Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Zestiende zondag door het jaar A
18 en 19 juli 2020
 
 

Verkondiging (preek):

Een oud Joods verhaal vertelt over een eenvoudige schoenmaker.
Wanneer hij zag hoe de rijkere mensen dagelijks
naar de synagoge gingen om te bidden, dan zuchtte hij diep.
Want zelf werkte hij lange dagen in zijn werkplaats,
om zijn gezin te kunnen onderhouden.
Hij kon het zich niet veroorloven
om iedere dag uren te studeren op de Schrift
of deel te nemen aan de gebedstijden.
Hij wilde wel,
maar het ging niet.
Dus zuchtte hij diep, iedere dag opnieuw.

Tot op een dag zijn laatste zucht klonk 
en de schoenmaker overleed.
Er wachtte hem een verrassing.
Want hij opende zijn ogen
en zag Abraham en Sara, Mozes, de grote profeten.
Hij zag engelen om zich heen.
De arme schoenmaker geneerde zich.
“Hoe kan ik op zo’n hemelse en heilige plaats zijn.
Ik heb toch geen tijd gehad om naar de synagoge te gaan.
Ik heb de Schrift niet kunnen bestuderen.”

Maar toen klonk de stem van God.
“Jij bent op de juist plek.
Want elke zucht van jou, 
was even veel waard 
als een leven van gebed.”

Beste mensen,
dit prachtige Joodse verhaal
vertelt over het verlangen om goed te doen.
Over eerlijk proberen en goede wil tonen.

Soms kan het een hele opgave lijken,
om als “mens van God”  te leven.
De Christenen van Rome voelden dat tweeduizend jaar geleden al.
Hoe kun je als kleine mens
tot die Grote God spreken?
Wat zijn goede woorden, wat is een juiste houding?

En dan schrijft Paulus een brief.
Wij hoorden vandaag een deel daarvan.
God is zoveel groter dan wij ons kunnen voorstellen.
Hij ziet wat in ons leeft.
Hij peilt ons hart
en weet wat ons ter harte haat.
Hij kent ons verlangen, onze bedoelingen … goed of kwaad.

En die grote God wil ons kennen.
Hij hoort, wat we niet gezegd krijgen.
Ja … zelfs in onze zucht,
vol verlangen en onmacht,
hoort God wat ons beweegt.

Of Gods Geest in je leeft,
blijkt juist uit het verlángen om mens van God te zijn.
Paulus zag het gebeuren bij die mensen in Rome,
die in het centrum van het Romeinse Rijk
bouwden aan het Rijk van Jezus.
Gewone mensen zoals wij,
die geraakt werden door de Boodschap van Jezus,
die beseften dat ieder mens gelijk is,
vriend en vreemde, slaaf en vrije,
ieder mens evenveel kind van God.
Paulus zag het gebeuren bij de eerste christenen,
die ook struikelden over hun karakter, hun verleden.
En toch weer geloof vonden in een nieuw begin,
voorbij hun fouten.

Dát is de kracht van de Geest,
die mensen helpt om te groeien,
om liefde te blijven delen,
om naar God te blijven verlangen.

Het is die kracht
die nog steeds mensen op weg zet
om Jezus te volgen.
Ook al vind je het moeilijk om te bidden,
om te vergeven, om goed te doen.
Wanneer je luistert naar het verlángen
om boven je kleinheid uit te stijgen,
dan waait Gods Geest door heel je leven.
Dan zúl je groeien, als mens, als gelovige.

Zoals Jezus ooit heeft gezegd:
“God ziet in het verborgene”.
Hij herkent je goede wil.
En wanneer ook jij die goede wil herkent als een geschenk,
dan heb je diep van binnen een kracht ontdekt
die je gaande houdt.

Soms kan een zucht van verlangen
de hemel en de aarde verbinden.

Amen!
 

        
 
 
2021 Parochie Pey