Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Achttiende zondag door het jaar A
1 en 2 augustus 2020
 
 

Verkondiging (preek):

Achttien jaar lang deed Fons de Poel verslag 
van de Nijmeegse Vierdaagse.
Ook dat wandelfestijn gaat dit jaar niet door.
Daarom werd de verslaggever gevraagd om wat beelden te kiezen
uit de afgelopen jaren.
Een van de filmbeelden wat eigenlijk heel grappig.

Langs de wandelaars liep een vriendelijke meneer,
van Syrische afkomst.
Op zijn rug droeg hij een grote ketel met koffie
en bood wandelaars een kopje verse koffie aan.
De een na de ander wimpelde dit af.
De een liep zomaar door, een ander zei: “Nee, dank je!”
Totdat de Syrische man zei:
“Het is gratis, hoor!”
En ineens werden heel veel handen uitgestoken
om een gratis kop koffie in ontvangst te nemen.

Het was een typisch Nederlands tafereel.
Wanneer ons iets wordt aangeboden,
dan worden wij argwanend.
Waarom zou iemand dat doen?
Wat zou het addertje onder het gras zijn?
Onze samenleving is immers grotendeels gebouwd op het idee:
“Voor wat, hoort wat!”

De Syrische man schoot ervan in de lach.
Voor hem is gastvrijheid en delen juist een deel van zijn cultuur.

Vandaag hoorden we in de Eerste Lezing woorden 
van de profeet Jesaja.
Ook hij nodigt mensen uit, namens God nog wel.
In het verre Babylon roept hij zijn volk toe:
“Kom maar hier.
Heb je dorst, dan kun je drinken,
heb je honger, pak dan maar iets te eten.
Koop, zonder te betalen.”

Menigeen zal ook toen met argwaan geluisterd hebben naar die vreemde profeet.
Want zo zit onze wereld niet in elkaar.
Kopen zonder geld … daar klopt iets niet.
Onze economie is immers gericht op meer geld krijgen, 
op bezit verwerven.
Voor niets gaat alleen de zon op.
Maar Jesaja vertelt over de economie van God.
Daar gelden andere regels.

Jesaja heeft het met eigen ogen gezien,
wat hebzucht en macht met mensen doen.
Hoe snel iemand corrupt kan worden,
hoe groot de verleiding is om jezelf te verrijken ten koste van een ander.
Jesaja weet dat de honger naar macht en rijkdom haast niet te stillen is.
Wie een keer de smaak te pakken heeft, wil méér en méér.

Daarom maakt hij meteen duidelijk,
dat hij iets anders aan te bieden heeft.
Je kúnt het product van Jesaja niet eens kopen met geld.
Het is onbetaalbaar
en tegelijkertijd kan iedereen het zich veroorloven.

Jesaja biedt het Woord van God aan.
Heb je honger naar een zinvol leven?
Zoek het dan niet in uiterlijkheden,
maar luister naar de wijsheid van de Bijbel.
God heeft zijn Woord gegeven, dat Hij je vrij wil maken,
wanneer je Hem toelaat in jouw leven.

Hij heeft jouw leven gewenst,
Hij kent je vanaf je eerste schreeuw tot aan je laatste zucht,
Hij gaat met je mee, over toppen van bergen en door diepe dalen.
Hij heeft jouw naam geschreven in de palm van zijn hand,
opdat je weet dat je nooit … nóóit vergeten wordt.
Jouw leven hééft zin!

Heb je dorst naar een rechtvaardige wereld?
Laaf je dan aan de verhalen van ons geloof.
Die vertellen dat God aan je zijde is,
wanneer je het opneemt voor gekneusde en vergeten mensen.
Ze vertellen dat God zelf het voorbeeld gaf.
Hij koos een slavenvolk uit
en zich keerde tegen het machtige Egypte.
Hij maakte kleine mensen tot grote leiders.

Heb je dorst? Heb je honger? Vraagt Jesaja.
Buig dan je oor, kom en luister.
Zo wordt het Verbond dat God gesloten heeft
ook het verhaal van jouw leven.
Je kunt het niet betalen, zelfs niet met goud of zilver.

Het is een onbetaalbare ervaring,
wanneer je een ander gelukkig hebt kunnen maken.
Het is meer waard dan goud,
wanneer je geweten zuiver is en je handen kunnen delen.
Het is kostbaarder dan zilver,
wanneer je de waarheid spreekt en leugens zwijgen.

Wie het Woord van God toelaat in zijn of haar leven,
ontvangt de hoogste waardigheid.
Zo wordt je kind van God, mens naar zijn hart, volk van de Eeuwige.
“Kom, eet en drink”
roept Jesaja ook ons toe.

Het is onbetaalbaar en daarom is het gratis.
Net zoals gastvrijheid.
Net zoals vrijwilligerswerk.
Net zoals een kop koffie langs een wandelroute
of een vriendelijk woord dat je gaande houdt.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey