Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Allerheiligen (B)
31 oktober en 1 november 2009.
 
 

Schriflezing:

Lezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs

Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
"Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd."

Verkondiging (preek)

Tijdens de Vastelaovend hoor je met een zekere regelmaat het lied:
“Dat zit bie ôs in de femilie”.
De titel van deze carnavalschlager van de groep Kartoesj,
past eigenlijk ook heel goed bij het feest dat wij dit weekend vieren, bij Allerheiligen.
"Det zit bie ôs in de femilie".
Want met Allerheiligen vieren we dat we deel uitmaken van een beweging,
van zoveel mensen uit heel de wereld en van alle tijden,
die in het spoor van Jezus willen leven.

Met Allerheiligen kijken we naar elkaar alsof we één familie zijn!
Die grote heiligen van wie we de naam kennen,
over wie boeken zijn geschreven
en van wie beelden werden gemaakt.
En de onbekende heiligen,
die onopvallend het goede hebben gedaan
naar het voorbeeld van Jezus.

Met Allerheiligen vieren we een familiereünie!
Met de mensen ter plaatse, die proberen het leven te heiligen.
En met christenen uit zoveel verschillende landen en culturen,
uit zoveel verschillende kerken, die iets delen met elkaar.
Namelijk het voorbeeld van Jezus.
Zijn inspiratie.
Zijn aanwezigheid.

De apostel Paulus schreef tweeduizend jaar geleden een brief,
waarin hij de christenen van zijn tijd aansprak als “de heiligen”.
Dat betekent niet dat die eerste Christenen nou allemaal perfect waren.
Maar het betekent dat zij en wij geroepen zijn om heil te brengen.
Het woord “heilig” heeft alles te maken met “heel”.
Heilige mensen, zijn mensen uit één stuk.

Mensen die de Naam van God heel houden,
in een wereld waarin de afgoden van macht, bezit en ego
zich telkens weer opdringen.

Wij zijn geroepen om onze naaste heel te houden,
om de kwetsbare mens te beschermen,
de zachtmoedige te eren, de gekwetste te troosten.

Wij zijn ook geroepen om ons eigen leven te heiligen!
Om jezelf heel te houden, om je idealen trouw te blijven
en je niet kapot te laten maken door de druk van de maatschappij.

Soms kun je het gevoel hebben dat je alleen staat,
wanneer je goed, eerlijk en oprecht wilt leven.
Daarom is dit feest zo belangrijk.
Want je stáát niet alleen.
Om je heen is een familie die over heel de wereld gaat, door de tijden heen!
Bij alle kritiek die op de kerk gegeven wordt, soms zelfs terecht,
mogen we trots zijn op het goede dat in die familie gebeurt.

We mogen trots zijn op al de Christenen,
die zich hebben uitgesproken tegen het onrecht …
tegen de keizer van Rome, tegen Hitler,
tegen de grootgrondbezitters in Latijns Amerika.

We mogen trots zijn op al de Christenen,
die vluchtelingen opvangen, zieken verzorgen,
hongerigen te eten geven, kinderen onderwijs geven,
door de eeuwen heen, tot in onze tijd.

Als je daarbij stilstaat, dan gaat er een enorme kracht uit van dit feest.
Zoveel mensen hebben zich vastgeklampt aan de Boodschap van Jezus.
Ze hebben er de zin van hun leven in gevonden
en zijn er trouw aan gebleven.
Zoveel mensen hebben een stukje heiligheid in deze wereld gebracht,
een stukje heelheid in de gebrokenheid, een vonk van licht in de donkerte.

Als je kiest voor de weg van Jezus, dan sta je niet alleen,
maar midden in die grote familie van heilige mensen.
Zelf heb ik dat beseft op het moment dat ik priester werd gewijd.
Je ligt dan op de grond, plat ter aarde,
als een teken van toewijding aan God en je naaste.
En op dat moment wordt de litanie van Allerheiligen gezongen.
Je hoort in het gezang de namen van heiligen,
alsof een eeuwenlange stoet langstrekt, om je te sterken en de weg te wijzen.

Het lied van Kartoesj gaat over Carnaval,
maar het refrein past ook bij dit feest van vandaag.
“Dat zit bie os in de femilie en dat kriste neet meer droet!”

Doen zoals Jezus heeft voorgedaan.
Het brood delen, je liefde delen, je zorg delen.
Dat zit bie os in de femilie!

Oog hebben voor kleine mensen, zoeken naar wie verloren loopt.
Dat zit bie os in de femilie.

Onrecht bij de naam noemen, vreemden opnemen, denken voorbij je grenzen.
Dat zit bie os in de femilie.

Vallen en weer opstaan, vergeving schenken en ontvangen.
Det zit bie os in de femilie.

Dromen tegen alle onrecht in,
geloven dat deze gebroken wereld weer kan helen.
Det zit bie os in de femilie en det kriste neet meer droet!

Amen!

 

 

 

 

 

 

        
 
 
2020 Parochie Pey