Ieder weekend klinken er verhalen uit de Bijbel tijdens Vieringen in de kerk. Bij deze eeuwenoude verhalen worden door de voorgangers gedachten uitgesproken tijdens de verkondiging. U vindt hieronder bijbelverhalen en de verkondiging van Pastoor Bert Mom van:

 
Derde Zondag door het jaar C
26 en 27 januari 2019
 
 

Schriftlezingen:

Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10
Lucas 1, 1-4;4, 14-21

Verkondiging (preek):

Wanneer wij straks naar huis gaan, dan worden hier voor alle kaarsen gedoofd,
op één na.
Dat licht wordt brandend gehouden,
dag in, dag uit, jaar in, jaar uit.
Dat Ene Licht noemen wij de Godslamp.
Het is een symbool voor de aanwezigheid van God.
In onze kerken brandt dat licht bij de plaats waar het Heilig Brood wordt bewaard.

Het is een gebruik dat wij delen met Joodse gebedshuizen.
Ook in de synagoge blijft altijd één lamp branden.
Met noemt dat het Eeuwig Licht.
Je vindt dat bij de Ark, de kast waarin de Schriftrollen worden bewaard.
Op grote perkamentrollen staat het verhaal van de Bijbel,
dat wij het Oude Testament noemen.
Het verhaal van het Verbond,
van God die met zijn volk op weg gaat.

Het Eeuwig Licht vertelt dat het een heilige plek is.
Dat God nog steeds spreekt door dat eeuwenoude woord.
Het verbond vertelt over verbondenheid.
Over een oneindig verhaal, waarin wij ons kleine levensverhaal mogen leggen.
De Grote Schriftrollen worden eerbiedig bewaard
en tijdens vieringen tevoorschijn gehaald.
Gedragen tegen de schouder
en daardoor dicht bij het hart.

Joodse gelovigen gaan eerbiedig met de Schriftrollen om.
De teksten zijn handgeschreven.
En tijdens het voorlezen gaat men niet met de vinger over de letters,
maar met een aanwijsstokje.
Zodat er geen letter of komma weggeveegd kan worden.
Eén keer per jaar is er een bijzonder feest,
dan danst men de Schriftrollen, in de synagoge en op straat.
Simchat Torah, de Veugde van de Wet.
Het Woord van God vraagt om eerbied.
Wie het verstaat, sluit een diepe vriendschap met God.
Je mag er kracht in zoeken,
verbondenheid.
Het Woord van de Schrift wil hoop schenken
en je gaande houden.
Het corrigeert je, roept je tot het beste en stuurt je de goede kant op.
Maar je mag er ook blij van worden.
Daarom wordt er één keer per jaar met de Schriftrollen gedanst,
net zoals je een goede vriend op de schouders tilt.
Gods Woord schept vreugde.

Wanneer je beseft hoe groot de betekenis is van heilige Schrift,
dán kun je verstaan wat er gebeurde in de Eerste Lezing van vandaag.

De priester Ezra opent de Schriftrol
en leest daaruit voor.
Hoe verder hij het boek open rolt, des te harder rollen de tranen
over de wangen van de mensen die om hem heen staan.

Het Joodse volk was pas teruggekeerd uit hun ballingschap.
Na een lange tijd kwamen ze terug uit Babylon.
In dat verre Babylon waren ze ontworteld, ver van de tempel, ver van huis.
Tijdens de ballingschap leek het alsof ze voorgoed verloren waren.
Het enige dat hen had samengehouden, was het Woord van God,
dat zij zich steeds weer in herinnering riepen.
Het verhaal van een eeuwig verbond.

En nu staan ze tóch weer in Jeruzalem,
tussen de puinhopen zijn ze thuisgekomen.
Dan wordt de Schrift geopend en klinkt het Woord van God.
Op dát moment komt het volk écht thuis.

Ze begrijpen op dat moment, dat het verhaal van God verder gaat,
midden in hun eigen leven,
Het zijn tranen van oud-zeer,
van een lange en zware weg,
maar ook tranen van vreugde.

Eeuwen later zal in Nazareth een jonge Rabbijn hetzelfde beleven.
Ook Jezus opent de Schrift.
Midden in een tijd waarin het land wordt onderdrukt
en geloof verstard is.
Jezus leest de woorden van de Schrift, oude woorden van geloof en hoop.
Over armen die eindelijk goed nieuws horen..
Over blinden die zien.
Over verdrukten die bevrijd worden.
Over oude schulden die vereffend zijn.
En dan beseft ook Jezus, dat dit verhaal zijn verhaal is.
Zijn levensprogramma.

Vandaag klonk ook hier het oude Woord
dat mensen in leven heeft gehouden.
Dat hen vergezelde in hun vreugde,
maar ook in ballingschap en op het kruis.

De oude Woord is bezongen en verteld,
in vele woorden en talen, in synagogen en kerken,
of zomaar, ergens in een huis.
Dat woord is een lange weg gegaan,
tot hier in ons midden.
Vandaag wordt het ons toevertrouwd.
We worden uitgenodigd om de Schrift te openen
en er ons leven aan te verbinden.
Want het is van blijvende waarde.

Amen!

Voorbede:

Pr. Laten wij bidden, tot God die een Verbond met ons is aangegaan:

Le. Voor het Joodse Volk,
 om trouw aan het Eeuwige Verbond,
 dat God met zijn dienaar Mozes heeft gesloten.
 Dat het Oude Woord bevrijding, kracht en vreugde schenkt.
 Laat ons bidden …

Le. Voor de gemeenschap van de kerk,
 dat wij de rijkdom van de Bijbel
 steeds meer ontdekken,
 als een Bron van hoop, geloof en liefde.
 Laat ons bidden …

Le. Voor allen die de Bijbel bestuderen.
 Dat hun kennis anderen helpt
 om thuis te raken in de Schrift.
 En dat deze Woorden leiden tot daden van recht en vrede.
 Laat ons bidden …

Pr. Intenties …
 Laat ons bidden …

Pr. God van het Verbond,
 open ons hart
 voor uw Blijde Boodschap,
 dat wij gaande blijven
 naar uw Koninkrijk,
 nu en in eeuwigheid.
 Amen.


 

        
 
 
2021 Parochie Pey