Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
30ste zondag door het jaar A
24 en 25 oktober
 
 

Verkondiging:

Om een boek goed te begrijpen,
kun je er een uittreksel van maken.

Soms proberen leerlingen op de Middelbare school
zich daar gemakkelijk van af te maken,
door op hun computer de samenvatting van een ander te zoeken.
Maar een ervaren leraar zal dat vaak door hebben.
Want een goed uittreksel, 
vertelt over inzicht dat je hebt gekregen.
Het vertelt over de boodschap van het boek
en welke boodschap je er zelf aan hebt.

Vandaag komt een wetgeleerde bij Jezus
en vraagt om zijn samenvatting van het boek van het geloof.
Jezus kent de Schrift van buiten en van binnen.
In één ademtocht vat hij de Bijbel samen:

Heb God lief boven alles
en je naaste als jezelf.

Dat is de sleutel tot de verhalen van ons geloof.
Liefde die hemel en aarde verbindt.

Maar hoe maakt je verstaanbaar dat je van God houdt?
Je kunt God niet omarmen,
je kunt Hem niet zomaar in de ogen kijken.
Daarom is die tweede regel zo belangrijk.
Bemin God boven alles … en je naaste als jezelf.

Zó kun je laten zien dat je God bemint …
door je van je medemens te houden!
De eerste lezing maakte dat duidelijk.
God zal blij met je zijn, wanneer je liefde concreet is,
wanneer je de vreemdeling een plaats geeft
en opkomt voor de zwakken,
wanneer je eerlijk bent 
en hulp biedt aan wie in nood is,
wanneer je hart luider spreekt dan je zakelijk inzicht.
Wie zo uit liefde omziet naar een ander,
geeft God een geweldig cadeau.
Zó kun je God omarmen en in de ogen zien!

Het verhaal van God wordt daarom vaak geschreven 
in de kantlijn van de geschiedenis.
Het klonk niet in het paleis van de Farao,
maar in de huisjes van een slavenvolk,
dat zuchtte en huilde, totdat het werd bevrijdt.

Het verhaal van God klonk niet in het centrum van de macht,
maar in een stal buiten Bethlehem
en nabij een kruis aan de rand van Jeruzalem.

Het verhaal van God wordt inderdaad vaak geschreven
in de kantlijn van de geschiedenis.
In het leven van mensen,
die met hun leven
de Bijbel levend maken.
Omdat het dáár moet gebeuren.

Maak van je leven samenvatting van het verhaal van de Bijbel.
Het zal aan je te zien zijn,
óf je hebt begrepen
wat dat Oude Verhaal ons te zeggen heeft.

Zoals iemand dichtte …

Wij gaan de weg van de oude woorden,
van overlevering,
die wij van onze ouders hoorden,
in eigen luisterkring,
verhalen uit geloof geboren
om onze weg te gaan,
en tekens die ons veel beloven,
als wij ze nieuw verstaan.
 
Wij zijn een schakel van de keten,
verbintenis van hoop,
mensen op zoek naar beter weten,
oprechte levensloop.
Er is een God aan onze zijde,
die zegt: zo ga je goed.
Eén die roept door alle tijden:
zoek verder, het komt goed.  

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey