Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Sacramentsdag
13 en 14 juni 2020
 
 

Sacramentsdag 2020

De processie vond dit jaar plaats op een andere datum
en een andere wijze.
De laatste weekenden van mei ben ik door straten
van de parochies getrokken.
Vanwege de coronamaatregelen deze keer zonder verdere deelnemers.
Geen muziek, geen bloemen, geen wierook.
Alleen maar de monstrans met de Hostie.

Parochianen was gevraagd om thuis te bidden,
of op ruime afstand te blijven staan.
Menigeen heeft dat gedaan.
De handen gevouwen, een kaarsje gebrand.
Langs de routes waren er bijzondere momenten,
waarbij gebeden werd, zomaar langs de weg,
bij een kapel, een kruis of kruispunt.
Op sommige plekken langs de route, waren de gordijnen geopend
en werden mensen op veilige afstand gezegend met het Heilig Brood.

In Koningsbosch stonden enkele parochianen, vlakbij de bakker.
Hoe mooi was dat!
Op de plaats waar het dagelijks brood gekocht wordt,
klonken gebeden en werd gezegend met het Hemels Brood.
Een zegenbede voor de mensen aan beide kanten van de grens.
Op het Koningsplein knielde een echtpaar voor Koning Jezus.
Bij de rotonde remde een wagen met Duits nummerbord
en de bestuurder maakte een kruisteken.

In Maria Hoop leidde de processie van het ene heilig Huis
naar het andere, van de kerk naar de kapel en terug.
Een gezin stond vlakbij de school te wachten,
de zegen die zij ontvingen, omvatte ook de school.
Twee trouwe kerkgangers stonden naast hun fietsen,
speciaal gekomen om hun Heer te groeten,
net als anderen die voor hun huis stonden,
de handen in gebed gevouwen.

In Pey was het een lange bidtocht, door alle vier de vier dorpskernen.
Op heel wat plekken stonden mensen, langs heel die lange route.
Het begon met twee oudere parochianen,
die bij het wegkruis stonden.
Aan de andere kant van de weg stond een jonge vrouw,
die in verwachting is van haar kindje.
In de Hingenderhaof waren op twee plekken de gordijnen
weggeschoven en vanaf een grote afstand werden ouderen gezegend.
Het kruisteken dat ze maakten, bracht hen heel dichtbij.
Bij het Pejjerhoes stonden enkele ouderen langs de weg,
we hebben gebeden, het was ontroerend mooi.

Bij de kapel van Schilberg klonk een gebed
op voorspraak van Moeder Maria,
gebeden door degenen die bewust of toevallig
op dat moment aanwezig waren.

Tussen de school en de Antoniuskapel vroegen drie kinderen
wat ik bij me had.
Ik vertelde over het Heilig Brood
en dat wij Jezus vragen om ons te beschermen.
Een van het drietal zei: “Dat is zeker tegen de coronata”.
We hebben gebeden, met de straat tussen ons in,
maar het Amen klonk eenstemmig.

Bij de kapel van Sint Antonius kwam een parochiaan,
die haar ziekelijke moeder gehaald had.
“Net op tijd” zei ze, speciaal gekomen om gezegend te worden.

Het werd een bijzondere tocht,
waarbij de Heer mensen nabij kwam,
bij wandelaars met honden,
een gezin dat aan het verbouwen is en het werk neerlegde,
twee jonge gezinnen, die een fietstocht onderbraken.

Maar het mooiste was misschien wel het Huis van Pergamijn,
waar verstandelijk gehandicapten en begeleiders naar buiten kwamen.
Een van de bewoners zei:
“Jezus moet het beestje wegjagen” …
oftewel:
“Jezus verlos ons van het coronavirus”.

De processie was dit jaar heel anders.
Klein, maar tegelijkertijd veel groter dan ooit.
Het was bijzonder om het “ezeltje” te mogen zijn,
waarop de Heer door onze straten is gereisd.

De zegen werd telkens ingeleid met deze woorden:

Heer, U bent aanwezig in dit Heilig Brood.
U geeft ons uw belofte:
“Ik ben met jullie tot het einde van de tijden”.
Wees ook met ons in deze moeilijke tijd.
Verlos ons van het Coronavirus.
Help en bescherm ons.
Bevestig ons geloof, versterk onze hoop, voed onze liefde.

Amen!
 

        
 
 
2020 Parochie Pey