Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Heilige Drie-eenheid A
6 en 7 juni 2020
 
 

Heilige Drie-eenheid (6 en 7 juni 2020)

Wanneer je aan bruidsparen vraagt hoe zij elkaar hebben leren kennen,
dan krijg je heel verschillende antwoorden.

Bij jubilerende bruidsparen,
die bijvoorbeeld al 50 jaar getrouwd zijn,
is het vaak begonnen tijdens een dansavond,
of op de kermis.
Dat waren toen dé momenten om elkaar te ontmoeten.

Jonge mensen die in onze tijd trouwen,
kwamen elkaar soms tegen tijdens het uitgaan,
maar ook steeds vaker via een dating-site
of een digitaal communicatiemiddel.

Vast en zeker zullen over een tijd weer andere verhalen klinken,
hoe mensen elkaar gevonden hebben
in de anderhalve meter samenleving.
Want liefde vindt altijd wel een weg
om harten naar elkaar toe te leiden.
Liefde kan mensen verrassen
en zelfs in de moeilijkste tijden opbloeien.

Dat geldt ook voor het Grootste Liefdesverhaal allertijden.
De liefde van God voor mensen.
Want dat is ten diepste wat wij vandaag vieren:
God zoekt wegen om zijn liefde te openbaren,
door alle tijden heen.

De Bijbel vertelt ons, hóe God zich laat kennen.
Geen God van steen, goud of zilver,
niet door mensen gemaakt of bedacht.

God openbaart zich op een andere wijze.
Zijn Hart klopt in het ritme van harten,
die oprecht liefhebben, die rechtvaardig en goed zijn.
Het is opvallend dat God vooral spreekt
tot mensen die bescheiden zijn.
Zij hebben niet het hoogste woord,
zodat God in hen aan het Woord kan komen.

In de Eerste Lezing hoorden wij over Mozes.
De Bijbel noemt hem “de meest bescheidene van alle mensen”.
Het leven van Mozes leek mislukt.
De prins van Egypte moest vluchten
en werd herder in dienst van zijn schoonvader.
Hij stotterde, kwam soms niet uit zijn woorden.
Maar God is liefde
en liefde kijkt met andere ogen.
Want juist aan Mozes openbaart God zich.
De stotteraar wordt zijn woordvoerder.
De schaapsherder wordt herder van een heel volk.
Mozes is de eerste in de Bijbel aan wie God zijn Naam bekend maakt:
“Jahweh … Ik ben die is … Ik ben er voor jou”.

In de eerste lezing ontvangt Mozes de tien geboden,
een liefdesbrief van God.
Tien uitnodigingen om oprecht te leven,
om goed samen te leven,
om mensen van God te zijn, al hier op aarde.
En dan volgen prachtige woorden in die lezing:

God ging voorbij en sprak:
Jahweh is een barmhartige en medelijdende God,
groot in liefde en trouw.
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën,
boog zich neer en sprak:
Wees zo goed en ga met ons mee,
ook al is dit volk halsstarrig.
Vergeef onze schulden en zonden
en beschouw ons als uw eigen bezit.

God zoekt naar mensen zoals Mozes.
Die niet vol zijn van zichzelf,
maar ruimte hebben voor God en hun naaste.
Die moeilijke mensen niet afschrijven en kunnen vergeven.

God komt in eenvoud.
Want de taal van liefde is niet hoogmoedig, verheven of ingewikkeld.
De taal van liefde is juist puur, gericht op geven en delen.
Zoals ieder die echt houdt van een ander heeft ervaren.
Liefde tilt mensen uit boven zichzelf,
zodat eenvoudige mensen grote dingen kunnen doen.

Mozes werd bevrijder, herder van een volk, spreker namens God.
Heel wat profeten en heiligen, mannen en vrouwen,
hebben hetzelfde ervaren.
God spreekt waar Hij aan het Woord kan komen.
God omarmt de wereld, in mensen die oprecht liefhebben.
God troost en bemoedigt, waar oprecht medeleven en medelijden is.
Zulke liefde is sterker dan alle tegenslag, zorgen en verdriet.
Je ziet het gebeuren,
waar ouders leven voor het geluk van hun kinderen,
waar mantelzorgers steeds weer klaarstaan voor een zieke of oudere,
waar verpleegkundigen hun moeheid overwinnen uit naastenliefde.

God openbaart zijn liefde in alle eenvoud.
Meer dan ooit in Jezus, in Wie Hij zelf menselijk nabij is gekomen.
Geboren in een geleende krib,
begraven in een graf dat voor een ander bestemd was.
God werd onze Naaste,  een weg om te volgen en de hand in onze rug,
een belofte vol leven, liefde die sterker die zelfs sterker is dan de dood.
 
God roept mensen tot het beste.
Wees eenvoudig en bescheiden, opdat zijn liefde ook jou zal overkomen.
Want het Grootste Liefdesverhaal allertijden
kan ook het verhaal van jouw leven zijn.

Amen!

 

        
 
 
2020 Parochie Pey