Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Veertiende Zondag door het jaar A
4 en 5 juli 2020
 
 

Zij dacht een fijne nieuwe relatie gevonden te hebben,
maar toen het even tegen zat, liet hij haar stikken.
Zij heeft er nu echt genoeg van.

Iemand anders had zijn hart gelucht bij een goede vriend.
Maar het laatste beetje vertrouwen verdween
toen bleek dat die ander alles verder vertelde.

Lieve mensen,

zulke ervaringen kunnen een mens diep raken.
Wanneer je je hart opent voor een ander
en bedrogen uitkomt.
Dat kan mensen breken,
stuk maken.

Wanneer je zoiets meemaakt,
kan het moeilijk zijn om anderen te vertrouwen.
Om een nieuwe relatie, of vriendschappen op te bouwen.
Omdat je vertrouwen gekwetst is.

Vandaag richt Jezus het woord tot mensen
die juist dát hebben meegemaakt.
Wie gebogen loopt onder lasten,
wie zich gekleineerd voelt
of vernederd,
vindt in Jezus Iemand die je onvoorwaardelijk kunt vertrouwen.

Hij is er niet op uit om zelf beter te worden,
ten koste van een ander.
Hij heeft geen bijbedoelingen.
Jezus is er helemaal voor jou.
Hij kent je lasten, je pijn, je onvermogen
en aanvaardt je zoals je bent.

Jezus begint met vertrouwen te wekken.
Hij dankt God voor de eenvoudigen,
voor degenen die telkens weer de klos zijn in onze wereld.
Over wie anderen heen lopen.

Jezus zegt:
“Júllie zijn de reden, waarom Ik het volhoud”.
God zij dank, dat jullie er zijn.
Want mijn Blijde Boodschap
wordt het eerst verstaan door wie eenvoudig in het leven staan.

Wie haast niet meer kán geloven,
wordt door Jezus niet weggestuurd,
maar uitgenodigd om dichterbij te komen.

Wie op het hart getrapt werd,
hoort uit zijn mond geen dooddoeners,
maar een woord van écht medeleven.

Wie rusteloos door het leven gaat,
misschien wel teleurgesteld,
wordt door Jezus onvoorwaardelijk aanvaard.

Jezus ként onze kleinheid,
onze innerlijke onvrede.
Hij weet dat wij lasten meedragen,
moeilijkheden, onhebbelijkheden.
Hij kent ons door en door
en aanvaardt ons door en door.

Het beeld dat Jezus gebruikt kwam uit de landbouw.
Hij spreekt van een juk.
In die dagen zagen mensen het overal, wanneer geploegd werd.
Dan trokken vaak twee dieren een last voort,
verbonden door een juk.
Een sterker en een zwakker dier, verdeelden zo hun krachten.
Dát is wat Jezus voor ons wil doen.
Hij kan niet alle lasten wegnemen.
Het leven zál soms pijn doen, er komen lasten, moeilijke tijden.
Maar Jezus wil niet dat een mens
dat alles alléén moet dragen.
Hij wil kracht leggen in vermoeide harten
en nodigt ons uit om hetzelfde te doen.

Soms ben je sterk,
dan weer kwetsbaar.
Soms kun je een ander dragen, desnoods vooruit slepen.
En dan ben jij het weer die een ander even hard nodig heeft.

Dat is leven.
Dat is samenleven.
Dat is samen Jezus volgen.

De Boodschap is eenvoudig,
ieder die wil kan het begrijpen.
En wanneer het leven ingewikkeld is,
dan is zijn vrede dichtbij,
waar het juk gedeeld wordt
en wij samen met Jezus elkaars lasten verlichten.

Amen!
 
 

        
 
 
2020 Parochie Pey