Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
28ste zondag door het jaar A
10 en 11 oktober 2020
 
 

Verkondiging:

In dit vreemde Coronatijdperk
zijn heel veel dingen anders dan anders.
Wanneer je in een restaurant gaat eten,
dan wordt gevraagd of je bij elkaar hoort.
Alleen dan mag je aan één tafel aanschuiven
en dicht bijeen zitten.

Je zou je af kunnen vragen, welke tafelindeling God zal maken
op het Hemels Bruiloftsfeest waarvan de Bijbel vertelt.
In Jezus’ dagen waren er mensen die meenden 
het antwoord te weten.
De Farizeeën en de Schriftgeleerden,
de leiders van volk en kerk, zagen zichzelf al op de ereplaats bij God.
Net zoals ze die zochten wanneer ergens een feest was.
Ze waren ervan overtuigd dat zij bij God hoorden.

En tegelijkertijd waren er ook heel wat anderen,
die nauwelijks durfden hopen op een uitnodiging van God.
Ze hadden immers al zo vaak gehoord dat ze slecht waren 
en niet de moeite waard.
De zondaars, de andersgelovigen, de tollenaars, de tobbers.
Ze werden over het hoofd gezien, of met argwaan bekeken.

Maar dan vertelt Jezus een gelijkenis.
Hij richt zich tot de Hogepriesters en de Oudsten.
Tot de leiders van de Tempel en het volk.

Jezus vertelt over een bijzonder bruiloftsfeest.
De Zoon van de Koning gaat trouwen.
Maar de gasten willen niet komen.
Zij zien schijnbaar niets in de bruidegom.
Ze verzinnen smoesjes, gaan hun eigen weg 
en mishandelen en doden degenen die de uitnodiging brengen.
Zo had Jezus het zelf ervaren.
Hij is die Koningszoon … Gods geschenk aan deze wereld.
Maar de machtigen hebben geen Boodschap aan Hem.
De één haalt zijn schouders op voor Jezus.
De ander ergert zich aan zijn woorden.
Jezus nodigt uit.
Maar wie die uitnodiging in deze wereld draagt,
zal inderdaad vaak uitgelachen worden,
of vijandig bejegend.

Dan vertelt Jezus verder.
De Koning stuurt opnieuw zijn dienaren op pad.
Naar de kruispunten van deze wereld.
Naar de armen en de kleinen.
Naar de zieken en de vreemdelingen.
Naar heiligen en zondaars.
Om te zeggen dat iedereen welkom is, mits je van harte wilt komen.

Ook dat had Jezus zelf ervaren.
Dat gewone eenvoudige mensen hem vaak beter begrepen
dan geleerde beroepsgelovigen.
Dat menige zondaar in zijn hart beter was
dan mensen op een voorbeeldfunctie.
Dat vreemdelingen vaak beter begrepen wie Hij was,
dan zijn eigen volk.

Het zal een vreemd bruiloftsfeest worden.
De zaal vult zich met vriend en vreemde,
met ieder die wil komen.

Het liet me denken aan een uitspraak 
van de inmiddels overleden pastoor Geurts.
Pastoor Geurts assisteerde jarenlang in onze parochies.

Hij had een hekel aan het tellen van kerkgangers.
Natuurlijk vond hij een volle kerk fijn,
maar ook een handvol trouwe kerkgangers.


Wanneer iemand vroeg:
“Hoeveel mensen waren er in de Mis?”,
dan antwoordde hij steevast: 
“Precies genoeg!”

En zo is het.
Op het feest van Jezus wordt niet geteld,
maar uitgenodigd.
Je bent welkom, 
wanneer je zijn stem verstaat.
Ook is er nog veel werk te verrichten,
eer je echt op Jezus lijkt.
Het gaat om de bereidheid,
je goede wil,
je verlangen om bij Hem te zijn.

Je bent welkom,
wanneer je het leven wilt delen en vieren,
met arm en rijk, 
ziek en gezond, 
vriend en vreemdeling.
God nodigt ons uit.
En nog altijd is zijn Huis niet vol.

Amen!


 

        
 
 
2021 Parochie Pey