Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
23ste zondag door het jaar B
5 en 6 september 2020
 
 

Verkondiging

Soms is er zoveel gebeurd,
dat mensen haast niet meer tot elkaar kunnen komen.
Dan heerst oud zeer, 
voeren verwijten de boventoon
en wordt de kloof alleen maar wijder.

Zo was het ook in Zuid Afrika,
na de val van het Apartheidsregime.
Er bleef een verdeeld land achter.
Te veel verschrikkelijke dingen waren gebeurd,
aan beide kanten waren er diepe wonden 
en heerste wantrouwen.

In 1985 werd daarom de Waarheidscommissie opgericht,
onder leiding van Aartsbisschop Tutu.
Deze Waarheidscommissie probeerde een beeld te schetsen
van de schending van de mensenrechten tijdens het apartheidsregime.
De betrokkenen werd gevraagd om te bekennen wat ze hadden misdaan
zowel aan de kant van het blanke regime
als aan de kant van het verzet.
Om recht te doen aan de slachtoffers.
Wie oprecht zijn fouten inzag kon zelfs amnestie krijgen.
De commissie wilde het land helen
en bewoonbaar maken
voor zwart en blank.

De Waarheidscommissie veroordeelde 
de schending van mensenrechten, 
zowel door het blanke regime, 
als door de regerende zwarte regering.
Het rapport dat door de jaren groeide,
wilde de geschiedenis eerlijk beschrijven,
als een monument voor de slachtoffers.
Het werd de basis om samen verder te kunnen.

Het was niet voor niets dat bisschop Tutu 
deze Waarheidscommissie leidde.
Het verlangen om tot elkaar te komen, 
hoort immers bij de Boodschap van Jezus.
Ook in een geloofsgemeenschap kunnen mensen
soms tegenover elkaar komen te staan.
Dan is een oordeel zó hard,
dat een ander geen verweer kan bieden.
Dan zijn woorden zo kwetsend,
dat ijzige stilte volgt.
Dan is een blik zo verhard, 
dat iemand niets goeds meer kan zien in de ander.
Soms moet je elkaar dan de ruimte geven,
hopend dat er ooit verzoening mogelijk zal zijn.

In het Evangelie richtte ook Jezus een Waarheidscommissie op.
Wanneer iemand van de gemeenschap verwijderd raakt,
begin dat niet met oordelen,
maar met luisteren.
Ga in gesprek met die ander.
En lukt dat niet, vraag dan aan anderen,
om de waarheid boven tafel te krijgen.
Schrijf elkaar vooral niet af,
maar blijf verlangen naar het helen van de wonden die geslagen zijn.

Zelfs wanneer je geen beste vrienden kunt worden,
kun je hopelijk toch samen deel uitmaken van één gemeenschap.

Wat een gemeenschap sterk maakt,
dat is juist de manier waarop we omgaan
met elkaars tekortkomingen.

De heilige Benedictus schreef in de zesde eeuw 
een leefregel voor monniken.
Hij was een praktische man, die kort en bondig het volgende advies gaf:

“Haat de zonde,
maar heb de zondaar lief!”

Het is niet gemakkelijk,
maar het is wel eerlijk.
Want niemand van ons is vrij van zonde,
daarom wordt ieder van ons geroepen
om minstens te proberen
de ander te vergeven,
uit liefde.

Amen!
 

        
 
 
2021 Parochie Pey