Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Dertiende zondag door het jaar A
27 en 28 juni 2020
 
 

Schriftlezingen:

2 Koningen 4, 8-11.14-16a
Mattheus 10, 37-42

Verkondiging (preek):

Onlangs had ik een afspraak, die al een tijdje gepland stond.
Keurig op tijd belde ik aan.
Toen de deur openging zag ik een verbaasd gezicht.
De ander was de afspraak helemaal vergeten,
zij sloeg een hand voor de mond, keek mij aan en riep:
“Och … Jézus!”.

Het gebeurt niet iedere dag, dat je zó begroet wordt.
Ik moest eraan terugdenken, bij het lezen van het Evangelie.
Daar vertelde Jezus
hoe zijn Leven verbonden is,
met het leven van wie in Hem geloven.
Jezus volgen is geen keuzepakket.
Het is niet alleen jubelen bij het kerstkribje,
of Hosanna roepen met Palmpasen.
Jezus volgen betekent ook:
je leven in zijn dienst stellen.
Het kruis van lijden en medelijden
door onze wereld dragen.
Je leven geven, om het te vinden.

Maar wie het aandurft, zal ontdekken
hoe je leven steeds méér
met het leven van Jezus verstrengeld raakt.
Ook dat zegt Jezus:
Wie jou ontvangt, ontvangt Mij.
Nog niet zo gek dus, om je bezoek te verwelkomen met de roep
“Och … Jezus”.

Want Jezus wil ontvangen worden
in wie Hem dient.
Ook in de profeten van onze tijd,
in rechtvaardigen,
in kleine en geringen.
Geloven in Jezus maakt als het goed is
mensen gastvrij.
Omdat ze in de ander, Jezus terug willen zien.

Ook de eerste lezing sloot daar prachtig bij aan.
De profeet Elisa wordt gastvrij ontvangen.
Een vrouw uit Sunem heeft geluisterd naar wat de profeet zegt.
En ze hoort in de stem van Elisa
de Stem van God doorklinken.
De vrouw zegt daarom tegen haar man:
“Laten we Elisa bij ons op bezoek komen”.
Ze bouwen een kamer op hun woning,
zoals dat in Oosterse landen nog steeds gebeurt
wanneer een gezin groeit.
In de kamer staat een bed, een tafel, een stoel en een lamp.
In die tijd een volledig ingericht appartement.

Omdat de vrouw en haar man beseffen
dat Elisa leeft in de aanwezigheid van God.
Ze openen hun deur voor de vreemde profeet
en in zijn voetspoor komt zegen in hun huis.
Want de vrouw ziet haar droom in vervulling gaan,
ze wordt eindelijk zwanger
en zal een zoon krijgen.

Wat is het een prachtige boodschap
die wij vandaag in het Evangelie ontvangen.
Verbind je leven aan dat van Jezus,
dan sta je nooit alleen.
Hij legt verantwoordelijkheid en een opdracht op je schouders.
Maar Hij zal ook met je meegaan
op al je wegen.
Waar je binnen gelaten wordt,
wil Hij jouw woorden gebruiken
om zegen en hoop te brengen.
Zorg dat de mensen Jezus herkennen
in de manier waarop jij hen benadert.

Huub Oosterhuis schreef een liedtekst
over de manier waarop God bij ons op bezoek wil komen.
De titel zegt al heel veel:
“Naamloos schooiert liefde langs de wegen”.

Wat een prachtige woorden.
Gods liefde schooiert langs de wegen.
Verlangend om thuis te komen,
om binnen te komen in ons leven, in ons samenleven.
God wil zijn Naam verbinden aan onze liefde en goedheid.

Het echtpaar in de eerste lezing kon daarover meepraten.
Zij ontvingen een profeet
omwille van zijn woorden
en Gods zegen woonde in hun leven.

Ook waar Jezus kwam,
kon Gods Liefde thuiskomen.
En wie zijn leerlingen ontvangt,
opent de deur voor Hem die hen gezonden heeft.

Klop aan in zijn Naam,
breng goedheid, wees rechtvaardig in zijn Naam
en uiteindelijk zullen mensen Hem herkennen in jou …

“Och ... Jezus”.
Oftewel: God zij dank dat jij er bent!

Amen!
 

        
 
 
2020 Parochie Pey