drugs.

Maar we zien ook jongeren die het anders doen.
Die zich houden aan de regels,
omdat ze niet alleen aan zichzelf denken,
maar ook aan hun grootouders.
Wij zien jonge mensen die werken in de zorg
en alles geven om zieken en ouderen te redden en te verzorgen.

Zij leven in dezelfde maatschappij,
maar in totaal verschillende werelden.
Het ligt er maar aan, waarmee je de lamp van je leven vult.
Of je het donker opzoekt … of het licht ontsteekt.

Wij zien het ook gebeuren bij mensen, die zeggen te geloven.
Er worden mensen gedood, letterlijk afgeslacht, 
in de naam van God.
Dat is een klap in het gezicht van de Heer,
een messteek in het hart van God.
Wie anderen doodt, verwondt of beledigt, 
in de Naam van God,
die dooft zijn lamp en is van God los.

Gelukkig zien we ook het tegenovergestelde.
Mensen die prachtige dingen doen vanuit hun geloof,
die troosten en bemoedigen,
die verbondenheid zoeken,
zorgen voor ieder die op onze weg komt,
die bidden voor heel de wereld
en het goede in andersdenkenden willen zien.

Dit weekend vieren Christelijke kerken in Nederland,
dat we familie zijn van elkaar.
Wij willen het goede ontdekken in elkaars gemeenschappen,
of wij nu katholiek, protestant of orthodox zijn.
De Boodschap van Jezus, dát is ons licht,
de olie die wij met elkaar en met de wereld mogen delen.

Juist in deze tijd van de Pandemie
is het belangrijk om te getuigen van wat ons beweegt.
Niet door anderen te beschuldigen,
maar vooral door zelf te doen wat goed is en opbouwt.

De eerste christenen hebben ons het voorbeeld gegeven.
Wanneer een besmettelijke ziekte een stad trof,
dan vertrokken de welgestelden zo snel mogelijk
naar hun buitenhuizen in het heuvelland rond Rome.
De Christenen bleven in de stad, 
om te zorgen voor de zieken en de kwetsbaren.
Sommigen werden zelf ziek en overleden.
Mensen vroegen: “Waarom doen jullie dat?”
En ze antwoorden met woorden van geloof:
Omdat Jezus zijn leven heeft gegeven voor ons allen,
uit liefde, om ons te redden.

Dát is de olie, die onze lampen brandend houdt.
Naastenliefde als een geschenk dat wij met Jezus delen.
Nabijheid in plaats van onverschilligheid.
Trouw in plaats van egoïsme.
De wereld wordt niet beter door complottheorieën,
maar wel door een getuigenis van liefde.

Zoals Paus Franciscus ooit heeft gezegd:
“Het enige extremisme
dat een gelovige is toegestaan,
is dat van de naastenliefde.”

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey