Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Maria tenhemelopneming
15 en 16 augustus 2020
 
 

Verkondiging (preek):

Een schrijver bestudeerde
de gebruiken van Indianen in de Verenigde Staten.
Op een dag zag hij een jonge vrouw,
die met opgeheven handen naar boven keek,
terwijl zij een lied zong.
Later vroeg hij aan de Indiaanse wat de betekenis daarvan was.
En de jonge vrouw antwoordde:
“Ik help God om de hemel te dragen!”

Die woorden zouden ook goed bij het feest van vandaag kunnen passen.
“Ik help God om de hemel te dragen”.
Want Maria tenhemelopneming,
vertelt niet alleen over het einde van het leven van Maria,
maar over heel de weg die zij met God is gegaan.

Maria leefde in een harde, vaak donkere wereld.
Haar land werd bezet door de Romeinen.
Overal waren Romeinse soldaten te zien.
Verzet werd met harde hand bestraft,
daarvan vertelden de kruisen die door heel het land te zien waren.
Hoge belastingen veroorzaakten armoede.
De eigen Koning probeerde een graantje mee te pikken,
net zoals anderen die zichzelf verrijkten,
ten koste van hun eigen volk.

In de Tempel was het al niet veel beter.
Sommige godsdienstige leiders voelden zich verheven,
anderen legden de mensen zoveel wetten en regels op,
dat het volk haast niet meer kon ademen.

Juist in die donkere tijd,
begint het Grootste Verhaal allertijden.
Niet bij de machtige heren,
maar bij een jonge vrouw uit Nazareth.
Maria wordt geroepen, om met God de hemel te dragen.
Dat is geen gemakkelijke taak.
Maria wordt met argwaan bekeken,
een aanstaande moeder die niet getrouwd is.
Maria gaat onzekere tijden tegemoet.
Naar Bethlehem, waar nauwelijks plaats is om een kind te krijgen.
Naar Egypte, op de vlucht om haar kind te redden.

Maria kijkt naar haar Kind
en op dat moment draagt zij de hemel op aarde,
in haar geloof, 
in de liefde voor Jezus,
in haar trouw,
in het vertrouwen in Gods trouw.

Zelfs wanneer de Hemel huilt en donker wordt als nooit tevoren,
zelfs dan blijft zij trouw, 
als een van de weinigen onder het kruis van Jezus.

Samen met God houdt zij de hemel open
voor alle mensen van goede wil, voor wie Jezus zijn leven geeft.
Zo vinden wij Maria tussen de apostelen,
om met hen te waken en te bidden,
tot de hemel op bezoek komt en de Geest van God
door de kerk waait.

Vanaf dat moment zwijgt de Bijbel over Maria.
Maar de traditie vertelt verder.
Ook over het moment waarop Maria sterft.
Hoe de hemel haar thuis wordt,
Maria heeft God geholpen om de hemel te dragen,
nu draagt God haar.
De hemel woont in Maria,
zij is thuis bij Jezus.

Maria leert ons vandaag
hoe wij de hemel op aarde kunnen dragen.
Door onze trouw te schenken
aan God en aan elkaar.
Door te kijken en te luisteren naar Jezus
en te doen wat Hij ons leert.
Door te verbinden 
en de hoop levend te houden.

Wie zo, samen met God de hemel draagt,
is goed op weg om door God
de hemel ingedragen te worden.

Amen! 

        
 
 
2021 Parochie Pey