Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zeventiende zondag door het jaar A
25 en 26 juli 2020
 
 

Verkondiging (preek):

“Hebben jullie begrepen, wat Ik jullie gezegd heb?”

… dat is nou typisch zo’n vraag van een onderwijzer,
die een dromerige klas voor zich ziet zitten.
Hebben jullie het gesnapt?
Heb je inzicht gekregen?
Is het helder geworden?

 Lieve mensen,

Vandaag stelde Jezus dezelfde vraag aan zijn leerlingen.
“Hebben jullie begrepen, wat Ik jullie gezegd heb?”
Ze antwoorden zonder aarzeling:
“Ja hoor, wij hebben het helemaal begrepen!”

Het lijkt nogal eenvoudig.
Wanneer je in een akker een kostbare schat ontdekt,
dan is het logisch dat je alles verkoopt om die akker te kunnen kopen.
Dat is immers een goede investering.
En wanneer je een prachtige parel op het spoor bent,
dan doe je alles om die te krijgen,
want een parel is van blijvende waarde.

Het antwoord van de leerlingen komt snel,
maar Jezus stelde zijn vraag niet voor niets …
“Heb je het begrepen?”
“Heb je het écht begrepen?”

Wanneer Jezus spreekt over een schat of een parel,
dan vertelt Hij over het Rijk van God.
Over een wereld naar Gods idee,
waarin genoeg is voor iedereen,
waarin groot vertoon moet wijken voor innerlijke schoonheid.
Wie goed luistert naar Jezus, 
ontdekt dat het niet alleen gaat om de schat of de parel.

Het gaat minstens zozeer om het zoeken
naar wat kostbaar is,
om het verlangen naar wat waarde heeft.
De parabels van Jezus leren ons kijken 
achter het alledaagse,
om iets groters op het spoor te komen.

Wie zoekt naar de waarde van het leven,
kan een schat op het spoor komen,
die meer waard is dan alle goud en zilver.
Zo iemand kan God vinden,
als het antwoord op je zoeken,
als de grootste schat.
Zoals Jezus het telkens weer vertelde:
“God is als een schat van een Vader,
die barmhartig is en liefdevol!”

En wie alles inzet om te ontdekken
wat het leven kostbaar maakt,
wie de waarheid spreekt
en pareltjes van wijsheid verzamelt,
die mens wordt zelf een parel,
een parel in Gods Hand.

Zoals Jezus zegt in de parabel:
wie een echte schat ontdekt,
doet al het andere aan de kant, om die schat te verwerven.
Jezus zegt er zelfs bij:
“Zo iemand doet met blijdschap het oude weg, om het nieuwe te krijgen!”

Iemand die dat tijdens zijn leven ervaren heeft, was Henri Nouwen.
Een Nederlandse priester, die een interessant leven leidde.
Hij gaf les aan meerdere universiteiten, over heel de wereld.
Hij was geleerd en werd geëerd.
Maar toen gebeurde er iets in zijn leven.

De professor ging in Canada op bezoek in een Ark-gemeenschap.
Daar leven verstandelijk gehandicapten en anderen 
samen in een gemeenschap.
Die ervaring opende de ogen en het hart van Henri Nouwen.
Het was alsof hij een schat gevonden had,
alsof een kostbare parel in zijn handen werd gelegd.

Hij hielp de verstandelijk gehandicapten
en zij hielpen hém om te groeien als mens.
Zij leerden Henri wat levensvreugde is, 
wat onbevangenheid betekent,
hoe blij een mens kan zijn met Gods zegen, 
een glimlach kan zeggen,
hoe alledaags religiositeit kan worden.
Henri werd zó diep geraakt, dat hij zijn oude leven aflegde
en ging wonen in de Ark-gemeenschap.
Hij schreef en gaf lezingen,
vanuit de ervaringen die hij opdeed bij verstandelijk gehandicapten.
Hij was hun pastor, maar vaak ook hun leerling.
En wie Henri hoorde spreken, ontdekte dat Jezus gelijk had:
Wie een echte schat ontdekt, die ruilt blijmoedig het oude in.

Henri beschreef dat als het loslaten van uiterlijkheden,
de moed vinden om vanuit je hart te leven.
Graag wil ik afsluiten met enkele van zijn woorden:

Het Franse en Engelse woord voor “moed” is “courage”.
Dat woord is afgeleid van het Latijnse cor, dat “hart” betekent.
Moedige daden en moedige woorden komen voort uit het hart.
Ons hart is het innerlijk centrum, de kern van ons bestaan,
waar al onze gedachten, hartstochten en beslissingen een plaats vinden.
Moedig leven, is dus leven vanuit je centrum,
een diepgeworteld leven, 
het tegenovergestelde van een oppervlakkig leven.
“Moed houden” betekent dus:
“Laat je innerlijke kern spreken!”

Henri Nouwen had begrepen wat Jezus bedoelde.
De parel en de schat
zijn niet ver weg,
maar in je hart te vinden.
Het kost moeite om ze te vinden,
maar wie de waarde daarvan beseft,
zal er met blijdschap naar op zoek gaan.

Amen!

 

        
 
 
2021 Parochie Pey